IKT az angolórán

IKT kompetenciám fejlődése

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT az angolórán by Mind Map: IKT  az angolórán

1. Blended learning

1.1. = hagyományos tanórák kiegészítése VTK eszközökkel

1.2. részleteket lásd: Virtuális Tanulási Környezet

2. Virtuális Tanulási Környezet

2.1. Angol elnevezés: E-learning

2.2. Előnyök

2.2.1. virtuális kommunikáció

2.2.2. gyors fájlmegosztás

2.2.3. együttműködés

2.2.4. vizualitás

2.2.5. individualizált oktatás/tanulás

2.3. Hátrányok

2.3.1. elterelheti a figyelmet

2.3.2. infrastruktúrától való függés

2.3.3. nem jó a szemnek

2.3.4. sok munka van vele

2.3.5. nincs személyes kapcsolat

2.4. Angolórán

2.4.1. házi feladatok feltöltése

2.4.2. további gyakorló feladatok feltöltése

2.4.3. vitafórumok létrehozása

3. Digitális tananyag

3.1. Mi a digitális tananyag?

3.1.1. digitális formátumban tárolt tananyag

3.2. Angolórán

3.2.1. interaktívabbá, színesebbé, motiválóbbá teszik az órát

3.2.2. extra gyakorlófeladatok könnyen elérhetők

3.2.3. könnyű illusztrálás, feladat-bemutatás

4. online viselkedéskultúra

4.1. Netikett = Network Etikett

4.2. Angolórán

4.2.1. Brainstorming: milyen szabályokat ismertek?

4.2.2. Vita: bemutatni nekik egy esetet, ami köthető a Netiketthez

4.2.3. Nyelvtan: kötelezettséget kifejező mondatok gyakorlásánál is felhasználható

5. Web 1.0 - web 2.0 - web 3.0

5.1. Web 1.0

5.1.1. jellemzői

5.1.1.1. "olvasott" web

5.1.2. angolórán

5.1.2.1. tanár felrak valamit, diákok elolvassák

5.2. Web 2.0

5.2.1. jellemzői

5.2.1.1. írott-olvasott web

5.2.1.2. közösségekre épül: közösen hozzák létre a tartalmat

5.2.2. angolórán

5.2.2.1. diákok kommentelhetnek az elolvasott anyagra

5.2.2.2. ők is oszthatnak meg anyagot

5.2.2.3. közösen hozhatnak létre valamit

5.3. Web 3.0

5.3.1. A megbízható és mindent átható web

6. Digitális bennszülöttek vs. digitális bevándorlók

6.1. bennszülöttek

6.1.1. számítógép, internet mellett nőttek fel

6.1.2. ez számukra a természetes

6.2. bevándorlók

6.2.1. felnőttek, akiknek ez mind tanult, új

6.2.2. különböző hozzáállás: nyitott vs. elzárkózó

6.3. angolórai vonatkozás

6.3.1. bennszülöttek számára a technológia alkalmazása természetes: tanulás közben is hasznosítható

7. Technofília - technofóbia

7.1. Technofóbia

7.1.1. technológiától való félelem, tartózkodás

7.1.2. technológia = értékpusztító folyamat

7.2. Technofília

7.2.1. technológia iránti lelkesedés

7.2.2. legújabb technológiák gyakori és széleskörű használata

7.2.3. technológia = fejlődés, életvitel javítása

7.3. Angolórai vonatkozás

7.3.1. érdemes lehet felmérni, diákjaink hogyan viszonyulnak a technológiához; ha akadnak technofóbiás diákok, az ő igényeiket is figyelembe venni

8. Digitális szakadék és digitális esélyegyenlőség

8.1. digitális szakadék

8.1.1. különböző gazdasági fejlettségű országok között

8.1.2. különböző társadalmi rétegek között

8.1.3. generációk között

8.2. digitális esélyegyenlőség

8.2.1. a hátrányos helyzetben lévő csoportok / egyének számára biztosítani kell a lehetőséget a felzárkóztatásra

