INSTRUKCIJSKI DIZAJN petofazni model

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INSTRUKCIJSKI DIZAJN petofazni model by Mind Map: INSTRUKCIJSKI DIZAJN  petofazni model

1. 3. RAZMJENA INFORMACIJA

1.1. suradnja

1.2. poplava informacija

1.3. nadzor i prikladna reakcija

1.4. potraga za vlastitom strategijom

1.5. konstruktivna razmjena podataka

2. 4. IZGRADNJA ZNANJA

2.1. aktivno sudjelovanje učenika

2.2. PRODUKTIVNA KOMUNIKACIJA = interaktivno i kolaborativno učenje

2.3. različiti izvori znanja (tutori, mentori, vršnjaci, materijali)

2.4. poticanje samostalnog djelovanja umjesto prijenosa informacija

3. 1. PRISTUP I MOTIVACIJA

3.1. jasnoća svrhe

3.2. sposobnost sudionika

3.3. emocionalna potpora

3.4. tehnička podrška

4. 2. SOCIJALIZACIJA I UMREŽAVANJE

4.1. IZGRADNJA ODNOSA - razvoj kroz interakciju

4.2. PROBLEMATIKA KONCEPTA - vrijeme, mjesto

4.3. integracija u virtualnu zajednicu

4.4. norme ponašanja

4.5. grupno razmišljanje

4.6. online savjetovanje

5. 5. RAZVOJ

5.1. samostalnost

5.2. intervencija

5.3. integracija različitih oblika učenja

5.4. individualna odgovornost