Класификація методів навчання

Методи навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класификація методів навчання by Mind Map: Класификація методів навчання

1. Методи навчання

2. За джерелами знать

2.1. 1. Словесні методи навчання

2.1.1. Пояснення

2.1.2. Інструктаж

2.1.3. Розповідь

2.1.4. Лекція

2.1.5. Бесіда

2.2. 2.Наочні методи навчання

2.2.1. Ілюстрування

2.2.2. Демонстрування

2.2.3. Самостійне спостереження

2.3. 3.Практичні методи навчання

2.3.1. Вправи

2.3.2. Лабараторні роботи

2.3.3. Графічні роботи

2.3.4. Дослідні роботи

2.3.5. Метод проєкту

3. За характером логіки пізнання

3.1. 1.Аналітичний метод

3.1.1. Синтез

3.2. 2.Індуктивний метод

3.3. 3. Дедуктивний метод

4. За ступенем керівництва навчальною роботою

4.1. Навчальна робота під керівництвом учителя

4.2. Самостійна робота учнів поза контролем учителя

5. За рівнем самостійної розумової діяльності

5.1. Проблемний виклад

5.2. Частково-пошуковий метод

5.3. Дослідний метод