Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök by Mind Map: Modern eszközök

1. Digitális tananyag

1.1. elearning

1.1.1. Tanulási felület kialakítása

1.1.2. Gyors és hatékony lehetőség a kommunikációra

1.1.3. Tananyagok egyszerű feltöltése, megosztása

1.2. eBook

1.2.1. Otthonról elérhető

1.2.2. Könyvtárban csak korlátozott példányszám van

1.2.3. Publikus

1.3. ePortfolió

1.3.1. Saját anyagok rendszerbe foglalása

1.3.2. Változtatható

1.3.3. Mások értékelhetik

1.4. Virtuális tanulási környezet

1.4.1. Távoktatás

1.4.2. Kommunikációs felület

1.4.3. Oktatás és tanulásszervezés

1.5. Wikipédia és wikik

1.5.1. Gyors és könnyű információszerzés

1.5.2. Szövegalkotás fejlesztése szócikk írásával/fordításával

1.5.3. A kétes, hibás információk által a kritikus attitűd tudatosítása

1.6. Videómegosztó szolgáltatások

1.6.1. A tankönyven leírtak "megelevenítése"

1.6.2. Audiovizuális élmény általi információszerzés

1.6.3. Óra menetét változatosabbá teheti

1.7. Google dokumentumok

1.7.1. Ugyanazt a dokumentumot többen is szerkeszthetik

1.7.2. Új fájlokat is létre lehet hozni a felületén, nem kell külön feltölteni

1.7.3. A létrehozó szabja meg, hogy ki láthatja a dokumentumait

2. Technofília-technofóbia

2.1. Mobil tanulás

2.1.1. Okostelefon

2.1.1.1. Hang és kép rögzítése

2.1.1.2. Gyors információszerzés

2.1.1.3. Jegyzetkészítés

2.2. Interaktív tábla

2.2.1. Diákok aktív bevonása az óra menetébe

2.2.2. Állandó vizuális láttatás

2.2.3. Játékos(abb) feladatok

2.3. Prezi

2.3.1. Óravázlat

2.3.2. Korszakok, alkotók összefüggésének láttatása

2.3.3. Holisztikus gondolkodás

2.4. Google Art Project

2.4.1. A tantárgyak, művészetek közti határterületek esetén felhasználható

2.4.2. Jó minőségű képek

2.4.3. Műalkotásokhoz tartozó plusz információk

3. Információs társadalom

3.1. Digitális bevándorlók

3.1.1. Új technológiák tanulásának szükségessége

3.1.2. Digitális eszközök nem olyan természetesek a hétköznapjaikban

3.1.3. A modern eszközök nyelvezetének ismeretének a hiánya

3.2. Digitális szakadék

3.2.1. Diákok ma már mind bennszülöttek, tanárok jelentős része csak bevándorló

3.2.2. Diákok IKT-ás tudásának kihasználása

3.2.3. Tanároknak, diákoknak is szükségük van további képzésre

3.3. Digitális bennszülöttek

3.3.1. Digitális eszközök állandó használata

3.3.2. Vizuális befogadás előtérbe kerülése

3.3.3. Másfajta nyelvhasználat, kommunikáció

3.4. Digitális írástudás

3.4.1. Házi feladatok digitális leadása, ellenőrzése

3.4.2. Szövegkorpuszok legépelése, digitalizálása

3.4.3. Tanulók motiváltabbak, egyszerűbb számukra

3.5. Konnektivizmus

3.5.1. Spontán tudáscsere

3.5.1.1. New node

3.5.2. Nem hierarchikus, hanem több résztvevő által konstituálódó tartalmak

3.5.3. Kreativitás fejlesztése

4. Virtuális valóság

4.1. Mikroblog

4.1.1. Témakörhöz kapcsolódó érdekességek feltöltése

4.1.2. Rövidebb szövegek, több kép

4.1.3. Egymás értékelése, visszjelzések

4.2. Online viselkedéskultúra

4.2.1. Fórumokon vita, párbeszéd kereteinek, szabályainak megmutatása

4.2.2. Információkkal szembeni tudatosság növelése

4.2.3. Az adatok megosztásának határai, veszélyei

4.2.4. Oversharing

4.2.4.1. Túl sok információ megosztása

4.2.4.2. Tolakodás, zaklatás

4.2.4.3. Veszély: információk felhasználása adott egyén ellen

4.3. Közösségi portál

4.3.1. Nem csak információk, hanem vélemények megosztása

4.3.2. Gyors kommunikáció, lehetőség segítségnyújtásra

4.3.3. Párbeszéd, vitakultúra fejlesztése

4.4. Online fogalomtérkép

4.4.1. Fogalmak rendszerezése

4.4.2. Adott téma ismeretének felmérése

4.4.3. Tananyag vizuális láttatása