mindmeister

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
mindmeister by Mind Map: mindmeister

1. head ja vead

2. Koht, mis võimaldab,,,

2.1. täita mõistekaarti mitmekesi

2.2. lisada teksti

2.3. vahetada tausta- ja kirjaavärvi

3. kasutatud kirjandus

4. pildid ja ikoonid

4.1. programmipõhised

4.1.1. Selleks...

4.2. internetist laetavad

4.2.1. Selleks

4.3. arvutist laetavad

4.3.1. Selleks

4.4. ikoonide valikuks...

5. Koht, kus ei saa..

5.1. muusikat taustaks mängima panna...

5.2. lisada otse videot, kuid...

6. Mulle küll meeldib, sest...

6.1. veebipõhine

6.2. lihtne

6.3. koostööks sobiv

6.4. kui korra oled proovinud, hakkab meeldima