Digitális írástudás

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digitális írástudás by Mind Map: Digitális írástudás

1. web 1.0, web 2.0

1.1. Digitális könyvjelzők

1.1.1. Delicious: http://delicious.com

1.1.2. Biológia: link gyűjteményt készítek a biokémia anyagához a 11.-nek, amelyet megosztok velük.

1.1.3. Ezek a link gyűjtemények bármikor elérhetőek, csupán net kapcsolatra van szükség. Nem tűnnek el, amikor újratelepítjük az operációs rendszert és vele együtt a böngészőt.

1.2. Közösségi portálok

1.2.1. IWIW, Facebook, Myspace, Twitter, Google+

1.2.2. A diákokkal könnyebben tudom tartani a napi kapcsolatot, ugyanis legtöbben napi szinten használják ezeket az oldalakat. Projektek készítésekor különösen hasznosak lehetnek. Pl.: gerinces állatcsoportok bemutatása különböző digitális eszközök, programok segítségével

1.2.3. Google+-szal külön munkacsoportokat is ki tudok alakítani, ami tovább könnyítené a csoportos munkát.

1.3. Videómegosztó szolgáltatások

1.3.1. Youtube: www.safeshare.tv => ezzel a programmal bevihetjük az iskola falai közé azokat a videóanyagokat, amelyeket szeretnénk megmutatni diákjainknak a biológia óráinkon. (a legtöbb suliba le van tiltva a Youtube)

1.3.2. A Youtube oldalán számos magyar és angol biológiával kapcsolatos anyag megtalálható. Pl.: biokémia témakörében zseniálisak a transzkripciós és transzlációs animációk, etológia témakörében nagyon igényesek a különböző állatkísérletes videók, állatszervezettanból kiválóak a boncolásos videók, embertanból a különböző szervek működését demonstráló animációk.

1.3.3. Saját magam is feltölthetek biológiával kapcsolatos videókat. Pl.: biosz órán végzett tanuló kísérletek. Ezeket megoszthatom a diákjaimmal és/vagy bevihetem órákra, ha éppen nem lenne elég időnk az előkészületekre, vagy nem lennének meg a kísérlethez szükséges anyagok.

1.4. Online Játékok

1.4.1. Csapatépítésre is lehet használni. Pl.: stratégiai, ügyességi játékok.

1.4.2. A közösségi oldalakon is lehet játszani egymással.

1.4.3. Remek kikapcsolódási lehetőség tanulás után;)

1.5. Multitasking

1.5.1. Csoportmunka folyik az osztályteremben. Mindegyik csoport tevékenységét megfigyelem, odamegyek hozzájuk, segítek nekik ha szükséges.Házi feladatként készíteniük kell csoportonként google docsba egy "word" dokumentumot és egy "ppt-t", amit értékelek.

1.5.2. Figyelem megosztás: az első padsorban röppit írnak, egy embert feleltetek, a többiek az új tananyagot dolgozzák fel, az általam megadott kérdések alapján, amit ellenőrzök óra végén. A dolgozatot írókra és a felelőre külön figyelmet szentelek.

1.5.3. Tanórán többféle tanelemet használok föl, amelyeket úgy is kombinálhatok , hogy egy időben alkalmazom őket. Pl.: az emberi csontváz tanulásakor a felkarcsontot megmutatom ppt-n(amelyet a google docsba mentettem le) és a "suli Samuján" is. A ppt-t helyett bemutathatom interaktív táblán is, animáció segítségével. Utána megkérem őket, hogy magukon is keressék meg.:)

1.6. ePortfolio

1.6.1. http://eportfolio.ektf.hu/: A hallgatói oktatási portfólió a hallgatók adott időszak alatt létrehozott dokumentumainak szelektált vagy szelektálatlan gyűjteménye. A dokumentumok többsége a tanulási folyamatához szorosan köthető, ugyanakkor tartalmazhat objektív és szubjektív elemeket egyaránt. Kezdetben papír-alapú volt, de mára szinte kizárólagossá vált az elektronikus forma.

1.6.2. Biológiából az általam összeállított ePortfóliót nem csak a záróvizsga-bizottság láthatja, hanem a későbbiekben a befogadó iskola is megnézheti.

