IKT az angolórán

IKT kompetenciám fejlődése

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT az angolórán by Mind Map: IKT  az angolórán

1. Blended learning

1.1. = hagyományos tanórák kiegészítése VTK eszközökkel

1.2. részleteket lásd: Virtuális Tanulási Környezet

2. Virtuális Tanulási Környezet

2.1. Angol elnevezés: E-learning

2.2. Előnyök

2.2.1. virtuális kommunikáció

2.2.2. gyors fájlmegosztás

2.2.3. együttműködés

2.2.4. vizualitás

2.2.5. individualizált oktatás/tanulás

2.3. Hátrányok

2.3.1. elterelheti a figyelmet

2.3.2. infrastruktúrától való függés

2.3.3. nem jó a szemnek

2.3.4. sok munka van vele

2.3.5. nincs személyes kapcsolat

2.4. Angolórán

2.4.1. házi feladatok feltöltése

2.4.2. további gyakorló feladatok feltöltése

2.4.3. vitafórumok létrehozása

3. Digitális tananyag

3.1. Mi a digitális tananyag?

3.1.1. digitális formátumban tárolt tananyag

3.2. Angolórán

3.2.1. interaktívabbá, színesebbé, motiválóbbá teszik az órát

3.2.2. extra gyakorlófeladatok könnyen elérhetők

3.2.3. könnyű illusztrálás, feladat-bemutatás

4. online viselkedéskultúra

4.1. Netikett = Network Etikett

4.2. Angolórán

4.2.1. Brainstorming: milyen szabályokat ismertek?

4.2.2. Vita: bemutatni nekik egy esetet, ami köthető a Netiketthez

4.2.3. Nyelvtan: kötelezettséget kifejező mondatok gyakorlásánál is felhasználható

5. Web 1.0 - web 2.0 - web 3.0

5.1. Web 1.0

5.1.1. jellemzői

5.1.1.1. "olvasott" web

5.1.2. angolórán

5.1.2.1. tanár felrak valamit, diákok elolvassák

5.2. Web 2.0

5.2.1. jellemzői

5.2.1.1. írott-olvasott web

5.2.1.2. közösségekre épül: közösen hozzák létre a tartalmat

5.2.2. angolórán

5.2.2.1. diákok kommentelhetnek az elolvasott anyagra

5.2.2.2. ők is oszthatnak meg anyagot

5.2.2.3. közösen hozhatnak létre valamit

5.3. Web 3.0

5.3.1. A megbízható és mindent átható web

6. Digitális bennszülöttek vs. digitális bevándorlók

6.1. bennszülöttek

6.1.1. számítógép, internet mellett nőttek fel

6.1.2. ez számukra a természetes

6.2. bevándorlók

6.2.1. felnőttek, akiknek ez mind tanult, új

6.2.2. különböző hozzáállás: nyitott vs. elzárkózó

6.3. angolórai vonatkozás

6.3.1. bennszülöttek számára a technológia alkalmazása természetes: tanulás közben is hasznosítható

7. Technofília - technofóbia

7.1. Technofóbia

7.1.1. technológiától való félelem, tartózkodás

7.1.2. technológia = értékpusztító folyamat

7.2. Technofília

7.2.1. technológia iránti lelkesedés

7.2.2. legújabb technológiák gyakori és széleskörű használata

7.2.3. technológia = fejlődés, életvitel javítása

7.3. Angolórai vonatkozás

7.3.1. érdemes lehet felmérni, diákjaink hogyan viszonyulnak a technológiához; ha akadnak technofóbiás diákok, az ő igényeiket is figyelembe venni

8. Digitális szakadék és digitális esélyegyenlőség

8.1. digitális szakadék

8.1.1. különböző gazdasági fejlettségű országok között

8.1.2. különböző társadalmi rétegek között

8.1.3. generációk között

8.2. digitális esélyegyenlőség

8.2.1. a hátrányos helyzetben lévő csoportok / egyének számára biztosítani kell a lehetőséget a felzárkóztatásra

