BIZITZA IKASKETAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIZITZA IKASKETAK by Mind Map: BIZITZA IKASKETAK

1. Lehenengo, NORBERA TALDEAN IZATEN

1.1. NORBERA

1.1.1. Gorpuztasuna

1.1.1.1. Gorputza zaintzea

1.1.1.1.1. 1

1.1.1.2. Sentimenduen adierazpen fisikoa

1.1.1.2.1. 2

1.1.1.3. Sexualitate arduratsua

1.1.1.3.1. 3

1.1.1.4. BESTEAK

1.1.1.4.1. Sexualitatea barneratzea

1.1.1.4.2. Gorputzen aldaketak bermatzea

1.1.1.4.3. Itxura fisikoa barneratzea

1.1.1.4.4. Droga mendetasunaren prebentzioa

1.1.1.4.5. Sexuaren eta emozioen autokontrola

1.1.2. Norberaren kontrola eta oreka emozionala

1.1.2.1. Segurtasuna

1.1.2.1.1. 2

1.1.2.2. Buikadak, emozioak eta jarrerak kontrolatzea

1.1.2.2.1. 3

1.1.2.3. Arazoei aurre egitea

1.1.2.3.1. 1

1.1.2.4. BESTEAK

1.1.2.4.1. Poza geroko uztea

1.1.2.4.2. Araua ulertzea

1.1.3. Nork bere buruaren estimua

1.1.3.1. Pertsona garrantzitsuek onartzen dutela sentitzea

1.1.3.1.1. 1

1.1.3.2. Ahalegina

1.1.3.2.1. 3

1.1.3.3. Baieztapen pertsonala

1.1.3.4. Konfiantza izatea norberaren gaitasunetan

1.1.3.4.1. 2

1.1.4. Autonomia

1.1.4.1. Bizi proiektua

1.1.4.1.1. 3

1.1.4.2. Erantzukizuna

1.1.4.2.1. 1

1.1.4.3. Moldagarritasuna

1.1.4.3.1. 2

1.1.4.4. BESTEAK

1.1.4.4.1. Estrategikoa izatea

1.1.4.4.2. Arazoak konpontzea

1.1.4.4.3. Erabaki profesionalak hartzea

1.1.4.4.4. Independentzia ekonomiko

1.1.4.4.5. Ikuskera

1.1.4.4.6. Ezagutza eraikitzea

1.1.4.4.7. Zintzotasuna

1.1.4.4.8. Hobeto ebaluatzea

1.1.5. Sentsibilitate estetikoa

1.1.5.1. Natura mirestea eta errespetatzea

1.1.5.1.1. 1

1.1.5.2. Ondarea mirestea eta errespetatzea

1.1.5.2.1. 2

1.1.5.3. Aniztasunaz arduratzea

1.1.5.4. Arteaz gozatzea

1.1.5.5. Emozio estetikoa

1.1.5.5.1. 3

1.1.6. Integrazio pertsonala

1.1.6.1. Gozatzea

1.1.6.2. Autoerrealizazioa

1.1.6.2.1. 3

1.1.6.3. Autonomia eta lankidetza

1.1.6.4. Garapen morala

1.1.6.4.1. 2

1.1.6.5. Transzendentzia

1.1.6.6. Pentsamenduak, sentimenduak eta ekintzak integratzea

1.1.6.6.1. 1

1.2. TALDEAN

1.2.1. Pertsonarteko harremana

1.2.1.1. Entzute aktiboa

1.2.1.1.1. 1

1.2.1.2. Kontzientzia emozionala

1.2.1.2.1. 2

1.2.1.3. Asertibitatea

1.2.1.3.1. 3

1.2.1.4. BESTEAK

1.2.1.4.1. Oinarrizko konbentzioak

1.2.1.4.2. Enpatia

1.2.1.4.3. Prosozialtasuna

1.2.2. Gatazkak konpondu

1.2.2.1. Emozioak erregulatzea eta kontrolatzea

1.2.2.1.1. 1

