Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Odiseja by Mind Map: Odiseja

1. Ļoti daudz varoņu

2. Eposs

3. Dižais varonis Odisejs aizstāvēja savas tautas - Ahajiešu - intereses karā pret Īlijas iedzīvotājiem.

4. Eposs vēsta par vienu no nozīmīgākiem momentiem visas Senās Grieķijas vēsturē - Trojas karu

5. Lielu lomu notiekošā spēlē mitoloģiskās būtnes - dievi, dzīvnieki ar pārdabiskām spējām utt.

6. Eposam ir konkrēts autors - Homērs, kas tiešā tulkojumā un pēc nostāstiem bijis akls

7. Dievi

8. Cilvēki

9. Olimpieši

10. Dievu un titānu bērni

11. Kiklopi, piemēram, Polifēms, Poseidona dēls

12. Nimfas, piemēram, Kalipso, Atlanta meita

13. Odiseja biedri

14. Kareivji - ahajieši un trojieši

15. Varoņi - dievu un mirstīgo bērni

16. Pārdabiskās būtnes, piemēram, Teiresija ēna

17. Odisejs

18. Uzticīgs - viņš uzticējās saviem biedriem, tomēr viņi nepaklausījās vadoni un nokāva Hēlija vēršus

19. Piesardzīgs - dodoties Aīda valstībā Odisejs neatkāpās no tā, ko viņam lika darīt burve Kirke

20. Uzticams - visa sava ceļojuma laikā Odisejs neaizmirsa galveno mērķi - atgriezties pie savas ģimenes

21. Godīgs - Odisejs pateica savu vārdu Polifemam

22. Drosmīgs un spītīgs - Odisejs nepadevās un izgāja cauri visiem pārbaudījumiem, lai atgrieztos mājās

23. Odisejs un citi tēli

24. Eirimahs - Poliba dēls un Pēnelopes precinieks

25. Poseidons

26. Polifems

27. Nimfa Kalipso

28. Burve Kirka

29. Hēlijs

30. Antinojs - Pēnelopes precinieks

31. Odiseja ģimene

32. Tēlemahs - Odiseja dēls

33. Pēnelope - Odiseja sieva

34. Lāerts - Odiseja tēvs

35. Agamemnons - Ahajiešu valdnieks

36. Ahilejs - varonis

37. Antikleja - Odiseja māte

38. Aiols - vēja dievs

39. Atēna - gudrības dieviete

40. Zinātkārs - vēlējās dzirdēt sirēnu dziesmas

41. Prasmīgs - taktisks, labs cīnītājs un kuģotājs

42. Darbību secība

43. Beidzas Trojas karš

44. Odisejs dodas uz nimfas Kalipso salu, kur tiek noturēts 7 gadus

45. Odisejs izbēg no ieslodzījuma

46. Odisejs satiek Alkingu

47. Odisejs aizpeld uz Polifema salu

48. Odisejs pieveic kiklopu

49. Odisejs satiek Aīdu

50. Odisejs nokļūst pie Kirkas

51. Kirka pārvērš Odiseja komandu par čūskām

52. Hermejs palīdz Odisejam izbēgt

53. Odisejs satiekas ar Teiresija ēnu

54. Odisejs satiek sirēnas

55. Odisejs nokļūst uz Hēlija salas

56. Mirst visi Odiseja biedri

57. Atēna palīdz Odisejam izglābties

58. Odisejs satiek dēlu

59. Odisejs nogalina Pēnelopes preciniekus

60. Pēnelope atpazīst vīru