1.6.3. Hallgatói portfólió típusai:a gyűjteményes, a prezentációs és az értékelési portfóliót

1.7. eBook

1.7.1. Kis helyen elfér, rengeteg könyvet, óravázlatot, segédanyagot tudok benne egyszerre tárolni, állíthatom a betűméretet, betűtípust

1.7.2. Sok ingyenes eBook-ra letölthető anyagot lehet találni interneten. Pénztárcakímélő és nyomdafesték kímélő szolgáltatás.

1.7.3. Megkönnyíti a felkészülést az órákra. Nem kell egy nap 6 óravázlat papírral rohangálnom, amiket rendre összekeverhetek, elveszíthetek, megsérülhetnek.

1.8. web 2.0: Internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat, és/vagy meg is osztják egymással (kereső-olvasó stratégia, és tartalom előállítás, közösségi élet az inteneten)

1.9. web 1.0 1990-2000, web 2.0: 2000-2020

1.10. web.1.0 az információk elérhetőségét tette csak lehetővé, míg a web 2.0 az információk készítését, megosztását is (együttműködés)

1.11. Online viselkedéskultúra

1.11.1. Értékelniük kell egymás dolgozatát e-learningon keresztül. Párokba osztanám az osztály tagjait és minden pár egyik tagjának értékelnie kell a másikuk dolgozatát és viszont. Ez a dolgozat egy olyan beadandó lenne, amely az irányított esszén alapul. Pl.: emberi test működését befolyásoló szerek.

1.11.2. http://oktinf.elte.hu/wiki/index.php/Online_viselked%C3%A9skult%C3%BAra: illemszabályok, e-Etikett, videók, források: ezt mindenképpen elérhetővé tenném diákjaim számára. Sőt számon kérném!

1.11.3. Mindig alakítsunk ki a diákjainkkal egyfajta online illemtant. Így elkerülhetőek lesznek a félreértések. (pl.: levelezés)

2. Digitális bennszülöttek

2.1. z generáció: 1996-tól születettek

2.2. Kapcsolattartás fő formái: közösségi oldalak (pl: Google+, Facebook, IWIW) Levelezés: levelező programok (pl.: gmail, citromail, freemail, yahoo) Játékok színterei: világháló (online multiplayer games) Információ gyűjtés: hírportálok, tudásanyag bázisok(pl.: index, origo, hír24,SDT, Realika)

2.3. Tanulás megértést könnyítő digitális anyagok (pl.: Biológia: animációk az emésztőszervek működéséről és a fehérjeláncok felépüléséről, állati viselkedésekről készült videók)

3. Digitális bevándorlók

3.1. Marc Prensky használta először ezt a kifejezést 2001-ben (tanulók tanárok elkülönítése)

3.2. Ma már generációk elkülönítésére szolgál ez a kifejezés (x: 1965-1979, y: 1980-1995)

3.3. Nem születtek bele ebbe a "digitális világba", mégis a legtöbb tanár kénytelen ezeket a készségeket elsajátítani (ok: hatékonyabb kapcsolattartás, digitális tananyagfejlesztés, információ szerzés)

4. Az interneten megtalálható különböző anyagok (videók, kisfilmek, animációk, képek)segítségével könnyebben megértethetjük a tanultakat a gyerekekkel(életműködések, DNS szintézis, virágzat típusok, stb.)

5. Az oktatás(tanár, tanuló) számára is egyre fontosabb szerepeket töltenek be ezeknek a készségeknek a fejlesztése, birtoklása (pl.: Biológia óra színesebbé tétele) ( pl.: a gyerekek otthon is hozzáférhetnek az általunk készített digitális tananyagokhoz, amelynek segítségével könnyebben memorizálják az anyagot)

6. Tartalmazza a készséggé fejlesztett ismereteket, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását (pl.: internet, multimédia, szövegszerkesztés, közösségi oldalak, digitális tanulás, információ szerzés, stb.)

