Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Passend Onderwijs by Mind Map: Passend Onderwijs
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Passend Onderwijs

Oorzaken uitval

leerling

school

thuissituatie

omgevingsfactoren

Vroegsignalering uitval

laag zelfbeeld

sabottage/ uitstel

faalvermijding

onzekerheid/piekeren

probleemgedrag

dalende prestaties

signalen van leerkrachten

signalen ouders/ verzorgers

signalen peergroup

psychosociale problemen

psychiatrische stoornissen

diagnoses

Intake

warme overdracht

leervoorkeuren

motivatie

cognitieve capaciteiten

uitdaging

probleemanalyse

afspraken met alle betrokkenen

sociale capaciteiten

1e lijns ondersteuning

Preventie

Coaching

Professionalisering

2e lijns ondersteuning

Training & scholing Risicogroepen

Individuele coaching

3e lijns ondersteuning

begeleiding bij probleemgedrag

doorverwijzing

specialistische hulp

zorgcoördinator

Administratieve processen

registratie van problemen

registratie van oplossingen

leerlingvolgsysteem

POP voor leerkracht

Schoolbrede aanpak

Missie en visie

teambesluiten

collegialiteit

Voorlichting

wat kan onze school?

grenzen van de school

zorgstructuur

met wie wordt samengewerkt?

Samenwerking omgeving

gemeente (leerplicht)

wijken

hulpverlening

politie en justitie

gezin/systeem

Ouders/verzorgers

informatie

samenwerking

verantwoordelijkheid