Wagner Manufacturing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wagner Manufacturing by Mind Map: Wagner Manufacturing

1. Özellikler

2. Terminal (QT)

2.1. Hakkında

2.1.1. Bir üretim proses işleme yazılımıdır. Operatörlerin çalışma, üretim, cihaz arıza vs operasyonlarını yürütür ve bu verileri WM.Manage uygulaması ile konuşabilmek için bir API aracılığı ile merkezi bir yerde toplanması için gönderir.

2.2. Modüller

2.2.1. Ana Menü

2.2.1.1. Hakkında

2.2.1.1.1. Üst bölümde sırasıyla uygulama adı, logo, lokasyon bilgilerini içerir.

2.2.1.1.2. Orta bölümde menü componentlerini içerir.

2.2.1.1.3. Alt bölümde sırasıyla cihaz adı - ip bilgisi, bağlantı durumu, tarih saat bilgilerini içerir.

2.2.1.2. Operasyonlar

2.2.1.2.1. Cihaz adı ve ip bilgisinin alınması

2.2.1.2.2. Saat ve tarih bilgisinin alınması

2.2.1.2.3. Cihazın login veya register olması

2.2.1.2.4. Lokasyonların API ile senkronize edilmesi

2.2.2. Üretim Başlat

2.2.2.1. Üretim Başlatma Sihirbazı

2.2.2.1.1. Hakkında

2.2.2.1.2. Operasyonlar

2.2.3. Arıza Bildir

2.2.4. Menü

2.2.5. Menü

2.2.6. Ayarlar

2.2.6.1. Lokasyon

2.2.6.1.1. Hakkında

2.2.6.1.2. Operasyonlar

2.2.6.2. Dil

2.2.6.3. Cihaz

2.2.6.4. Ağ

2.2.6.5. Servis

2.2.7. Kapat

2.3. Kullanılan Ekipmanlar ve Teknolojiler

2.3.1. Yazılım

2.3.1.1. Diller

2.3.1.1.1. C++

2.3.1.1.2. Qml

2.3.1.1.3. Javascript

2.3.1.2. Teknolojiler

2.3.1.2.1. Qt Framework

2.3.1.2.2. Postgresql

2.3.2. Donanım

2.3.2.1. Raspberry pi

2.3.2.2. 7inc veya 10inc Dokunmatik LCD Panel

2.3.2.3. Voltaj Düşürücü Devre

3. WM.Terminal

4. WM.Manage

5. Logging Service

5.1. Hakkında

5.1.1. WM.Terminal ve WM.Manage üzerinden gönderilen Exception ve Information loglarını, Docker üzerinde bir containerda çalışan elasticsearch e yazar. Yazılan bu log kayıtlarını Kibana ile görselleştirir ve loglar içinde çok hızlı bir şekilde arama yapabilir ve grafikler oluşturulabilir hale getirir.

5.2. Kullanılan Teknolojiler

5.2.1. Docker

5.2.2. Elasticsearch

5.2.3. Kibana

5.2.4. Logstash

6. Veri Tabanı (WM)

6.1. MS SQL

6.1.1. Device

6.1.2. DeviceLocation

6.1.3. DeviceRole

6.1.4. DeviceLocationJobPlan

6.1.5. JobPlan

6.1.6. Location

6.1.7. Proccess

6.1.8. ProccessType

6.1.9. Production

6.1.10. Project

6.1.11. Role

6.1.12. User

6.1.13. UserRole

6.2. PostgreSQL

6.2.1. Device

6.2.2. Location