Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
fogalmak by Mind Map: fogalmak

1. teóriák

1.1. blended learning

1.2. LLL paradigma

1.3. technofília-technofóbia

2. eszközök

2.1. eBook

2.2. interaktív tábla

2.3. okostelefon

2.4. interaktív asztal

3. digitális

3.1. digitális bennszülöttek

3.2. digitális bevándorlók

3.3. információs társadalom

3.4. digitális tanangyagok

3.5. digitális lábnyom

4. online

4.1. online játékok

4.2. online fogalomtérképek

5. oldalak, alkalmazások

5.1. mikroblog

5.2. közösségi portál

5.3. eLearning

5.4. RSS

5.5. videómegosztó szolgáltatások

5.6. Wikipédia és wikik

5.7. Prezi

5.8. ePortfólió

6. módszerek

6.1. kollaboratív tanulás-vs. egyéni munka

7. tantárgyközi alkalmazások

7.1. geotagging

8. értékelés

8.1. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek