การสกัดลิโมนีนในเปลือกส้มและวิเคราะห์โดย GAS CHROMATOGRAPHY

by Paranoid Art 01/22/2009
9830