9. Interaktív tábla

9.1. Előnyei

9.1.1. Az óra színesebbé, érdekesebbé, motiválóbbá, interaktívabbá tétele; látványos illusztráció

9.1.2. Az óra előtt el lehet készíteni az interaktív táblás anyagot, így az órán nem kell táblára jegyzeteléssel időt húzni (ráadásul elmenthető, újra felhasználható)

9.2. Angolórán

9.2.1. Játékok, szinte bármilyen témakör, nyelvtani rész ismétlésére, gyakorlására

9.2.2. Nyelvtani magyarázatokat, példamondatokat stb. előre megírni, órán csak kivetíteni

9.2.3. Kreatív, interaktív feladatok készítése

10. Okostelefon

10.1. gyors szótárazás

10.2. közös dokumentumok létrehozása, például szövegértési feladatnál az ismeretlen szavak összegyűjtésére

10.3. Házi feladatok feljegyzésére (Homework alkalmazás) - pittyeg, ha leckét kéne írni! :)

11. Kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

11.1. kollaboratív tanulás

11.1.1. valamilyen módon összeköttetésben álló csoport

11.1.2. közösen hoz létre bármilyen tudásanyagot

11.1.3. egymással interakcióban

11.2. egyéni munka

11.2.1. az egyén a rendelkezésére álló erőforrásokat mozgósítva elvégez egy adott munkát

11.2.2. egyén tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért

11.2.3. fontos az egyéni sajátosságok, tanulási stílusok figyelembevétele

11.3. kollaboráció az angolórán

11.3.1. közös osztályoldal szerkesztése

11.3.2. szavak feltöltése a Quizletre

11.3.3. témakörök kidolgozása érettségi előtt (például Google Dokumentumban összegyűjteni a "Család" témakörnél felmerülő kérdéseket, vitatémákat, stb.)

11.3.4. projektek

12. Google dokumentumok

12.1. Előnyei

12.1.1. könnyű megosztás

12.1.2. többen szerkeszthetik

12.1.3. sok lehetőség (dokumentum, táblázat, prezentáció, űrlap...)

12.2. Angolórán

12.2.1. Projektmunka elkészítésében segítség

12.2.2. Űrlap segítségével kideríthetjük, milyen olvasmányt olvastassunk el a csoporttal legközelebb

12.2.3. Az érettségire való felkészülésnél közösen kidolgozhatnak tételeket, összegyűjthetnek szavakat

12.2.4. Űrlap formájában akár még próbatesztet is csinálhatunk a diákok számára, így könnyen és gyorsan megnézhetjük, mi okozhat problémát

