รวมความรู้ในหนังสือ Brain Rules

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รวมความรู้ในหนังสือ Brain Rules by Mind Map: รวมความรู้ในหนังสือ Brain Rules

1. ผู้เขียน

1.1. John Medina

2. Key Message

2.1. หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คณได้เรียนรู้การทำงานของสมอง เพื่อหาวิธีใช้สมองของคุณให้เต็มประสิทธิภาพ

3. กฎทองของสมองทั้ง 12 ข้อ

3.1. สมอง 3 ส่วนของมนุษย์

3.1.1. Reptilian brain

3.1.1.1. ดั้งเดิมสุด อยู่ในสุด

3.1.1.1.1. เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณ

3.1.2. Limbic brain

3.1.2.1. ส่วนกลาง

3.1.2.1.1. ตอบสนองด้านอารมณ์

3.1.3. Neocortex

3.1.3.1. วิวัฒนาการมาท้ายสุด

3.1.3.1.1. เน้นไปที่การคิด ภาษา เหตุและผล

3.1.4. Neuron

3.1.4.1. เซลล์ประสาท

3.1.4.1.1. ทำหน้าที่เชื่อมต่อ ส่งต่อข้อมูล

3.2. Rule# 1 การอยู่รอด

3.2.1. สมองมีวิวัฒนาการ

3.2.1.1. มนุษย์ต้องเอาตัวรอดจึงวิวัฒนาการขึ้นจากเดิน 4 ขา มาเป็น 2 ขา สมองก็พัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน

3.2.1.2. มนุษย์ออกจากถ้ำและยืนสองขา ส่วนสมองก็พัฒนาจนใหญ่และซับซ้อนขึ้น

3.2.1.3. สมองมนุษย์พัฒนาซับซ้อนถึงขั้นสร้าง "สัญลักษณ์" ต่างๆ ขึ้นมาได้

3.2.2. พอสมองพัฒนาขึ้น สายพันธ์ุ homo sapien ก็ถือกำเนิดขึ้น

3.2.2.1. โดยที่มีขนาดสมองโตเป็น 3 เท่าของมนุษย์ดึกดำบรรพ์

3.3. Rule# 2 การออกกำลังกาย

3.3.1. เราเพิ่มพลังสมองด้วยการออกกำลังกายได้

3.3.1.1. การออกกำลังกายช่วยสูบฉีดเลือด พลังงาน และออกซิเจนเข้าสู่สมอง สมองจึงแข็งแรงขึ้น

3.3.1.1.1. ระบบสูบฉีดเลือดคืออาหารสมองชั้นดี

3.3.1.2. การออกกำลังกายเบาๆ อย่างต่อเนื่องเพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม 50% และโรคอัลไซเมอร์ 60%

3.3.2. กระตุ้นให้หลั่งสารเคมีหลายชนิดเพื่อเสริมสร้างสมอง

3.3.2.1. โดพามีน

3.3.2.2. ซีโรโทนิน

3.3.2.3. ฺBDNF

3.3.2.3.1. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยสร้างเซลล์สมองใหม่ๆ

3.3.3. สมองมีน้ำหนักเพียง 2% ของร่างกาย แต่ต้องการพลังงานมากถึง 20% จากทั้งหมด

3.4. Rule# 3 การเชื่อมโยง

3.4.1. สมองของเรามีการเชื่อมโยงแตกต่างกัน

3.4.1.1. เราเรียนรู้อะไรจะมีผลต่อการเชื่อมโยงของสมองทั้งหมด

3.4.1.2. สมองของคนสองคนไม่มีทางเชื่อมโยงได้เหมือนกัน

3.5. Rule# 4 ความสนใจ

3.5.1. สมองไม่ชอบเรื่องน่าเบื่อ

3.5.1.1. สมองสนใจได้แค่ทีละอย่างเท่านั้น

3.5.1.2. สมองของเรามีสมาธิจดจ่อได้ราว 10 นาที

3.5.1.2.1. หลัง 10 นาที ถ้ามีเรื่องสนุกๆ ก็จะดึงดูดความสนใจของสมองต่อไปอีกได้

3.6. Rule# 5 ความจำ

3.6.1. ความจำระยะสั้น

3.6.1.1. ก่อนจะจำได้มี 4 ขั้นตอนคือ

3.6.1.1.1. แปลงข้อมูล

3.6.1.1.2. เก็บข้อมูล

3.6.1.1.3. ดึงข้อมูลมาใช้

3.6.1.1.4. ลบข้อมูล

3.6.1.2. เทคนิคช่วยให้จำได้ดีขึ้นคือ การจำลองสถานการณ์ใหม่อีกครั้ง

3.6.2. ความจำระยะยาว

3.6.2.1. ความจำระยะยาวเกิดขึ้นตอนเราหลับด้วย

3.6.3. ถ้าคุณอยากปรับปรุงความจำให้ดีขึ้น คุณต้อง...

