Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SØK 2500 by Mind Map: SØK 2500
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

SØK 2500

Finansiell endring

Fremveksten av moderne bank- og finansinstitusjoner, 1850-1920

Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til i dag

Finansielle kriser

Regulering av og tilsyn med finansmarkeder og -institusjoner

Internasjonalisering av finansmarkedene, før 1920 og etter 2. verdenskrig

Finans og økonomisk vekst

Anvendt Makroøkonomi

Rentedannelsen i finansmarkeder

Penger og pengemultiplikatoren

Mål og virkemidler i pengepolitikken

Det internasjonale finansielle system