Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Passend Onderwijs by Mind Map: Passend Onderwijs
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Passend Onderwijs

Oorzaken uitval

leerling

school

thuissituatie

omgevingsfactoren

Vroegsignalering uitval

laag zelfbeeld

sabottage/ uitstel

faalvermijding

onzekerheid/piekeren

probleemgedrag

dalende prestaties

signalen van leerkrachten

signalen ouders/ verzorgers

signalen peergroup

social media

observaties

psychosociale problemen

psychiatrische stoornissen

diagnoses

Intake

warme overdracht

leervoorkeuren

motivatie

cognitieve capaciteiten

uitdaging

probleemanalyse

afspraken met alle betrokkenen

sociale capaciteiten

1e lijns ondersteuning

Preventie

effectieve didactische aanpak (Marzano)

motiverende inhoud lessen

pedagogisch handelen & klassenmanagement, gedrag vanuit kernwaarden, stimuleren gewenst gedrag, corrigeren ongewenst gedrag, structuur, regels en routines, relatie, relatie leerling- leerkracht, mentale instelling leerkracht, waarderende benadering, alertheid, observatie, samenwerking binnen team

Coaching

Beeld van de leerlingen

Zelfbeeld

Beeld van onderwijs, Kernwaarden, Waarom werk ik hier?

Professionalisering

Gedegen en haalbaar onderwijs (Marzano)

scholing op onderhoud bekwaamheden en kennis, scholing, intervisie

professionalisering op gebied van leerlingontwikkeling en hulpmogelijkheden

goede registratie

werken volgens richtlijnen

Specifieke kennis op psychodiagnostiek, ADHD, PDD-NOS/Autisme, Hoogbegaafdheid, Hechtingsstoornissen, ODD, Etc.

2e lijns ondersteuning

Training & scholing Risicogroepen

mondelinge communicatievaardigheden

schriftelijke communicatievaardigheden

assertiviteit

persoonlijke stressbestendigheid

onderhandelen en conflicthantering

faalangstreductie

positief zelfbeeld

Individuele coaching

welbevinden

motivatie

planning en sturing

prestatie

3e lijns ondersteuning

begeleiding bij probleemgedrag

doorverwijzing

arts

MW/ GGZ/ ambulant begeleider

psycholoog

Speciaal Onderwijs

specialistische hulp

zorgcoördinator

Administratieve processen

registratie van problemen

registratie van oplossingen

leerlingvolgsysteem

POP voor leerkracht

Schoolbrede aanpak

Missie en visie

teambesluiten

collegialiteit

zie je elkaar?

help je elkaar?

ken je elkaar?

Voorlichting

wat kan onze school?

grenzen van de school

zorgstructuur

met wie wordt samengewerkt?

Samenwerking omgeving

gemeente (leerplicht)

wijken

hulpverlening

politie en justitie

gezin/systeem

Ouders/verzorgers

informatie

samenwerking

verantwoordelijkheid