E UČENJE - INFORMATIKA

e-učenje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E UČENJE - INFORMATIKA by Mind Map: E UČENJE - INFORMATIKA

1. OBAVEZE NASTAVNIKA

1.1. Redovito održavanje planiranih predavanja i vježbi i tema. Pripremanje nastavnih materijala i literature

2. OBAVEZE STUDENTA

2.1. Redovitost dolazaka na predavanja

2.1.1. max 10 %

2.2. Zadaće (pet zadaća ) - Izrada do zadanog roka

2.2.1. 5%

2.3. Kvaliteta rada (prezentacija, obrana rada)

2.3.1. max. 30 %

2.4. Završni, usmeni dio ispita

2.4.1. max. 10%

3. BODOVNA SKALA ZA OCJENJIVANJE

3.1. 65-69 % = dovoljan 70-79 % = dobar 80-89 % = vrlo dobar 90-100 % = izvrstan

4. IZVEDBA NASTAVE

4.1. programi

4.1.1. filezilla

4.1.2. kompozer

4.1.3. wordpress

4.1.4. wix

4.1.5. mindmesiter

4.1.6. cloudaccess

4.2. teme

4.2.1. uvod u HTML

4.2.2. izrada web stranice

4.2.3. postavljanje stranice na server

4.2.4. SEO optimizacija

4.2.5. java skripte

4.2.6. CMS sustavi

4.2.7. E-učenje

5. NAUČENE VJEŠTINE

5.1. usvajanje osnova informatičke pismenosti

5.2. korištenje različitih CMS sustava

5.3. HTML

5.4. samostalnost i individualnost

6. USVAJANJE GRADIVA

6.1. modeli praćanje rada i ocjenjivanja

6.1.1. zadaće

6.1.2. ispiti

7. CILJ

7.1. Osigurati studentima široko znanje na svim razinama. Osobito praktične vještine i znanja