Ammatilliset taidot

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ammatilliset taidot by Mind Map: Ammatilliset taidot

1. Hyvät taidot

1.1. Kuunteleminen

1.2. Kohteliaisuuksien kertominen

1.3. Yhteistyötaidot

1.4. Muiden mielipiteiden kuunteleminen

1.5. Tervehtiminen, kiittäminen ja anteeksipyytäminen

2. Kehitettävää

2.1. Ryhmässä toimiminen

2.2. Omien mielipiteiden esille tuominen

2.3. Small talk