7. Digitális tananyag

7.1. kollaboratív tanulás - vs. egyéni munka

7.1.1. http://oktinf.elte.hu/wiki/index.php/Kollaborat%C3%ADv_tanul%C3%A1s : együttműködésen alapuló közösségi tanulást jelent

7.1.2. Hallgatói kísérletezésre nagyszerű szervezési mód a kollaboratív tanulási módszer. Pl.: egy nagyobb lélegzetű növényélettani kísérlet elvégzése. A diákok répakorongokat helyeznek bele különböző töménységű cukoroldatokba , majd fél óra elteltével megvizsgálják az oldatok törésmutatóit. Jegyzőkönyvet kell vezetni a kísérletről, amiben feltüntetik az eredményeket és a jelenség magyarázatát is. Mindezt digitalizálni kell, úgy hogy képanyagot is tartalmazzon a dokumentum. Nagyon hasznosak lehetnek a diákok által készített kisfilmek, amelyeket a kísérletezés során rögzítenek.

7.1.3. Együtt fejlesztünk a Sulipadban tananyagot a 11-es ember biológiájából (fogalmak, ábrák, videók, esszék, érdekességek)

7.2. S.D.T.: Sulinet Digitális Tudásbázis

7.3. Wikipédia és Wikik

7.3.1. A biológia minden területén találhatunk angol és magyar nyelvű információkat, definíciókat, érdekességeket

7.3.2. http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tartalom: a világ egyik legnagyobb szabad enciklopédiája, amit bárki szerkeszthet

7.3.3. Mi is szerkeszthetjük az oldalt. pl.: biokémiából számos területről nincs magyar nyelvű változat.

7.4. Prezi

7.4.1. egy hazánkban kifejlesztett egyedülálló Flash alapú internetes prezentációs szoftver, mely hatásosan és hatékonyan képes a rész és egész kapcsolatát, struktúrát, fókuszt mutatni egy prezentációban.

7.4.2. Biológia órákon a ppt, a diavetítő, a Tv-videó mellett ezt is lehet használni prezentációs célokra. Pl.: az emberi szem felépítése (képanyagok, szöveg összekombinálása)

7.4.3. Bármikor, bárhonnan elérhetem, ha van internetkapcsolat és bármikor beleszerkeszthetek. 100MB-ig tárolja le az oldal a prezijeimet.

7.5. Online fogalomtérképek

7.5.1. Mindmeister, Mindomo, Bubbl.us, Dropmind

7.5.2. Pl.: 10-es gimnáziumi növénybiológia kijegyzetelése, amely megkönnyíti a Tz-re való felkészülést. Nem csak a tanár, hanem a diák is készíthet ilyen térképeket, amelyekkel megkönnyíthetik a tanulást.

7.5.3. Óravázlatok, összefoglalók, jegyzetek

7.6. Smart

7.6.1. Interaktív tábla

7.6.1.1. Növényrendszertan órán párosításos technika segítségével könnyebben elmélyíthető a tudás ( a réti boglárka/kép/ ebbe az osztályba/kép/, ebbe a rendbe/kép/ tartozik..=>összekötjük ceruza segítségével a megfelelő elnevezéseket /amelyekhez kép is tartozik/ egymással)

7.6.1.2. zárt típusú feladatok elvégzése táblánál, amit egyből meg lehet oldani és ellenőrizni is lehet

7.6.1.3. Ember belsőszerveinek bemutatása behúzogatós animációs technika segítségével

7.6.2. Interaktív asztal

7.6.2.1. kakukktojás keresése csapatban, időre(Mely szerv nem tartozik az adott állatba?)

7.6.2.2. csoportmunkára kifejlesztett eszköz

7.6.2.3. 2 csoport verseng, hogy melyikük csapata tudja gyorsabban felírni az asztalra az adott terméstípusokhoz tartozó terméseket. Az időt a program méri.

7.7. Virtuális tanulási környezet

7.7.1. Realika

7.7.1.1. www.realika.educatio.hu

7.7.1.2. A természettudományok és a matematika e-tananyagainak forrásgyűjteménye(matek+fizika, biológia, kémia)

7.7.1.3. A fejlesztők célja nem csak a tanítás-tanulás folyamat segítése, hanem a tanári felkészülés megkönnyítése is, ezért a leckékhez tanári verzió is tartozik, amely lehetőséget ad a módszertani megjegyzések készítése mellett szakmai kiegészítésekre, óravázlat készítésére is

7.7.2. E-learning

7.7.2.1. Evolúcióbiológiából a házi dolgozatainkat fel kell tölteni az e-learning felületére, ahol az oktató elolvassa és osztályozza őket. Az osztályzatokat szintén erre a felületre vezeti fel.

