Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ by Mind Map: ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Розвиток психології впродовж XX-XXI ст.

V. Методологічна криза і розподіл психології на окремі школи (початок XX ст.)

Структуралізм

Вюрцбурзька школа

Функціоналізм

Французька школа

Описова психологія

Зародження та становлення основних психологічних шкіл у XX ст.

Становлення зарубіжних психологічних шкіл, Психоаналіз, Неопсихоаналіз, Аналітична психологія, Індивідуальна психологія, Біхевіоризм, Необіхевіоризм, Гештальтпсихологія, Гуманістична психологія, Когнітивна психологія

Розвиток психологічної думки в Росії та Україні, Вивчення поведінки, Теорія настанови, Теорія стосунків, Культурно-історична теорія, Психологічна теорія діяльності, Теорія поетапного формування розумових дій

VI. Сучасна психологія

Етапи розвитку психології до початку XX ст.

I. Донауковий етап (до VII-Vi ст. до н.е.)

II. Філософський етап (VII-VI ст. до н.е. - кін.XVIII-XIX ст.)

Антична психологія, 1. Зародження та становлення психології (VII-IV ст до н.е.), Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Піфагор, Геракліт, Демокріт, 2. Період класичної грецької науки (III-II ст. до н.е.), Сократ, Платон, Арістотель, 3. Період еллінізму (II ст. до н.е. - III-IV ст. н.е.), Школа кініків, Епікуреїзм, Стоїцизм

Психологія Середньовіччя, Європейська психологія, Арабська психологія

Психологія Відродження

Психологія Нового часу

III. Асоціаністична психологія (кінець XVIII - середина XIX ст.)

IV. Експериментальна психологія (середина XIX - початок XX ст.)