Berätta om dig själv?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Berätta om dig själv? by Mind Map: Berätta om dig själv?

1. Dina erfarenheter

2. Typer av projekt?

2.1. VIlka projekt?

3. Erfanehet projektmetoder?

3.1. Din roll? Har den varierat? Ansvarsområde? Vilka ansvar?

3.2. Erfarenhet kontakt företag?

3.2.1. Dialogen? Vad är det som gör en god dialog?

3.2.2. Om du skulle se ur kundens synvinkel.

3.2.2.1. Vad är det som skapar en god dialog?

3.2.2.2. Vilket är mest givande och lukrativt?

3.2.2.3. Vilken metod var mest givande för dig?

3.2.2.3.1. Kund blir nöjd kontra företag utvecklas? Finns där någon faktor?

3.2.2.3.2. Finns där några metoder som du skulle utesluta för vissa typer av projekt?