Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

КОНТРОЛЬ у навчанні іноземної мови by Mind Map: КОНТРОЛЬ у навчанні іноземної мови
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

КОНТРОЛЬ у навчанні іноземної мови

Об'єкти контролю

мовна компетенція

мовленнєва компетенція

соціокультурна компетенція

Функції контролю

діагностична

навчальна

коригуюча

керуюча

стимулююча

оціночна

Види контролю

попередній

поточний

проміжний

підсумковий

Форми контролю

індивідуальний

фронтальний

груповий

Вимоги до здійснення контролю

об'єктивність

регулятивність

диференційований підхід

якість і чіткість формулювання

Засоби контролю

фонограми

відеофограми

роздатковий матеріал

Тест як засіб контролю