1.2.2.2. Pentsaera gogoetatsua

1.2.2.3. Negoziazioa

1.2.2.3.1. 3

1.2.2.4. Bitartekaritza

1.2.2.4.1. 2

1.2.3. Parte hartze demokratikoa

1.2.3.1. Arauak egitea

1.2.3.1.1. 3

1.2.3.2. Erantzukizuna

1.2.3.2.1. 1

1.2.3.3. Protagonismoa banatzea

1.2.3.4. Elkarrizketa erabiltzea

1.2.3.4.1. 2

1.2.3.5. Herritarren partaidetza

1.2.4. Elkarlana eta talde lana

1.2.4.1. Errespetua

1.2.4.2. Elkarlanean aritzeko jarrera

1.2.4.2.1. Partekatzea

1.2.4.2.2. Elkartasuna

1.2.4.3. Jardutea

1.2.5. Aniztasuna

1.2.5.1. Besteak onartzea eta balioestea

1.2.5.1.1. Onartzea

1.2.5.1.2. 2

1.2.5.2. Gaitasun kritikoa

1.2.5.2.1. 1

1.2.5.3. Tolerantzia aktiboa

1.2.5.3.1. 3

2. Bigarren, PENTSATZEN eta EKITEN

2.1. PENTSATZEN

2.1.1. Ulermenean oinarritutako pentsamendua

2.1.1.1. Konparazioa

2.1.1.1.1. 2

2.1.1.2. Sailkapena

2.1.1.3. Azterketa eta sintesia

2.1.1.3.1. 3

2.1.1.4. Sekuentzializazioa

2.1.1.5. Arrazoiak aurkitzea

2.1.1.5.1. 1

2.1.2. Pentsamendu sortzailea

2.1.2.1. Ideiak sortzea

2.1.2.1.1. 2

2.1.2.2. Loturak egitea

2.1.2.2.1. 1

2.1.2.3. Irudiak sortzea

2.1.2.4. Metaforak sortzea

2.1.2.4.1. 3

2.1.3. Pentsamendu kritikoa

2.1.3.1. Iturrien ikerketa

2.1.3.2. Arrazoien interpretazioa

2.1.3.2.1. 1

2.1.3.3. Ondorioak iragartzea

2.1.3.3.1. 2

2.1.3.4. Arrazoiketa analogikoa

2.1.3.5. Dedukziozko arrazoiketa iragankorra

2.1.4. Erabakiak hartzea

2.1.4.1. Norberaren erabakiak

2.1.4.1.1. 1

2.1.4.2. Talde erabakiak

2.1.4.2.1. 3

2.1.5. Arazoak konpontzea

2.1.5.1. Nork bere arazoak konpontzea

2.1.5.2. Arazoak taldean konpontzea

2.1.5.2.1. 2

2.1.6. Baliabide kognitiboen erabilera

2.1.6.1. Metakognizioa

2.1.6.2. Autoerregulazioa

2.1.6.2.1. 3

2.1.6.3. Ikasteko estrategiak

2.1.6.3.1. 1

2.1.6.4. Transferentzia

2.1.6.4.1. 2

2.2. EKITEN

2.2.1. Analisia: informazioa hartzea eta gordetzea

2.2.1.1. Errealitateari buruzko informazioa hartzea

2.2.1.1.1. 1

2.2.1.2. Errealitatea aztertzea eta ulertzea

2.2.1.2.1. 2

2.2.1.3. Errealitatea eztabaidatzea

2.2.1.3.1. 3

2.2.2. Sormena: ideia berriak eta konponbideak lantzea

2.2.2.1. Alternatibak planteatzea

2.2.2.2. Alternatibak ebaluatzea

2.2.2.3. Alternatiba egokiena aukeratzea

2.2.3. Berrikuntza: ideiak gauzatzea

2.2.3.1. Errealitate bat gauzatzeko konpromisoa hartzea

2.2.3.1.1. 1

2.2.3.2. Plangintza

2.2.3.2.1. 2

2.2.3.3. Ekintza

2.2.3.3.1. 3