3.6.3.1. ทบทวนซ้ำๆ

3.6.3.1.1. Ex # การทดลองของเฮอร์มันน์ เอ็บบิงเฮาส์

3.6.3.2. เว้นระยะห่าง

3.6.3.2.1. Ex # จำ A ก่อน แล้วค่อย B แล้วค่อย C

3.6.3.3. หมั่นดึงข้อมูลออกมาใช้

3.7. Rule# 6 การนอนหลับ

3.7.1. หลับให้เต็มอิ่ม คิดให้เต็มที่

3.7.1.1. แต่ละคนมีชั่วโมงการนอนที่จำเป็นไม่เท่ากัน ช่วงเวลาที่ง่วงก็ไม่เหมือนกัน

3.7.1.1.1. รูปแบบการนอนและตื่นมี 3 ประเภท

3.7.1.2. การอดนอนส่งผลเสียต่อสมอง เพราะสมองทำงานตอนเราหลับด้วย

3.7.1.2.1. การอดนอนส่งผลต่อสมาธิอารมณ์ ความจำระยะสั้น และทักษะการคิดคำนวณ

3.7.2. สมองควรได้พักระหว่างวันด้วย เช่น งีบหลับ

3.7.2.1. การงีบหลับราว 20 กว่านาที ช่วยให้คนเรามีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นได้

3.8. Rule# 7 ความเครียด

3.8.1. ความเครียดส่งผลร้ายต่อเราอย่างไร?

3.8.1.1. ร่างกายมีอาการแปลกๆ

3.8.1.1.1. เหงื่อไหล ปวดมวนในท้อง

3.8.1.2. เรารับรู้ว่าความเครียดนั้นเลวร้าย

3.8.1.2.1. เราคิดว่าบางอย่างจะมาทำร้ายเรา

3.8.1.3. เรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้

3.8.1.3.1. ความเครียดที่เลวร้ายที่สุดคือ ปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้

3.8.1.4. Ex # การทดลองกับสุนัข

3.8.1.4.1. สุนัขที่เครียดจะเรียนรู้แย่ลงมาก

3.8.2. ยิ่งเครียด สมองยิ่งเรียนรู้ได้แย่

3.8.2.1. ถ้าเรามีความเครียดเรื้อรัง เราจะเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

3.8.2.2. เด็กเครียด เรียนแย่

3.8.2.3. ผู้ใหญ่เครียด ทำงานแย่

3.9. Rule# 8 ประสาทสัมผัส

3.9.1. มนุษย์รับรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัส เช่น ภาพ เสียง

3.9.1.1. สมองต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นคน 2 คนจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน

3.9.1.2. ประสาทสัมผัสต้องทำงานร่วมกัน เช่น

3.9.1.2.1. มองเห็น + ได้กลิ่น

3.9.1.2.2. มองเห็น + ได้ยิน

3.9.1.2.3. ยิ่งกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมกัน เราจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น

3.10. Rule# 9 การมองเห็น

3.10.1. การมองเห็นเหนือกว่าประสาทสัมผัสอื่นๆ

3.10.1.1. เราเรียนรู้ผ่านภาพได้ดีที่สุด ไม่ใช่การฟังและการอ่าน

3.10.1.2. Ex # ทดสอบดูภาพ

3.10.1.2.1. ผู้ทดสอบที่ได้ดูภาพ 10 วินาที สามารถจดจำภาพได้มากถึง 90%

3.10.1.2.2. แต่พอใช้การฟัง พวกเขาจำได้แค่ 10%

3.11. Rule# 10 ดนตรี

3.11.1. ดนตรีช่วยเพิ่มพลังสมอง

3.11.1.1. ดนตรีช่วยกระตุ้นทักษะการใช้เหตุผล

3.11.1.2. ดนตรีช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม

3.11.1.2.1. นักดนตรีจะสังเกตอารมณ์คนได้ดีกว่า เข้าใจคนอื่นมากกว่า

3.11.1.3. คุณจะเล่นดนตรีหรือฟังดนตรีก็ช่วยได้

3.12. Rule# 11 สมองของชายและหญิง

3.12.1. สมองของชายและหญิงไม่เหมือนกัน

3.12.1.1. ผู้หญิงมีความซับซ้อนทางพันธุกรรมมากกว่า

3.12.1.2. ผู้ชายและผู้หญิงตอบสนองต่อความเครียดฉับพลันแตกต่างกัน

3.12.1.2.1. ผู้หญิงจดจำรายละเอียดทางอารมณ์ได้ดีกว่า

3.12.1.2.2. ผู้ชายจดจำใจความสำคัญได้ดีกว่า

3.12.2. สมองของชายและหญิงต่างกันทั้งด้านโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี

3.13. Rule# 12 การสำรวจและเรียนรู้

3.13.1. มนุษย์เป็นนักสำรวจโดยกำเนิด

3.13.1.1. สมองของเราพร้อมรับมือกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดชีวิต

3.13.1.2. เด็กทารกหรือคนแก่ก็พร้อมเรียนรู้เหมือนๆ กัน