ČLOVĚK A PRÁCE

maturitní otázka - člověk apráce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ČLOVĚK A PRÁCE by Mind Map: ČLOVĚK A PRÁCE

1. pracovní právo

1.1. v zákoně

1.1.1. občanský zákoník

1.1.2. zákon o změstnanosti

1.1.3. zákoník práce

1.2. základní pracovněprávní vztahy

1.2.1. dohoda o pracovní činnosti

1.2.2. dohoda o provedení práce

1.2.3. pracovní smlouva

1.3. práva a povinosti v pracovním poměru

1.3.1. práva a povinnosti zaměstnavatele

1.3.1.1. dodržovat prac. podmínky

1.3.1.1.1. zákaz diskriminace

1.3.1.2. platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdou či platem

1.3.1.2.1. plat - ve veřejné sféře

1.3.1.2.2. mzda - v soukromé sféře

1.3.1.3. přidělovat zaměstnanci práci podle prac. smlouvy

1.3.1.4. vytvářet podmínky pro plnění prac. úkonů

1.3.2. práva a povinosti zaměstnance

1.3.2.1. dodržovat povinnosti a řádně pracovat

1.3.2.2. konat osobně práci

1.3.2.3. plnit pokyny nadřízených a spolupracovat

1.3.2.4. právo na řádnou mzdu

1.3.2.5. právo odmítnout práci ohrožující život či zdraví

1.3.2.6. účastnit se školení a zdravotních prohlídek

2. trh práce

2.1. nezaměstnanost

2.1.1. cyklická

2.1.2. frikční

2.1.3. sezónní

2.1.4. strukturální

2.2. socioekonomické důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti

2.2.1. chudoba

2.2.2. psychologické dopady

2.2.3. ztráta prac. návyků a motivace

2.2.4. ztráta společenského postavení, partnerské a rodiné problémy

2.2.5. zvýšená zátěž sociálního systému

3. kapitalismus a marxismus

3.1. kapitalismus

3.1.1. ekonomický systém

3.1.2. kapitál

3.1.2.1. znovuinvestování za účelem zisku

3.1.3. výrobní protředky v soukromém vlastnictví

3.1.3.1. motivace spořit

3.1.3.1.1. akumulace dědictví

3.1.3.1.2. zvýšení produktivity práce

3.1.3.2. provozovány v prostředí tržní ekonomiky za dosažením zisku

3.2. marxismus

3.2.1. komplex filosofický, politických a ekonomických názorů

3.2.2. kritika kapitlismu

3.2.3. lidská práce

3.2.4. materiální poměr základních forem společenského a historického vývoje

3.2.5. nadpráce a nadhodnota

3.2.6. zakladatelé

3.2.6.1. Friedrich Engels

3.2.6.2. Karl Marx

4. vliv profese a příjmu na sociální status a mobilitu

4.1. sociální status

4.1.1. přidaný

4.1.2. vrozený

4.1.3. získaný

4.2. sociální mobilita

4.2.1. horizontální

4.2.2. vertikální

4.2.2.1. sstupná

4.2.2.2. vzestupná