КОНТРОЛЬ у навчанні іноземної мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КОНТРОЛЬ у навчанні іноземної мови by Mind Map: КОНТРОЛЬ у навчанні іноземної мови

1. Об'єкти контролю

1.1. мовна компетенція

1.2. мовленнєва компетенція

1.3. соціокультурна компетенція

2. Функції контролю

2.1. діагностична

2.2. навчальна

2.3. коригуюча

2.4. керуюча

2.5. стимулююча

2.6. оціночна

3. Види контролю

3.1. попередній

3.2. поточний

3.3. проміжний

3.4. підсумковий

4. Форми контролю

4.1. індивідуальний

4.2. фронтальний

4.3. груповий

5. Вимоги до здійснення контролю

5.1. об'єктивність

5.2. регулятивність

5.3. диференційований підхід

5.4. якість і чіткість формулювання

6. Засоби контролю

6.1. фонограми

6.2. відеофограми

6.3. роздатковий матеріал

6.4. Тест як засіб контролю

6.4.1. нормативно-орієнтований

6.4.2. критеріально-орієнтований