9. Közösségi portál

9.1. Előnyei

9.1.1. Kapcsolattartás az osztálytársakkal (üzenet a falra, chat, üzenetküldés...)

9.1.2. Érdekességek megosztása

9.1.3. Események megosztása (képekben, videókban is)

9.1.4. Csoportok létrehozása

9.2. Angolórán

9.2.1. létrehozhatunk csoportot az osztályunknak

9.2.2. használhatjuk "moodle" szerűen: fórumként, extra feladatok/handoutok/leckék feltöltésére

9.2.3. csoporton belül angolul történik a kommunikáció

9.2.4. Facebook "kihívások"

10. E-Portfólió

10.1. Diákok egy helyen gyűjthetik az elkészített esszéiket

10.2. Tölthetnek fel hozzájuk médiafájlokat

10.3. Rendszerezhetik az esszéket

10.4. Megoszthatják másokkal (pl. tanárral)

10.5. Tanár értékelheti

11. Podcasting

11.1. Előnyei

11.1.1. bárhol hallgatható (út közben a metrón is)

11.1.2. témák szerint lehet hanganyagot keresni

11.1.3. rengeteg angol nyelvű szöveg, könnyítettek is

11.1.4. hallott szöveg értését fejleszti

11.2. Angolórán

11.2.1. Hallott szöveg értését ellenőrző feladatokat lehet hozzá kreálni

11.2.2. Projektjeikhez a diákok maguk is csinálhatnak podcastot

11.2.3. "individual learners" - otthon önfejlesztés céljából könnyen találhatnak számukra megfelelő és érdekes hanganyagokat

12. Videómegosztó szolgáltatások

12.1. Óráinkat színesebbé tehetjük egy-egy videó becsempészésével

12.2. Megkereshetik kedvenc filmjük bemutatóját és megoszthatják egy közösségi oldalon, vagy mikroblogon egymással

12.3. Zenéket is könnyen kereshetünk

12.4. "kifordított óra" - nyelvtan otthon, youtube videó segítségével

13. Interaktív tábla

13.1. Előnyei

13.1.1. Az óra színesebbé, érdekesebbé, motiválóbbá, interaktívabbá tétele; látványos illusztráció

13.1.2. Az óra előtt el lehet készíteni az interaktív táblás anyagot, így az órán nem kell táblára jegyzeteléssel időt húzni (ráadásul elmenthető, újra felhasználható)

13.2. Angolórán

13.2.1. Játékok, szinte bármilyen témakör, nyelvtani rész ismétlésére, gyakorlására

13.2.2. Nyelvtani magyarázatokat, példamondatokat stb. előre megírni, órán csak kivetíteni

13.2.3. Kreatív, interaktív feladatok készítése

14. Okostelefon

14.1. gyors szótárazás

14.2. közös dokumentumok létrehozása, például szövegértési feladatnál az ismeretlen szavak összegyűjtésére

14.3. Házi feladatok feljegyzésére (Homework alkalmazás) - pittyeg, ha leckét kéne írni! :)

15. Kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

15.1. kollaboratív tanulás

15.1.1. valamilyen módon összeköttetésben álló csoport

15.1.2. közösen hoz létre bármilyen tudásanyagot

15.1.3. egymással interakcióban

15.2. egyéni munka

15.2.1. az egyén a rendelkezésére álló erőforrásokat mozgósítva elvégez egy adott munkát

15.2.2. egyén tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért

15.2.3. fontos az egyéni sajátosságok, tanulási stílusok figyelembevétele

15.3. kollaboráció az angolórán

15.3.1. közös osztályoldal szerkesztése

15.3.2. szavak feltöltése a Quizletre

15.3.3. témakörök kidolgozása érettségi előtt (például Google Dokumentumban összegyűjteni a "Család" témakörnél felmerülő kérdéseket, vitatémákat, stb.)

