Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nedarvning by Mind Map: Nedarvning

1. Kønsbundet

1.1. Dvs. hvis det ene køn er mere udsat

1.2. Y-bundet - kun mænd rammes, fra far til alle sønner og videre til deres sønner ( sjælden )

1.3. X-bundet recessivt - syge mænd i klart overtal (hvis ikke alle). Kvinder oftest helt raske el. raske bærere

1.4. X-bundet dominant - begge køn rammes, men syge kvinder i overtal (jf. autosomal nedarvning)

2. Autosomal Dominant

2.1. - fremkommer af store bogstaver

2.2. - her behøves der kun at være et dominant allel for at en person kan være syg

2.3. ( sygdommen kan ikke springe en generation over og dukke op igen )

3. Genotype

3.1. Genetisk indretning og arv fra et individ

3.2. De gener der koder for fænotypen. Altså et individs gensammensætning. Sammensætningen af gener

4. X-kromosomer, og Y-kromosomer

4.1. en kvinde har 2 X-kromosomer

4.2. en mand har et Y-kromosom og et X-kromosom

4.3. Hankøn og hunkøn - det er fx. de særlige kromosomer, som afgør kønnet.

5. Autosomal Recessivt

5.1. - fremkommer af små bogstaver

5.2. - der skal være to af de samme allele gener for at en person kan være syg eller have en form for bivirkning

5.3. ( sygdommen kan springe en eller flere generationer over og dukke op igen )

6. Mutationer

6.1. Ændring af Cellens DNA

6.2. - fx. hvis der er et par raske forældre, der får et sygt barn, så er der sket en mutation

7. Genetisk model

7.1. En genetisk model, viser:

7.1.1. Om de allele-gener er autosomal dominant eller recessivt.

7.1.1.1. Allele gener = ( Gener der koder for de samme arveegenskaber, i sidder på samme lokus på homologe kromosomer)

7.1.2. Genotyopen er vist, om man bruger store bogstaver eller små bogstaver

7.1.3. Fænotypen er vist, hvordan man ser tingene med det blå øje.

8. Stamtræ

8.1. I et stamtræ kan man se hvilke arvegenskaber man kan risikere at få.

8.2. Generationer

8.3. Man kan også bruge et stamtræ for at kunne regne ud hvem der bliver syge hvis man er i generation hvor der er sygdom

9. Fænotypen

9.1. Den måde, at generne kommer til udtryk på. Man kan sige at det i sidste ende er resultatet af genernes nukleotidsammensætning.

10. DNA

10.1. Generne sidder på DNA-strengene i kromosomerne.