Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Loop by Mind Map: Loop

1. YntMobil

1.1. PTI

1.2. SUR

1.3. EST

1.4. BKM

1.5. KapıGiriş

2. LoopMobil

2.1. ZİyaretPlan

2.2. Ziyaret

2.3. Liv Form

2.4. Liv From Onay

2.5. Denetim

2.6. Fİyatlandırma

3. AnaVeri

3.1. Müşteri/Tedairkçi

3.2. Hizmet

3.3. GemiSefer

3.4. Araç

3.5. FaturaSeri

3.6. Mal Cinsleri

4. Pazarlama

4.1. ZiyaretPlan

4.2. Ziyaret

4.3. LivForm

4.4. Teklif

4.5. LoopOnlineKullanıcı

4.6. Tarife

5. YNL

5.1. Booking

5.1.1. Rezervasyon

5.1.2. LoopOnlineTakip

5.1.3. ÖZetBeyanList

5.1.4. Marathon Özet Beyan (AMS)

5.1.5. İş Emri

5.1.6. Booking Dönem Kapama

5.1.7. HavaStok

5.1.8. Yük Listeleme / Evrak Kontrol

5.1.9. Booking Dönem Kapama

5.1.10. Booking

5.1.10.1. Hızlı Fatura Olustur

5.1.10.2. Evrak

5.1.10.2.1. OZet Beyan

5.1.10.2.2. Konsımento

5.1.10.2.3. Ordino

5.2. YNL Genel

5.2.1. ÇatıAcente

5.2.2. Lokasyon Rapor Bolge

5.2.3. MalCinsi

5.2.4. Acente Grup Acente

5.3. Fatura

5.3.1. FaturaSeri

5.3.2. Gelir Fatura

5.3.3. Gider Fatura

5.3.4. Iade Fatura

5.3.5. Manuel Fatura

5.3.6. Fatura Kontrol Params

5.3.7. Muhasebe Kontrol Dönem

5.3.8. Dekont Fatura List

5.4. Araç Maliyet Takip (AMT) / Ukraine KArayolu Araç takip sistemi

5.5. Kasa

5.6. Ford Manifesto (Russia)

6. YNU

6.1. Operasyon

6.1.1. Planlama_Dashboard

6.1.2. SeferTakip

6.1.3. Irsaliyeler

6.1.4. Irsaliye Harcırahlar

6.2. Kapasite

6.2.1. Filo Yönetimi

6.2.2. Taşeron Yönetimi

6.3. MAliyet

6.3.1. Filo Maliyetleri

6.3.2. Güzergah Maliyetleri

6.3.3. DivisionOfis MEsailer

6.4. Kontrat

6.4.1. Gelir Tarifeleri

6.4.2. Gider Tarifeleri

6.5. Sipariş

6.6. Fatura

6.6.1. Gelir Fatura

6.6.2. Gider Fatura

6.6.3. Manuel Fatura

6.6.4. Gelir Iade Fatura

6.6.5. Gider IAde Fatura

6.6.6. Gelir Dekont

6.6.7. Özmal Gİder Hİzmet Listesi

7. YNT/EDS

8. LoopOnline

8.1. Konşimento YükTakip

8.2. Konteyner Stok Takip

9. CRM

9.1. Çağrılar

9.2. Müşteri İşlemler

9.3. Talepler

10. Denetim

10.1. Denetim Belgeleri

10.2. Sorusturma Belgeleri

11. Mobil

12. Raporlama

13. IT

13.1. Yetkilendirme

13.1.1. Kullanıcılar

13.1.2. Roller

13.1.3. Yetki Grupları

13.2. Genel

13.2.1. Sirket

13.2.2. Division

13.2.3. Ofis

13.2.4. İş Tipi

13.2.5. MAil Listesi

13.2.6. Entegrasyon Sistem Dönüşüm