CANLILARDA ÜREME BÜYÜME GELİŞME

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANLILARDA ÜREME BÜYÜME GELİŞME by Mind Map: CANLILARDA ÜREME BÜYÜME GELİŞME

1. Öğrencinin vermiş olduğu cevap doğru değilse 2. soruya geçer.

1.1. Sperm hücreleri üreme şansını arttırmak için çok sayıda üretilir.

1.1.1. DOĞRU

1.1.2. YANLIŞ

2. Öğrencinin vermiş olduğu cevap doğru değil ise 2. soruyu cevaplar.

2.1. Deniz yıldızının kopan bir ucundan yeni deniz yıldızı oluşur.

2.1.1. DOĞRU

2.1.2. YANLIŞ

3. Erkek üreme hücresine sperm denir.

3.1. DOĞRU

3.2. YANLIŞ

4. Erkek üreme hücreleri hareketsizdir.

4.1. DOĞRU

4.2. YANLIŞ

5. Dişi bireylerde tek yumurtalık bulunur.

5.1. DOĞRU

5.2. YANLIŞ

6. Döllenme olayı döl yolunda gerçekleşir.

6.1. DOĞRU

6.2. YANLIŞ

7. Salgı spermlerin hareketlerini kolaylaştırır.

7.1. DOĞRU

7.2. YANLIŞ

8. Embriyo birçok mitoz bölünme geçirerek zigotu oluşturur.

8.1. DOĞRU

8.2. YANLIŞ

9. Mantarlar spor adı verilen yapılar oluşturur.

9.1. DOĞRU

9.2. YANLIŞ

10. Planarya kesilen her bir parçadan yeni bir planarya oluşturur.

10.1. DOĞRU

10.2. YANLIŞ

10.3. Öğrencinin vermiş olduğu cevap doğru değil ise 2. soruyu cevaplar.

10.3.1. planarya ve toprak solucanı rejenerasyon ile ürer.

10.3.1.1. DOĞRU

10.3.1.2. YANLIŞ

11. Hangisi rejenerasyon ile üreme gerçekleştirmez ?

11.1. DENİZ YILDIZI

11.2. PANARYA

11.3. KERTENKELE

11.4. TOPRAK SOLUCANI

12. Verilen canlılardan hangisinde vejetatif üreme görülür ?

12.1. DENİZ YILDIZI

12.2. ÇİLEK

12.3. KERTENKELE

12.4. BAKTERİ

13. Verilen üreme şekillerinden hangisi sadece bitkilerde görülür ?

13.1. BÖLÜNEREK

13.2. TOMURCUKLANARAK

13.3. VEJETATİF

13.4. REJENERASYON

14. Hangisi dişi yapı ve organlarına örnek verilemez ?

14.1. YUMURTALIK

14.2. YUMURTA KANALI

14.3. SALGI BEZLERİ

14.4. VAJİNA