15.3.4. projektek

16. Google dokumentumok

16.1. Előnyei

16.1.1. könnyű megosztás

16.1.2. többen szerkeszthetik

16.1.3. sok lehetőség (dokumentum, táblázat, prezentáció, űrlap...)

16.2. Angolórán

16.2.1. Projektmunka elkészítésében segítség

16.2.2. Űrlap segítségével kideríthetjük, milyen olvasmányt olvastassunk el a csoporttal legközelebb

16.2.3. Az érettségire való felkészülésnél közösen kidolgozhatnak tételeket, összegyűjthetnek szavakat

16.2.4. Űrlap formájában akár még próbatesztet is csinálhatunk a diákok számára, így könnyen és gyorsan megnézhetjük, mi okozhat problémát

17. Online fogalomtérképek

17.1. Előnyei

17.1.1. Színes, változatos; segít a figyelem felkeltésében és megtartásában

17.1.2. Rendszerezi a gondolatokat, bemutatja az összefüggéseket

17.1.3. Könnyedén publikussá tehető

17.2. Angolórán

17.2.1. Nagyon jó módja egy témakör szavainak összegyűjtésére

17.2.2. Egy nyelvtani anyagot összefoglalására

17.2.3. Projektmunkában

17.2.4. Dolgozatok előtt a követelmények bemutatására

18. Prezi

18.1. Előnyei

18.1.1. Többen szerkeszthetik

18.1.2. Összefüggéseket mutat

18.1.3. Vizuális

18.1.4. Mozgalmas

18.1.5. Alapszolgáltatásai ingyenesen elérhetők az interneten

18.2. Angolórán

18.2.1. Projektek bemutatása

18.2.2. Kiselőadásokhoz

18.2.3. Haladóbb szinteknél egy-egy téma bemutatására

19. Projekt

19.1. Előnyei

19.1.1. Kreativitásra ösztönöz

19.1.2. motiváló

19.1.3. csoportmunka fejlesztése

19.2. Angolórán

19.2.1. Osztályújság/weblap

19.2.2. Aktuális téma feldolgozása projektként

19.2.3. Olvasmánynapló/kritika...

20. Wikipédia és wikik

20.1. Előnyei

20.1.1. Könnyű és gyors információszerzés

20.1.2. Bárki által szerkeszthető tartalom

20.1.3. Veszély: téves információk közlése

20.1.4. DE bárki kijavíthatja a hibákat

20.2. Angolórán

20.2.1. Projektekhez wiki létrehozása

20.2.2. Egy szócikk összehasonlítása Wikipédián és az Unciklopédián - egy Wikipédiás cikkből írjunk Unciklopédiásat (kreatív írás)

20.2.3. Wikiquotes: egy témához kapcsolódóan gyűjtsünk híres emberektől vicces idézeteket

21. Mikroblog (Twitter)

21.1. Előnyei

21.1.1. Barátok követése

21.1.2. "hashtag"-ek segítségével témák követése

21.1.3. rövid vélemények, cikkek... megosztása

21.2. Angolórán

21.2.1. létrehozhatunk az órának egy hashtag-et

21.2.2. diákok írhatnak véleményeket, érdekességeket

21.2.3. érdekes kísérlet: feladatok megoldása Twitteren

22. Social Bookmarking

22.1. Előnyei

22.1.1. Rendszerezhetjük kedvenc linkjeinket

22.1.2. Megoszthatjuk őket másokkal

22.1.3. Böngészhetünk a mások által feltöltött linkek között

22.2. Angolórán

22.2.1. Tanárnak segítség tananyag kereséséhez (tanárok linkjei között lehet keresgetni)

22.2.2. Az osztályunkkal csinálhatunk egy közös gyűjteményt, az órán használt linkekről

22.2.3. Megkérhetjük diákjainkat, hogy készítsenek egy linkgyűjteményt magukról - töltsenek fel dolgokat, amiket szeretnek, fontosak nekik, stb.