ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ by Mind Map: ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

1. Розвиток психології впродовж XX-XXI ст.

1.1. V. Методологічна криза і розподіл психології на окремі школи (початок XX ст.)

1.1.1. Структуралізм

1.1.2. Вюрцбурзька школа

1.1.3. Функціоналізм

1.1.4. Французька школа

1.1.5. Описова психологія

1.2. Зародження та становлення основних психологічних шкіл у XX ст.

1.2.1. Становлення зарубіжних психологічних шкіл

1.2.1.1. Психоаналіз

1.2.1.1.1. Неопсихоаналіз

1.2.1.2. Аналітична психологія

1.2.1.3. Індивідуальна психологія

1.2.1.4. Біхевіоризм

1.2.1.4.1. Необіхевіоризм

1.2.1.5. Гештальтпсихологія

1.2.1.6. Гуманістична психологія

1.2.1.7. Когнітивна психологія

1.2.2. Розвиток психологічної думки в Росії та Україні

1.2.2.1. Вивчення поведінки

1.2.2.2. Теорія настанови

1.2.2.3. Теорія стосунків

1.2.2.4. Культурно-історична теорія

1.2.2.5. Психологічна теорія діяльності

1.2.2.6. Теорія поетапного формування розумових дій

1.3. VI. Сучасна психологія

2. Етапи розвитку психології до початку XX ст.

2.1. I. Донауковий етап (до VII-Vi ст. до н.е.)

2.2. II. Філософський етап (VII-VI ст. до н.е. - кін.XVIII-XIX ст.)

2.2.1. Антична психологія

2.2.1.1. 1. Зародження та становлення психології (VII-IV ст до н.е.)

2.2.1.1.1. Фалес

2.2.1.1.2. Анаксимандр

2.2.1.1.3. Анаксимен

2.2.1.1.4. Піфагор

2.2.1.1.5. Геракліт

2.2.1.1.6. Демокріт

2.2.1.2. 2. Період класичної грецької науки (III-II ст. до н.е.)

2.2.1.2.1. Сократ

2.2.1.2.2. Платон

2.2.1.2.3. Арістотель

2.2.1.3. 3. Період еллінізму (II ст. до н.е. - III-IV ст. н.е.)

2.2.1.3.1. Школа кініків

2.2.1.3.2. Епікуреїзм

2.2.1.3.3. Стоїцизм

2.2.2. Психологія Середньовіччя

2.2.2.1. Європейська психологія

2.2.2.2. Арабська психологія

2.2.3. Психологія Відродження

2.2.4. Психологія Нового часу

2.3. III. Асоціаністична психологія (кінець XVIII - середина XIX ст.)

2.4. IV. Експериментальна психологія (середина XIX - початок XX ст.)