Производителност на труда

9.1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Производителност на труда by Mind Map: Производителност на труда

1. Повишаване на ПТ

1.1. Фактори влияещи в/у равнището на ПТ

1.1.1. Технически

1.1.2. Технология на производството

1.1.3. Организация на производството и труда

1.1.4. Социално-психологически

1.1.5. Икономически

1.2. Методи за планиране за повишаване на РЗ

1.2.1. Базисен

1.2.2. Верижен

2. Методи за измерване

2.1. Натурален

2.1.1. ясна и нагледна представа на количеството ПТ

2.1.2. нямаме възможност за сравняване за разнородни дейности

2.2. Трудов

2.2.1. При нормирането на труда

2.3. Стойностно изражение

2.3.1. приложимост и сравняемост

2.3.2. ПТ зависи твърде много от динамиката на цените