Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Основи логопедії by Mind Map: Основи логопедії
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Основи логопедії

Індивідуальна науково-дослідна робота

Тематика

Рекомендована література

Основна література

Додаткова література

Змістовий модуль 1. Алалія та афазія. Логопедична робота по подоланню алалії та афазії

Лекції

Семінарські та практичні

Завдання для самостійного опрацювання

Модульний контроль

Змістовний модуль 2. Порушення писемного мовлення та логопедична робота по їх подоланню

Лекції

Семінарські та практичні

Завдання для самостійного опрацювання

Модульний контроль

Змістовий модуль 3. Логопедична робота з дітьми з ФФНМ, ЗНМ, РВ та ЗПР

Лекції

Семінарські та практичні

Завдання для самостійного опрацювання

Модульний контроль

Змістовний модуль 4. Логопедична робота з дітьми з ДЦП, порушеннями слуху та зору

Лекції

Семінарські та практичні

Завдання для самостійного опрацювання

Модульний контроль