Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRGOVINA by Mind Map: TRGOVINA

1. trgovina je ramjena dobara

1.1. rješavanje viškova

2. tercijalni gospodarski sektor

2.1. trgovina

2.2. ugostiteljstvo

2.3. turizam

2.4. bankarstvo

2.5. promet

3. negativna vanjskotrgovinska bilanca

3.1. RH više uvozi nego što izvozi

4. IZVOZ

4.1. u europske zemlje (86%), pogotovo zemlje EU

4.1.1. Italija

4.1.2. Njemačka

4.1.3. Bosna i Hercegovina

4.1.4. Slovenija

4.1.5. Austrija

4.2. najviše se izvozi

4.2.1. industrijjski materijali

4.2.2. proizvodi široke potrošnje

4.2.3. goriva i maziva

4.2.4. hrana i piće

4.3. najviše izvoze županije

4.3.1. Istarska

4.3.2. Varaždinska

4.3.3. Međimurska

4.3.4. Grad Zagreb

5. UVOZ

5.1. RH najviše uvozi iz

5.1.1. Italije

5.1.2. Njemačke

5.1.3. Ruske Federacije

5.1.4. Kine

5.1.5. Slovenije

5.2. RH uvozi gotovo sve

5.2.1. energente

5.2.2. tehničku robu

5.2.3. prehrambeni proizvodi

5.3. Devedesetih godina 20.st Hrvatska prihvaća odnose ponude i potražnje na svjetskom tržištu

5.3.1. strani proizvođači imaju pravo prodavati svoju robu po cijenama koje su niže od hrv. proizvođača

5.3.1.1. liberalizirano tržište

5.3.1.2. povećana konkurentnost

5.3.1.3. smanjena proizvodnja domaćih proizvođača

5.3.1.4. liberalizirano tržište

6. akcija "Kupujmo hrvatsko"

6.1. očuvanje i unapređenje hrvatskog gospodarstva

6.2. oko 350 proizvoda sa oznakom

6.2.1. "izvorno Hrvatsko"

6.2.2. "Hrvatska kvaliteta"

7. Trgovački centri

7.1. Danas postoje u skoro svim većim gradovima

7.2. Na rubnim djelovima gradova, s velikim parkiralištima

7.3. sveukupna ponuda na jednom mjestu

7.3.1. trgovine

7.3.2. ugostiteljski objekti

7.3.3. prostori za zabavu (kino, igraonice)

8. Zakon o zaštiti potrošača

8.1. pokušava se zaštititi kupce od prijevara

8.2. o provođenju se brinu udruge

9. HNB (Hrvatska narodna banka)

9.1. održava stabilnost cijena

9.2. na čelu HNB je guverner

9.2.1. odgovorni Hrvatskom saboru

9.3. izdaje novčanice i kovani novac