Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ALKOHOLIZM by Mind Map: ALKOHOLIZM

1. Alkohol a młodzież

1.1. Młodzież najczęściej przeżywa inicjację alkoholową w wieku 13-14 lat (przełom szkoły podstawowej i gimnazjum). W okolicznościach takich jak prywatne spotkania towarzyskie, wagary czy obozy/kolonie.

1.2. Jednym z częstszych powodów picia jest chęć przypodobania się kolegom, poczucia się dorosłym. Picie jest w społeczności budowane na atrybut dorosłości - stąd stanowi element dążeń dorastającej dopiero młodzieży. Innymi powodami jest konformizm grupowy, trudno się wyłamać ale także wynikający z życia rodzinnego (skrypt rodzinny) - jak alkoholizm w rodzinie.

2. Skutki

2.1. Przewlekły alkoholizm prowadzi do chorób psychicznych, ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, serca itd. Zwiększa przestępczość, sprzyja szerzeniu się chorób wenerycznych i ujemnie wpływa na potomstwo. Nadużywanie alkoholu jest powodem powstawania problemów w rodzinach oraz ich rozpadu.

3. Leczenie

3.1. Z choroby alkoholowej nie można się wyleczyć, to znaczy że nawet po wieloletniej abstynencji próby tzw. "kontrolowanego" picia kończą się powrotem do nałogu. Możliwe natomiast jest zatrzymanie choroby i rehabilitacja, gdzie fundamentalnym warunkiem zdrowienia jest abstynencja.

4. Gdzie szukać pomocy?

4.1. Profesjonalne Ośrodki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

4.2. Samopomocne grupy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

4.3. Klub Abstynenta.

5. Kogo nazywamy alkoholikiem?

5.1. Alkoholika często uważa się za osobę o słabej woli ponieważ nie potrafi powstrzymać od picia we właściwym momencie. W istocie jednak, alkoholik jest człowiekiem chorym, cierpiącym z powodu kompulsji, czyli niepohamowanego przymusu picia. Wypicie kieliszka alkoholu powoduje niemożność powstrzymania się od dalszego picia.

6. Objawy uzależnienia

6.1. Silna natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy)

6.2. Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu).

6.3. Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania.

6.4. Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk).

6.5. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu).

6.6. Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców.

6.7. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań.

6.8. Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego.

7. Przyczyny

7.1. Problemy finansowe.

7.2. Przemoc wobec bliskich.

7.3. Problemy z prawem (karalność).

7.4. Problemy w kontaktach z ludźmi.

7.5. Zaburzenia życia rodzinnego.

8. Definicja

8.1. Alkoholizm to zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Alkoholizm jest chorobą. Jest to proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu. Alkoholizm może rozwinąć się bardzo szybko, w ciągu kilku miesięcy lub też powoli, w wyniku długotrwałego nadmiernego picia.