Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Алгоритм підготовки проекту by Mind Map: Алгоритм підготовки проекту
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Алгоритм підготовки проекту

Аналіз ситуації, визначення проблеми

Розробка концепції проекту

Формулювання мети

Визначення беніфіціаріїв

Формулювання завдань

Прогнозування можливих ризиків

Планування видів діяльності

Складання бюджету