Производителност на труда

9.1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Производителност на труда by Mind Map: Производителност на труда

1. Методи за измерване

1.1. Натурален

1.1.1. ясна и нагледна представа на количеството ПТ

1.1.2. нямаме възможност за сравняване за разнородни дейности

1.2. Трудов

1.2.1. При нормирането на труда

1.3. Стойностно изражение

1.3.1. приложимост и сравняемост

1.3.2. ПТ зависи твърде много от динамиката на цените

2. Повишаване на ПТ

2.1. Фактори влияещи в/у равнището на ПТ

2.1.1. Технически

2.1.2. Технология на производството

2.1.3. Организация на производството и труда

2.1.4. Социално-психологически

2.1.5. Икономически

2.2. Методи за планиране за повишаване на РЗ

2.2.1. Базисен

2.2.2. Верижен