MLI onderwijsvisie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MLI onderwijsvisie by Mind Map: MLI onderwijsvisie

1. Teach as you preach

1.1. In lessen en begeleiding

1.1.1. Veel actieve en creatieve werkvormen

1.1.1.1. Visualiseren

1.1.2. Basics: wijze lessen/Kirschner

1.1.2.1. Met team over gesproken, maar leeft het ook echt?

1.1.3. Veel feedback

1.1.3.1. peer feedback begonnen, maar moet nog verdiept

1.1.4. Lesson study

1.1.5. inclusieve didactiek

1.1.6. Dialoog met studenten

2. HOE?

3. Sterke verwevenheid opleiding werkplek

3.1. Niveau-opbouw in curriculum

3.1.1. Jaar 1

3.1.1.1. Niveau Kennis opdoen en uitproberen in MLI (geïnspireerd door praktijk) ITL, LO en DI

3.1.1.1.1. Onderzoeken is een competentie, maar ook een lijn door het jaar

3.1.1.2. Lijnen flankerende vaardigheden

3.1.1.2.1. Schrijven op masterniveau

3.1.1.2.2. Zelfregulerend leren op masterniveau

3.1.1.3. Niveau Toepassen in eigen klas Projectenlijn

3.1.2. Jaar 2

3.1.2.1. Niveau Toepassen in team/instelling (ID, PAO, PVP)

3.2. Literatuur/andere ontwerpprincipes

3.2.1. authentic learning

3.2.2. werkplekleren

3.2.2.1. Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010).

3.2.3. Boundary crossing

3.2.3.1. Zitter enz.

4. Samen leren in leerteam als basis

4.1. Transformatief leren

4.1.1. Wortelboer, Van Oeffelt & Ruijters, 2017)

4.2. Samenwerkend leren

4.2.1. Verbiest, 2003

4.3. Onderzoekend leren

4.3.1. Andriessen 2014,

4.3.2. vgl. Bruggink & Harinck, 2012

4.3.3. Van den Berg (2016

5. Leren, onderzoeken, innoveren

6. WAARTOE?