Typy badań pedagogicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typy badań pedagogicznych by Mind Map: Typy badań pedagogicznych

1. Funkcje badań

1.1. Destryktywna

1.2. Eksploracyjna

1.3. Predyktywna

2. Badania jakościowe

3. Teoretyczne

4. Weryfikacyjne

5. Badania ilościowe

5.1. Cele szczegółowe badań.

5.1.1. Odpowiedź na pytanie jak jest? Opisowy charakter badań.

5.1.2. Dlaczego jest tak? Diagnostyczny charakter badań.

5.1.3. Jaki jest związek między tym a tym? Diagnostyczno- wyjaśniający cel badań.