IKT & web 2.0 az olasz nyelv tanításában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT & web 2.0 az olasz nyelv tanításában by Mind Map: IKT & web 2.0 az olasz nyelv tanításában

1. digitális bennszülöttek

1.1. kutatómunka a neten adott témában

1.2. emailen lehet gyakorloni az írást olaszul

1.3. hozzáférnek eredeti olasz anyagokhoz az interneten

2. digitális könyvjelzők

2.1. Symbaloo: összefoglaláshoz, projektmunkához

2.2. Delicious:linkgyűjtemény pl. olasz nyelvű újságcikkekhez

2.3. feliratkozni olasz anyanyelvűek könyvjelző listájára

3. eBook

3.1. olasz eBook oldalak

3.2. olasz nyelvű olvasmányok

3.3. olvasónapló készítése

4. eLearning

4.1. tantervet megosztani a diákokkal

4.2. feltölteni olyan anyagokat, amikre nem jut idő órán

4.3. írásbeli HF-t feltölthetik a diákok

5. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

5.1. rendszeres feedback

5.2. diákok is értékelhetik a tanárt

5.3. kvíz kérdésekre adott válaszok gyors ellenőrzése

6. Google dokumentumok

6.1. szószedet készítése adott témában

6.2. párbeszéd/jelenet írása

6.3. olasz nyelvű szöveg lefordítása csoportban

7. információs társadalom

7.1. olasz hírek követése a neten

7.2. anyaggyűjtés adott témához nem csak olasz nyelven

7.3. olasz on-line tévéadások követése

8. interaktív tábla

8.1. feladatok ellenőrzésére

8.2. olasz nyelvű videók/linkek bemutatás órán

8.3. képek felhasználása szómagyarázatokhoz

9. kollaboratív tanulás

9.1. párbeszédek írása/eljátszása

9.2. prezentáció készítése

9.3. szövegértési feladatok

10. egyéni tanulás

10.1. fogalmazás írása

10.2. nyelvtani elemek begyakorlása

10.3. kiejtés gyakorlása

11. mikroblog

11.1. diákok a tanár rövid kérdésére egy-egy mondattal válaszolnak adott témában

11.2. nyelvtani feladatok kérdések megvitatása

11.3. szavak gyűjtése témakörökhöz

12. mobil tanulás

12.1. naprakész információk Olaszországról

12.2. on-line múzeumlátogatás

12.3. kvízjátékok adott témakörben

13. közösségi portálok

13.1. csetelni olaszul

13.2. facebook csoport létrehozása az órához

13.3. érdeklődésüknek megfelelő portálon fejleszthetik az olasz szókincsüket

14. okostelefon

14.1. válasszanak egy olasz nyelvű hírportált és olvassanak el minden nap egy cikket

14.2. készítsenek fotót olasz nyelven megadott paraméterek szerint

14.3. vegyenek fel egy pár perces jelenetet olaszul

15. online fogalomtérképek

15.1. szóbeli tételek kidolgozására

15.2. esszéhez gondolatokat gyűjteni

15.3. prezentációt megszerkeszteni

16. online játékok

16.1. országismereti kvíz

16.2. nyelvtani feladatok

16.3. szókincs bővítése

17. Prezi

17.1. országismeret

17.2. magyar-olasz kapcsolatok

17.3. irodalmi művek/filmek feldolgozása

18. podcasting

18.1. saját készítési olasz nyelvű jelenetek megosztása

18.2. adott témában érdekesnek tartott videók megosztása

18.3. dalok megosztása adott témában/szóval kapcsolatban

19. project

19.1. kirándulás megszervezése Olaszországba

19.2. nagyobb lélegzetvételű országismereti téma feldolgozása

19.3. oktató videó készítése adott témában

20. Google Art Project

20.1. Uffizi Képtár megismerése

20.2. képrleírások gyakorlása

20.3. fogalmazás írása egy műalkotással kapcsolatban

21. ePortfólió

21.1. jól sikerült fogalmazások feltöltése

21.2. kidolgozott érettségi tételek megosztása

21.3. nyelvtani rendszerezés

22. RSS

22.1. népszerű olasz közéleti személyiség blogjának követése

22.2. szövegértési feladatok a blogokkal kapcsolatban

22.3. új szavak gyűjtése szövegből

23. Wikipédia és wikik

23.1. szókincsfejlesztés

23.2. országismeret

23.3. szövegértési feladatok

24. LCMS rendszerek

24.1. nyelvtani gyakorló feladatok megosztása

24.2. érdekes videók/szövegek megosztása

24.3. fórum

25. videómegosztó szolgáltatások

25.1. hallott szövegértési feladatok

25.2. szókincsfejlesztés

25.3. sajár készítésű olasz nyelvű videó megosztása