Izrada baze podataka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Izrada baze podataka by Mind Map: Izrada baze podataka

1. 1) Definiranje tablica. Klik na prikaz dizajna

1.1. Unos naziva polja

1.2. Unos vrste podataka polja

1.2.1. Kratki tekst

1.2.2. Dugi tekst

1.2.3. Broj

1.2.4. Datum/vrijeme...

1.3. Unos opisa polja (nije obavezan)

1.4. Određivanje svojstava za svako polje

1.4.1. Potrebno: da/ne Govori nam je li to podatak za to polje potrebno unijeti ili nije.

1.4.2. Dopusti nultu duljinu: da/ne Određuje dopušta li program nizove nultih duljina pri unošenju podataka.

1.4.3. Indeksirano: ne/da s duplikatima/da bez duplikata Odabirom vrste indeksiranja biramo želimo li bazu pretraživati po određenim podacima ili ne.

1.4.4. Brojna druga svojstva, poput: unošenja zadane vrijednosti i pravila provjere valjanosti...

1.5. Određivanje primarnog ključa. Primarni ključ tablice polje je koje jednoznačno određuje zapis (redak) u tablici.

1.5.1. Primarni ključ omogućava

1.5.1.1. Automatsko stvaranje indeksa za primarni ključ

1.5.1.2. Zabranu ponavljanja podataka pri unosu

1.5.1.3. Određivanje relacija među tablicama

1.5.1.4. Svrstavanje zapisa u tablici po primarnom ključu

2. 2) Uređivanje tablica.

2.1. Unos podataka

2.1.1. Datasheet view.

2.2. Brisanje zapisa i polja

2.2.1. Označiti stupac -> Zapisi -> Izbriši.

2.3. Promjena redoslijeda polja

2.3.1. Označiti željeni stupac/redak i odvući na željeno mjesto

2.4. Sortiranje

2.4.1. Označiti željeni stupac -> Sortiranje i filtriranje

2.5. Filtriranje

2.5.1. Označiti željeni stupac -> Sortiranje i filtriranje -> Filtar (Polazno)

3. 3) Uspostavljanje relacija među tablicama

3.1. Kako uspostaviti relacije?

3.1.1. Alati za baze podataka -> Odnosi -> Odnosi -> Odabir tablica između kojih se žele uspostaviti odnosi

3.2. Vrste odnosa među tablicama

3.2.1. 1-na-1 odnos

3.2.1.1. Oba polja koja se povezuju su primarni ključevi.

3.2.2. 1-na-više odnos

3.2.2.1. Primarni ključ jedne tablice povezuje se s više zapisa druge tablice.

3.2.3. više-na-više odnos

3.2.3.1. Jedan zapis iz tablice povezan s više zapisa iz druge tablice.

4. 4) Stvaranje obrazaca

4.1. Kako stvoriti obrazac?

4.1.1. 1) Stvaranje -> Obrasci -> Čarobnjak za obrasce -> Odabir tablice za koju se želi stvoriti obrazac

4.1.2. 2) Dizajn - uređivanje izgleda obrasca

4.2. Za što služe obrasci?

4.2.1. Brži i praktičniji unos podataka

4.2.2. Pojedinačni prikaz zapisa

5. 5) Stvaranje upita

5.1. Kako stvoriti upit?

5.1.1. 1) Stvaranje -> Upiti -> Dizajn upita

5.1.2. 2) Odabir željene tablice ili tablica čiji nas zapisi zanimaju

5.1.3. 3) Odabir željenih polja

5.1.4. 4) Unos željenih kriterija - najvažniji dio Možemo se koristiti i primjerima kriterija

5.1.5. 5) Primjere kriterija nalazimo klikom na Pomoć -> Pomoć -> Upiti -> Primjeri kriterija upita

5.1.6. 6) Pokreni

5.2. Za što služe kriteriji?

5.2.1. Omogućuju biranje, sortiranje, izdvajanje, izmjenu podataka iz jedne ili više tablica

5.2.2. Prednost nad filterima zbog više mogućnosti zadavanja kriterija i izdvajanja podataka iz povezanih tablica

5.3. Koje su vrste upita?

5.3.1. Jednostavni upiti

5.3.2. Složeni upiti

5.3.3. Upit na upit

6. 6) Stvaranje izvještaja

6.1. Koje su vrste izvješća?

6.1.1. Jednostavni izvještaji

6.1.1.1. Kako stvoriti?

6.1.1.1.1. Označimo objekt izvještaja -> Stvaranje -> Izvješće

6.1.1.1.2. Pretpregled ispisa

6.1.2. Izvještaji tipa Groups

6.1.2.1. Kako stvoriti?

6.1.2.1.1. Stvaranje -> Čarobnjak za izvješća -> Odabir tablice ili upita -> Izbor mogućnosti grupiranja po prioritetima -> Završi

6.1.2.1.2. Pretpregled ispisa