Основи педагогіки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основи педагогіки by Mind Map: Основи педагогіки

1. Модуль 1

1.1. Лекції

1.1.1. Лекція 1

1.1.1.1. Предмет і завдання педагогіки

1.1.2. Лекція 2

1.1.2.1. Професійна компетентність учителя початкової школи

1.2. Семінари

1.2.1. Семінар 1

1.2.1.1. Педагогіка як наука і навчальний предмет

1.3. Самостійна робота

2. Модуль 2

2.1. Лекції

2.1.1. Лекція 3

2.1.1.1. Педагогічні закони, закономірності, принципи

2.1.2. Лекція 4

2.1.2.1. Проблеми розвитку і формування особистості

2.1.3. Лекція 5

2.1.3.1. Мета і завдання виховання

2.1.4. Лекція 6

2.1.4.1. Педагогічний процес

2.2. Семінари

2.2.1. Семінар 2

2.2.1.1. Система освіти в Україні

2.2.2. Семінар 3

2.2.2.1. Розвиток, соціалізація і виховання особистості

2.2.3. Семінар 4

2.2.3.1. Вікові аспекти розвитку та виховання особистості

2.3. Самостійна робота

3. МКР

4. Рекомендована література