Стилістична система мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Стилістична система мови by Mind Map: Стилістична система мови

1. Стилістика мови

1.1. Функціональні стилі мови

1.1.1. Нехудожні

1.1.1.1. Усна форма

1.1.1.2. Писемна форма

1.1.2. Художні

2. Стилістика мовлення

2.1. Стилі окремих текстів

2.1.1. Стиль наказу

2.1.2. Стиль підручника

2.1.3. Стиль передової

2.1.4. Стиль казки

2.1.5. Стиль новели

2.1.6. Стиль фарсу

2.1.7. Стиль бесіди

2.1.8. Стиль послання

2.1.9. Стиль проповіді

2.2. Функціональні стилі мови

2.2.1. Офіційно-діловий

2.2.1.1. Типи текстів

2.2.1.1.1. управлінський

2.2.1.1.2. юридичний

2.2.1.1.3. військовий

2.2.1.1.4. дипломатичний

2.2.1.1.5. економічний

2.2.1.2. Жанри текстів

2.2.1.2.1. наказ

2.2.1.2.2. доповідь

2.2.1.2.3. інструкція

2.2.1.2.4. статут

2.2.1.2.5. звіт

2.2.1.3. Підстилі

2.2.1.3.1. канцелярський

2.2.1.3.2. дипломатичний

2.2.1.3.3. законодавчий

2.2.2. Науковий

2.2.2.1. Типи текстів

2.2.2.1.1. гуманітарний

2.2.2.1.2. природничий

2.2.2.1.3. технічний

2.2.2.2. Жанри текстів

2.2.2.2.1. підручник

2.2.2.2.2. монографія

2.2.2.2.3. стаття

2.2.2.2.4. есе

2.2.2.2.5. авто-реферат

2.2.2.2.6. дисертація

2.2.2.3. Підстилі

2.2.2.3.1. науково-популярний

2.2.2.3.2. науково-навчальний

2.2.2.3.3. науково-публіцистичний

2.2.2.3.4. власне науковий

2.2.3. Публіцистичний

2.2.3.1. Типи текстів

2.2.3.1.1. політичний

2.2.3.1.2. економічний

2.2.3.1.3. правовий

2.2.3.1.4. морально-етичний

2.2.3.1.5. мистецький

2.2.3.1.6. релігійний

2.2.3.2. Жанри текстів

2.2.3.2.1. передова

2.2.3.2.2. огляд

2.2.3.2.3. рецензія

2.2.3.2.4. репортаж

2.2.3.2.5. фейлетон

2.2.4. Художній

2.2.4.1. Типи текстів

2.2.4.1.1. Епос

2.2.4.1.2. Лірика

2.2.4.1.3. Драма

2.2.4.2. Жанри текстів

2.2.4.2.1. ліро-епічні жанри

2.2.5. Розмовний

2.2.5.1. Жанри текстів

2.2.5.1.1. діалог

2.2.5.1.2. монолог

2.2.5.1.3. полілог

2.2.6. Епістолярний

2.2.6.1. Жанри текстів

2.2.6.1.1. відкритий лист

2.2.6.1.2. офіційний лист

2.2.6.1.3. приватний лист

2.2.6.1.4. послання

2.2.7. Конфесійний

2.2.7.1. Жанри текстів

2.2.7.1.1. Євангеліє

2.2.7.1.2. молитва

2.2.7.1.3. проповідь

2.2.7.1.4. духовна бесіда

2.2.7.1.5. літургія

2.2.7.2. Підстилі

2.2.7.2.1. власне конфесійний

2.2.7.2.2. конфесійно-обрядовий

2.2.7.2.3. конфесійно-публіцистичний

2.2.7.2.4. конфесійно-навчальний

2.2.7.2.5. конфесійно-популярний

2.3. Індивідуальні стилі

2.3.1. Стиль Т. Шевченка

2.3.2. Стиль Лесі Українки

2.3.3. Стиль В. Стефаника