Алгоритм підготовки проекту

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Алгоритм підготовки проекту by Mind Map: Алгоритм підготовки проекту

1. Аналіз ситуації, визначення проблеми

1.1. Розробка концепції проекту

1.1.1. Формулювання мети

1.1.2. Визначення беніфіціаріїв

1.1.3. Формулювання завдань

1.1.4. Прогнозування можливих ризиків

1.2. Планування видів діяльності

1.3. Складання бюджету