Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SØK 2500 by Mind Map: SØK 2500

1. Finansiell endring

1.1. Fremveksten av moderne bank- og finansinstitusjoner, 1850-1920

1.2. Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til i dag

1.3. Finansielle kriser

1.4. Regulering av og tilsyn med finansmarkeder og -institusjoner

1.5. Internasjonalisering av finansmarkedene, før 1920 og etter 2. verdenskrig

1.6. Finans og økonomisk vekst

2. Anvendt Makroøkonomi

2.1. Rentedannelsen i finansmarkeder

2.2. Penger og pengemultiplikatoren

2.3. Mål og virkemidler i pengepolitikken

2.4. Det internasjonale finansielle system