A Korszerű Iskola

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A Korszerű Iskola by Mind Map: A Korszerű Iskola

1. Kétségek

1.1. Internetbiztonság

1.2. Technofília - Technofóbia

1.3. Digitális esélyegyenlőség

2. Munkaformák

2.1. Kollaboratív tanulás

2.2. Egyéni munka

2.3. Elearning

3. Elméleti háttér

3.1. Konnektivizmus

3.2. LLL paradigma

3.3. Információs társadalom

4. Személyek

4.1. Digitális bennszülöttek - Ingerfalók

4.2. Digitális bevándorlók

4.2.1. Mára a szocializáció és a boldogulás eszközévé vált a digitális tudás. Ez a folyamat hatványozottan érzékelhet a tanítási folyamatban, ahol a tanárokból a digitális bennszülöttek hatására lesznek digitális bevándorlók.

5. Eszközök

5.1. Hardware

5.1.1. Interaktív tábla

5.1.2. Okostelefon

5.1.2.1. szavazórendszer

5.1.2.2. fotós képregény készítése - interaktív táblafunkciókkal együtt (buborékok, párbeszédek)

5.1.2.3. geocaching - nevezetességek korrdinátáival, ott elrejtett feladatokkal

5.2. Software

5.2.1. Internetes segédeszközök

5.2.1.1. Google dokumentumok

5.2.1.1.1. a tanulókkal együtt szerkeszthetünk dokumentumokat (pl. kiselőadásokra feliratkozás)

5.2.1.1.2. közvélemény-kutatást készíthetünk

5.2.1.1.3. Pdf-formátumban véglegesíthetjük a dokumentumokat

5.2.1.2. Közösségi portálok

5.2.1.2.1. közösségépítés

5.2.1.2.2. csoportmunka feljesztése

5.2.1.2.3. közös tartalmak (videó, de még tananyag) megosztása

5.2.1.3. Online játékok

5.2.1.3.1. szabadidős tevékenység (napközi)

5.2.1.3.2. nyelvfejlesztés (szókincstanulás)

5.2.1.3.3. nyelvtani szerkezetek gyakorlása

5.2.1.4. Videómegosztó-szolgáltatások

5.2.1.4.1. tananyaggal kapcsolatos videók megosztása

5.2.1.4.2. szituáció elemzése, animációs rövid film elemzése

5.2.1.4.3. karaoke - gyakorlás

5.2.1.5. Mikroblog

5.2.1.5.1. fontos és sürgős információk megosztása

5.2.1.5.2. véleménykérés - kommentelés

5.2.1.5.3. tematikus mikroblog - tananyagfejlesztés

5.2.1.6. Online fogalomtérképek

5.2.1.6.1. csoportmunkára alkalmas

5.2.1.6.2. tananyag-rendszerezés, kategória-alkotás

5.2.1.6.3. összefoglalás, de brainstorming is

5.2.1.7. Wikipédia

5.2.1.7.1. információszerzés adott témában

5.2.1.7.2. új ismeretekkel szócikk-bővítés vagy -alkotás

5.2.1.7.3. új információkezelési és -szűrési szokások kialakítása

5.2.2. Digitális tananyag

5.2.2.1. Prezentáció

5.2.2.1.1. egyedüli de csoportmunkára is alkalmas

5.2.2.1.2. megosztható

5.2.2.1.3. kész prezi lehet tananyag, szemléltetés szempontjából igen sokoldalú

5.2.2.1.4. a gyerekek által készített lehet egy adott témakör összefoglalása, de elmélyedés is egy témakörben

5.2.2.2. E-book

5.2.2.2.1. személyes konzultáció lehetősége az oktatóval

5.2.2.2.2. hivatkozhatok további weboldalalakra, kapcsolódó kötelező irodalomra

5.2.2.2.3. bárhol elérhető, nem kell bolt vagy könyvtár

6. Értékelés

6.1. Formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

6.2. E-portfólió - önértékelés