SINIFLANDIRMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SINIFLANDIRMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ by Mind Map: SINIFLANDIRMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. : İlk sınıflandırma eski Yunanlılar zamanında başladı.

2. M.Ö. 354-322 yılları arasında Aristo canlıları BİTKİLER ve HAYVANLAR olmak üzere iki gruba ayırarak sınıflandırdı.

3. Hayvanları:

4. Teofratus bitkileri:

5. Sınıflandırma sistemleri yapay(ampirik) sınıflandırma ve doğal sınıflandırma olmak üzere ikiye ayrılır.

5.1. DOĞAL SINIFLANDIRMA

5.1.1. SINIFLANDIRMA BASAMAKLARI VE İKİLİ ADLANDIRMA

5.1.1.1. Carolus Linnaeus'un çalışmalarında geliştirdiği bilimsel yöntemler:

5.1.1.1.1. -Her canlı türüne iki kelimeden oluşan isim verilir.Türler , Latince olarak ikli adalandırma yöntemiyle adlandırılır.

5.1.1.1.2. -Birinci isim canlının CİNS adıdır. Baş harfi büyük harfle yazılır.

5.1.1.1.3. -İkinci ad canlının TÜRÜNÜ TANIMLAMA adıdır.Canlının rengi,bulunduğu yer,bulan kişi gibi isimler verilebilir.Küçük harflerle yazılır.

5.1.1.1.4. -Birinci ve ikinci ad birlikte canlının TÜR adını ifade eder.

5.1.1.1.5. -Birinci adları aynı olan canlıların CİNSLERİ aynıdır,yani kalıtsal akrabalıkları vardır.

5.1.1.1.6. ! Canlıların ikinci adlarına bakarak akrabalık derecelerini kullanılmaz !

5.1.1.1.7. -Canlının tür ve cins adları yazılırken eğik yazı karakteri kullanılır.

5.1.1.1.8. !!!

5.1.2. HİYERARŞİK GRUPLAR

5.1.2.1. 1.TÜR

5.1.2.2. 2.CİNS

5.1.2.3. 3. AİLE

5.1.2.4. 4.TAKIM

5.1.2.5. 5.SINIF

5.1.2.6. 6.ŞUBE

5.1.2.7. T ürkiye C umhuriyeti A T akımı S on Şutu A ttı.

5.1.2.8. 7.ALEM

5.1.2.8.1. CANLI ALEMLERİ

5.1.2.8.2. VİRÜSLER

5.1.2.8.3. Hiyerarşik Grupların Genele ve Özele Doğru Farksal Sonuçları

5.2. YAPAY SINIFLANDIRMA