Школознавство

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Школознавство by Mind Map: Школознавство

1. Лекції

1.1. Лекція 1. - Принципи управління освітою, структура системи освіти в Україні

1.2. Лекція 2 - Керівництво навчально-виховним процесом

1.3. Лекція 3 - Особливості внутрішньошкільного контролю у початковій школі

1.4. Лекція 4 - Методична робота

2. Семінари

2.1. Система освіти в Україні

2.2. Загальні основи управління освітою. Організація внутрішкільного керівництва

2.3. Методична робота в школі

2.4. Прогнозування розвитку початкової освіти

2.5. Планування і облік роботи в школі

2.6. Специфіка організації управління навчально-виховним процесом у групах подовженого дня

2.7. Підвищення кваліфікації

3. Самостійна робота

3.1. 1. Загальноосвітня початкова школа – основна ланка в системі освіти України і її роль у національному відродженні (конспект).

3.2. 2. Соціальна роль учителя початкової школи, його функції, вимоги до нього (конспект).

3.3. 3. Зобразити схему системи управління освітою.

3.4. 4. Розробити схему-модель системи методичної роботи в школі

3.5. 5. Дати письмову відповідь:  Професійна компетентність.

3.6. 6. Дати письмові відповіді:  Система планування в школі.  Специфіка прогнозування в сфері освіти.

3.7. 7. Розробити план бесіди з батьками учнів початкової школи.

3.8. 8. Розробити програму самоосвіти вчителя початкової школи

4. ІНДЗ

4.1. проект «Перспективний педагогічний досвід»

4.2. проект «Модель загальноосвітньої початкової школи майбутнього»

4.3. проект «Модель вчителя початкової школи».

5. Загальна інформація про курс

6. Керівники курсу

6.1. Іванюк Ганна Іванівна

6.2. Антипін Євген Борисович

7. Рекомендована література