Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Производителност на труда by Mind Map: Производителност
на труда
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Производителност на труда

Методи за измерване

Натурален

ясна и нагледна представа на количеството ПТ

нямаме възможност за сравняване за разнородни дейности

Трудов

При нормирането на труда

Стойностно изражение

приложимост и сравняемост

ПТ зависи твърде много от динамиката на цените

Повишаване на ПТ

Фактори влияещи в/у равнището на ПТ

Технически

Технология на производството

Организация на производството и труда

Социално-психологически

Икономически

Методи за планиране за повишаване на РЗ

Базисен

Верижен