2.2.3.4. Desbideratzeak jarraitzea eta zuzentzea

2.2.4. Ebaluazioa

2.2.4.1. Egindako ekintzen emaitzei buruzko informazioa biltzea

2.2.4.1.1. 1

2.2.4.2. Aurreikusitako eta lortutako helburuak erkatzea

2.2.4.2.1. 2

2.2.4.3. Aurreikusi gabeko eraginak ebaluatzea

2.2.4.4. Ondorioak ateratzea: aukerak planteatzea

2.2.4.4.1. 3

2.2.5. Ekite prozesuaren aplikazioa

2.2.5.1. Hezkuntza eta autoikaskuntza gabeziei erantzutea

2.2.5.1.1. 3

2.2.5.2. Bokazioa

2.2.5.2.1. 1

2.2.5.3. Autoenplegua

2.2.5.3.1. 2

2.2.5.4. BESTEAK

2.2.5.4.1. Esparru pertsonalean zein indibidualean ekitea

2.2.5.4.2. Gizarte eta natura esparruan ekitea

2.2.5.4.3. Lan munduan sartzea

2.2.5.4.4. Enpresa sortzea

3. Hirugarren, IKASITAKOA KOMUNIKATZEN

3.1. Ahozko hizkuntza

3.1.1. Elkarrizketa informala

3.1.1.1. 3

3.1.2. Ahozko argudioak

3.1.2.1. 2

3.1.3. Arretaz entzutea

3.1.3.1. 1

3.1.4. BESTEAK

3.1.4.1. Lankidetzan lan egiteko elkar eragina

3.1.4.2. Bakar batek kudeatutako testuen ekoizpena

3.1.4.3. Ahozko aurkezpenak

3.2. Hizkuntza idatzia

3.2.1. Irakurketa prozesua

3.2.1.1. 1

3.2.2. Interpretazioa orokorra

3.2.2.1. 2

3.2.3. Interpretazio kritikoa

3.2.3.1. 3

3.2.4. BESTEAK

3.2.4.1. Atsegin hartzeko irakurmena

3.2.4.2. Informazio iturrien erabilera

3.2.4.3. Testuen sintesia

3.2.4.4. Informazio testuen ekoizpena

3.2.4.5. Argudio testuen ekoizpena

3.3. Beste hizkuntza batzuk

3.3.1. Hizkuntza artistikoak

3.3.1.1. 1

3.3.2. Hizkuntza matematikoa

3.3.2.1. 2

3.3.3. Hizkuntza zientifikoa

3.3.3.1. 3

3.4. Gizarte komunikabideen baliabideak

3.4.1. Mezu mediatikoen interpretazioa

3.4.1.1. 1

3.4.2. Mezu mediatikoak sortzea

3.4.2.1. 3

3.4.3. Hedabideen ezagutza

3.4.3.1. 2

3.5. Informazio eta Komunikazio Teknologiak

3.5.1. Sistema informatikoen kontrola

3.5.2. Informazio bilaketa eta hautaketa

3.5.2.1. 2

3.5.3. Komunikazio telematikoa

3.5.4. Informazioa prozesatzea eta editatzea

3.5.4.1. 1

3.5.5. Datuen kudeaketa eta kalkulua

3.5.5.1. 3

3.6. Kontzientzia sozio-komunikatiboa

3.6.1. Kontzientzia mediatikoa: interpretazio kritikoa

3.6.1.1. 1

3.6.2. Kontzientzia mediatikoa: erantzukizuna izatea

3.6.3. Kontzientzia soziolinguistikoa: interpretazio kritikoa

3.6.4. Kontzientzia soziolinguistikoa: euskararen normalizazioarekiko erantzukizuna

3.6.4.1. 2

3.6.5. Kontzientzia soziolinguistikoa: eleaniztasunaren balioespena

3.6.5.1. 3