13. Online fogalomtérképek

13.1. Előnyei

13.1.1. Színes, változatos; segít a figyelem felkeltésében és megtartásában

13.1.2. Rendszerezi a gondolatokat, bemutatja az összefüggéseket

13.1.3. Könnyedén publikussá tehető

13.2. Angolórán

13.2.1. Nagyon jó módja egy témakör szavainak összegyűjtésére

13.2.2. Egy nyelvtani anyagot összefoglalására

13.2.3. Projektmunkában

13.2.4. Dolgozatok előtt a követelmények bemutatására

14. Prezi

14.1. Előnyei

14.1.1. Többen szerkeszthetik

14.1.2. Összefüggéseket mutat

14.1.3. Vizuális

14.1.4. Mozgalmas

14.1.5. Alapszolgáltatásai ingyenesen elérhetők az interneten

14.2. Angolórán

14.2.1. Projektek bemutatása

14.2.2. Kiselőadásokhoz

14.2.3. Haladóbb szinteknél egy-egy téma bemutatására

15. Projekt

15.1. Előnyei

15.1.1. Kreativitásra ösztönöz

15.1.2. motiváló

15.1.3. csoportmunka fejlesztése

15.2. Angolórán

15.2.1. Osztályújság/weblap

15.2.2. Aktuális téma feldolgozása projektként

15.2.3. Olvasmánynapló/kritika...

16. Wikipédia és wikik

16.1. Előnyei

16.1.1. Könnyű és gyors információszerzés

16.1.2. Bárki által szerkeszthető tartalom

16.1.3. Veszély: téves információk közlése

16.1.4. DE bárki kijavíthatja a hibákat

16.2. Angolórán

16.2.1. Projektekhez wiki létrehozása

16.2.2. Egy szócikk összehasonlítása Wikipédián és az Unciklopédián - egy Wikipédiás cikkből írjunk Unciklopédiásat (kreatív írás)

16.2.3. Wikiquotes: egy témához kapcsolódóan gyűjtsünk híres emberektől vicces idézeteket

17. Közösségi portál

17.1. Előnyei

17.1.1. Kapcsolattartás az osztálytársakkal (üzenet a falra, chat, üzenetküldés...)

17.1.2. Érdekességek megosztása

17.1.3. Események megosztása (képekben, videókban is)

17.1.4. Csoportok létrehozása

17.2. Angolórán

17.2.1. létrehozhatunk csoportot az osztályunknak

17.2.2. használhatjuk "moodle" szerűen: fórumként, extra feladatok/handoutok/leckék feltöltésére

17.2.3. csoporton belül angolul történik a kommunikáció

17.2.4. Facebook "kihívások"

18. Mikroblog (Twitter)

18.1. Előnyei

18.1.1. Barátok követése

18.1.2. "hashtag"-ek segítségével témák követése

18.1.3. rövid vélemények, cikkek... megosztása

18.2. Angolórán

18.2.1. létrehozhatunk az órának egy hashtag-et

18.2.2. diákok írhatnak véleményeket, érdekességeket

18.2.3. érdekes kísérlet: feladatok megoldása Twitteren

19. Social Bookmarking

19.1. Előnyei

19.1.1. Rendszerezhetjük kedvenc linkjeinket

19.1.2. Megoszthatjuk őket másokkal

19.1.3. Böngészhetünk a mások által feltöltött linkek között

19.2. Angolórán

19.2.1. Tanárnak segítség tananyag kereséséhez (tanárok linkjei között lehet keresgetni)

19.2.2. Az osztályunkkal csinálhatunk egy közös gyűjteményt, az órán használt linkekről

19.2.3. Megkérhetjük diákjainkat, hogy készítsenek egy linkgyűjteményt magukról - töltsenek fel dolgokat, amiket szeretnek, fontosak nekik, stb.

20. E-Portfólió

20.1. Diákok egy helyen gyűjthetik az elkészített esszéiket

20.2. Tölthetnek fel hozzájuk médiafájlokat

20.3. Rendszerezhetik az esszéket

20.4. Megoszthatják másokkal (pl. tanárral)

20.5. Tanár értékelheti

21. Podcasting

21.1. Előnyei

21.1.1. bárhol hallgatható (út közben a metrón is)

21.1.2. témák szerint lehet hanganyagot keresni

21.1.3. rengeteg angol nyelvű szöveg, könnyítettek is

21.1.4. hallott szöveg értését fejleszti

21.2. Angolórán

21.2.1. Hallott szöveg értését ellenőrző feladatokat lehet hozzá kreálni

21.2.2. Projektjeikhez a diákok maguk is csinálhatnak podcastot

21.2.3. "individual learners" - otthon önfejlesztés céljából könnyen találhatnak számukra megfelelő és érdekes hanganyagokat

22. Videómegosztó szolgáltatások

22.1. Óráinkat színesebbé tehetjük egy-egy videó becsempészésével

22.2. Megkereshetik kedvenc filmjük bemutatóját és megoszthatják egy közösségi oldalon, vagy mikroblogon egymással

22.3. Zenéket is könnyen kereshetünk

22.4. "kifordított óra" - nyelvtan otthon, youtube videó segítségével