Parkovi prirode Nizinske Hrvatske

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Parkovi prirode Nizinske Hrvatske by Mind Map: Parkovi prirode Nizinske Hrvatske

1. Park prirode Žumberak - Samoborsko Gorje

1.1. -cilj: zaštititi i promovirati ljepote tog kraja

1.2. -karakteristike:

1.2.1. -isključivo ruralno područje bez gradskih naselja

1.2.2. -izdvojena gorska regija u blizini Zagreba

1.2.3. -visinski raspon: od 180 do 1178 m

1.3. -biljni i životinjski svijet:

1.3.1. -park prekrivaju šume, travnjaci i polja (vinogradi i voćnjaci)

1.3.2. -šume su listopadne (bukove) i miješane šume hrasta i graba

1.3.3. -prisutne brojne životinjske vrste

1.4. -predstavlja: kulturni krajolik nastao ljudskim djelovanjem u prošlosti

1.5. -kulturno-povijesna baština

1.5.1. -grkokatoličke crkve i danas su reprezentativne građevine – poput crkve sv. Nikole u Badovincima, sv. Petke u Budinjaku, sv. Jurja u Stojdragi, sv. Petra i Pavla u Mrzlom Polju te crkve sv. Petra i Pavla u Sošicama, pored koje se nalazi i rimokatolička crkva Blažene Djevice Marije

2. Park Prirode Medvednica

2.1. -biljni i životinjski svijet:

2.1.1. -najzastupljenije su šume bukve i jele

2.1.2. -najveći dio parka prekrivaju šume na koje otpada 64% površine

2.1.3. -nalazimo endemske i ugrožene biljne vrste

2.1.4. -životinje: šišmiš, medvjed, ris,jelen...

2.2. -karakteristike:

2.2.1. -u neposrednoj blizini Zagreba

2.2.2. -obiluje izvorima i potocima

2.3. -zanimljivosti:

2.3.1. -špilja Veternica

2.3.1.1. -stalna temperatura oko 10 C

2.3.1.2. -ime je dobila po struji vjetra

2.4. -kulturno-povijesna baština

2.4.1. -improvizirane kolibice ugljenara ili vuglenara

2.4.2. -Medvedgrad

2.4.3. -dvorci, sela i rudnik

3. Park prirode Papuk

3.1. -karakteristike:

3.1.1. -park zauzima gorske šumske predjele Papuka i Krndije te rubne dijelove poljoprivrednih površina

3.1.2. -nije viši od 1000 m

3.1.3. -najprostranija i najzanimljivija gora

3.2. -bogatstvo:

3.2.1. -bogat planinskim izvorima i potocima

3.2.2. -nadzemna voda

3.2.3. -podzemna voda

3.3. -biljni i životinjski svijet:

3.3.1. -šumski krajolik

3.3.2. -botanički zanimljivi predjeli

3.3.3. -životinje: jelen, srna, divlja svinja, lisica i kuna

3.4. -zanimljivosti:

3.4.1. -na prostoru Parka prirode Papuk nalazi se veliki broj arheoloških lokaliteta i spomenika kulturno-povijesne baštine

3.4.2. -geološke posebnosti

3.4.3. -povijesne građevine

3.4.4. -arheološka nalazišta

3.5. -kultutno-povijesna baština:

3.5.1. -veliki broj arheoloških lokaliteta i spomenika kulturno-povijesne baštine

3.5.2. -veliki broj srednjovjekovnih utvrda - stari grad Ružica

4. Park prirode Lonjsko polje

4.1. -karakteristike:

4.1.1. -najveće zaštićeno područje u dunavskom području

4.2. -biljni i životinjski svijet:

4.2.1. -šume: hrast lužnjak i poljski jasen

4.2.2. -proglašeno selo roda

4.2.3. -velik broj stoke

4.2.4. -livade, šume, bare, lokve, riječni rukavci

4.2.5. -ptice, sisavci, gmazovi, insekti, vodozemci i ribe

4.3. -turizam

4.3.1. -razvijen zbog prirodnih vrijednosti i kulturnih utjecaja

4.4. -građevinarstvo:

4.4.1. -tradicionalna gradnja u drvu hrasta svjedoči o umijeću lokalnih graditelja koji su kuće uklopili u okoliš na najbolji mogući način

5. Park prirode Kopački rit

5.1. -karakteristike:

5.1.1. -smješten na sjeveroistoku Hrvatske

5.1.2. -predstavlja poplavno područje Dunava i Drave

5.1.3. -ptičji raj

5.2. -reljef:

5.2.1. -rezultat rada vode

5.2.2. -formiran blago valoviti reljef

5.2.3. -nadmorske visine od 80 do 86 m

5.2.4. -spudovi i otoci (ade)

5.3. -jezera:

5.3.1. -Kopačko jezero - najveće

5.3.2. Sakadaško jezero

5.4. -biljni i životinjski svijet:

5.4.1. -300 vrsta ptica od kojih se 140 vrsta redovno ili povremeno gnijezdi

5.4.2. -šume bijele vrbe i hrasta

5.4.3. -Orao štekavac, jeleni,vidre, dabrovi, bjelouške, kopačevska lisanka

5.5. -kulturno-povijesna baština:

5.5.1. -dvorac

5.5.2. -ladanjska arhitektura