Uwarunkowania błędów wychowawczych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uwarunkowania błędów wychowawczych by Mind Map: Uwarunkowania błędów wychowawczych

1. Zachowania nauczyciela

1.1. Postawy wychowawcze

1.1.1. Ciepłe

1.1.2. Zimne

1.1.3. Skoncentrowane na dziecku

1.1.4. Skoncentrowane na sobie

1.2. Cechy osobowości

1.2.1. Ku

1.2.2. Od

1.2.3. Przeciw ludziom

2. Percepcja błędu

2.1. Autorytet wychowawcy

2.2. Samoocena

2.2.1. Niska

2.2.2. Wysoka

2.3. Podmiotowość

2.3.1. Poczucie sprawstwa

2.4. Empatia

3. Negatywne skutki błędów wychowawczych

3.1. Związane z zaburzeniem podmiotowości ucznia

3.1.1. Niska samoocena

3.1.2. Poczucie niższości

3.2. Wzrost opozycyjności

3.2.1. Bunt

3.2.2. Wrogość

3.2.3. Zerwanie interakcji

3.2.4. Krytykanctwo

3.3. Błędy

3.3.1. Nadopiekuńczości (ciepłe)

3.3.1.1. Prowadzi do uzależnienia od wychowawcy

3.3.1.2. Dziecko jest zależne od rodzica

3.3.1.3. Brak odporności dziecka na stres

3.3.1.4. Nieradzenie sobie w trudnych sytuacjach

3.3.1.5. Rozwój mechanizmów obronnych u dziecka

3.3.1.5.1. Wyręczanie

3.3.1.5.2. Zwalanie winy na kogoś innego

3.3.2. Odrzucające (zimne)

3.3.2.1. Zachwianie poczucia bezpieczeństwa dziecka

3.3.2.2. Może prowadzić do podejmowania zachowań ryzykownych

3.3.2.2.1. Agresja

3.3.2.2.2. Bunt