7.7.2.2. Rengeteg felsőoktatási intézmény használja a multimédia alapú tanulási-tanítási formát is a hagyományos tanítás mellett (pl: ELTE-TTK:Evolúcióbiológia)

7.7.2.3. 2. LMS rendszerek: Olyan, web-alapú rendszerek, melyekkel a tananyagok, segédanyagok és bármilyen, az oktatáshoz köthető "objektumok" rendszerezésre, tárolásra kerülhetnek. Objektum alatt érthetünk többek között kurzusokat, tanköröket, teszteket, kérdőíveket, naptárbejegyzéseket, jegyzeteket stb.: Evolúciós dolgozatok leadási határideje fel van tüntetve az oldal naptárában és egyéb helyeken. A felületre ppt-k vannak feltöltve a különböző evolúciós problémakörök megértéséhez. Lehet a felületen kommentálni a dolgozatokat.

7.7.2.4. 1. LCMS rendszerek

7.7.2.4.1. http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3292,LCMS_rendszerek_arculatepites_hallgatoi_reszvetel

7.7.2.4.2. Tartalom, tananyag rendszer

7.7.2.4.3. Exelearning programmal fejlesztett tananyag tartalmának megjelenítése az oldalon. Az emberi test működései (emésztés, szaporodás, érzékelés, stb..)

7.7.3. Bárhol, bármikor el lehet érni, csupán internet kell hozzá. Mivel a legtöbb háztartásban már van internet hozzáférés, ezért megkérhetem diákjaimat, hogy a következő óra anyagait töltsék le és hozzák magukkal valamilyen formában(pendrive, kinyomtatva), vagy a megértést segítő feladatokat megcsinálhatják ezen az oldalon, amiket leellenőrzök, vagy a program ellenőriz le. Osztáylozhatom is a beadandókat, vagy megjegyzéseket írhatok hozájuk.

7.7.4. Az én szerepem (tanárként): tanulási környezet fejlesztése, a tanulási folyamat szervezésére, a tanulók motiválása, segítése (gyakorló feladatokat, kész vázlatokat mellékelek a tananyag mellé a megérthetőség segítése miatt)

7.7.5. Saját Iskolapadomban fejlesztett biológia témájú anyagok, amelyeket elérhetővé teszek a diákjaim számára

7.8. Google dokumentumok

7.8.1. http://www.google.com/google-d-s/intl/hu/tour1.html : egy kis gyorstalpaló a program kezeléséhez. Első órán megtanítanám diákjaimnak a google docs kezelését.

7.8.2. Rengeteg feladatot elkészíthetek a szövegszerkesztővel, táblázat kezelővel, űrlapkezelővel, amiket elérhetővé teszek az adott osztályomnak, adott témában. Pl.: összehasonlító táblázat kitöltése az eukarióta, prokaióta sejtekről.

7.8.3. Bárkivel megoszthatok bármilyen dokumentumot. Pl.: készítek szövegszerkesztővel egy fogalomgyűjteményt genetikához, amit megosztok a 12.-es diákjaimmal. .doc formátumba le is menthetik a saját gépükre. Pl.: 10-es diákjaim csoportosan prezentációkat készítenek prezentációkészítővel növényszervezettan órára, amit majd bemutatnak egymásnak az órán. A bemutatás előtt még át tudom ellenőrizni, ha szeretnék, vagy segítséget nyújthatok Nekik, ha igénylik.

8. web 3.0

8.1. kulcsszó a megbízhatóság!!!

8.2. felelősséggel tartoznak a tartalomkészítők az olvasók iránt: minden általam készített, fejlesztett tananyagnak megbízható forrásokból kell származnia.

8.3. Olyan adatbázisokra van szükség, ahol ellenőrzik a tudásanyagot. Erre kiváló példa a Sulinet, Realika, ahonnan rengeteg megbízható információt, segédanyagot lehet gyűjteni.