Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CELLER by Mind Map: CELLER

1. Cellemembran

1.1. alle celler er omgivet af en cellemembran

1.2. de 3 har en cellevæg ude på cellemembranen

1.2.1. Planteceller

1.2.2. Svampeceller

1.2.3. Bakterier

2. Kromosomer

2.1. DNA'et er organiseret i Kromosnoner

3. Eukaryote

3.1. produktionen af ribosomer foregår

4. Prokaryot

4.1. En celle uden en cellekerne

5. Organeller

5.1. Eukaryote har forskellige membranafgrænsende organeller

5.1.1. Golgi-komplekset

5.1.1.1. Sorterer proteinerne

5.1.2. Endoplasmatisk retikulum

5.1.2.1. De ru er tæt besat af ribosomer, hvor de glatte mangler ribosomer

5.1.3. Lysosomer

5.1.3.1. Dannes i Golgi-komplekset. Enzymerne i lysomet nedbryder store molekyler, partikler og bakterier

5.1.4. Mitokondrier

5.1.4.1. Cellens energileverandør - laver respiration

6. DNA

6.1. cellers arvemateriale består af DNA

7. Ribosomer

7.1. findes i cytoplasmaet - cellens proteinfabrik

8. Vakuole

8.1. cellens membran omfanger store molekyler eller partikler.

9. Grønkorn

9.1. Planternes fotosyntese foregår i grønkorn.

10. Fosfolipider

10.1. Cellemembranen består af et fedtlag, som er Fosfolipider. Hvor Fosfolipider har en hydrofil og en hydrofob ende.

10.1.1. Hydrofil ende er hvor vand kan optages

10.1.2. Hydrofob ende er hvor vand ikke kan optages

11. Semipermeabel

11.1. en Halvgennemtrængende membran hvor cellemembranen er et eksempel. Kan kun optræne ting der er på størrelse med vand eller mindre.

12. Difussion

12.1. Er spredningen af molekyler fra lav til høj koncentrat

12.1.1. Passiv transport: Når stoffer bevæger sig igennem en cellemembran ved diffusion. Fra høj til lav. Bruger ikke særlig meget energi

12.1.2. Aktiv transport: Aktiv transport er transport af stof over cellemembranen fra et område med en lav stofkoncentration til et område med en højere stofkoncentration

13. Osmose

13.1. er vands diffusion gennem en semipermeabel membran