Modern eszközök a pedagógiában Kókai Ignác

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában Kókai Ignác by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában Kókai Ignác

1. eBook

1.1. eszközigényes

1.2. megváltozott olvasási szokás

1.3. MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

2. felhő

2.1. lehetőséget biztosít, egy projekt munka együtt, egy-időben való elvégzésére

2.2. hozzáférés megosztott informatikai erőforrásokhoz(fájlok, programok)

2.3. csoportmunka

3. mikroblog

3.1. gyors, rövid információmegosztás

3.2. Twitter

3.3. üzenőfal

4. mobil tanulás

4.1. bárhol, bármikor

4.2. tananyagközpontú

4.3. nincs közösség

5. podcasting

5.1. hang és videoanyagok közzététele

5.2. versek, kötelező olvasmányok hanganyagát lehet közzétenni

5.3. különleges kísérletek videóinak, animációinak bemutatására ad lehetőséget

6. RSS

6.1. információ megosztás

6.2. friss hírekhez való hozzájutás

6.3. csoportosított

7. közösségi portál

7.1. Kapcsolattartás diákokkal, diákok csoportjával

7.2. tartalmak igen könnyű megosztása

7.3. a közösségi portálok függőséget okozhatnak?

8. Google Art Project

8.1. virtuális gyűjtemény

8.2. a világ jelentős múzeumainak virtuális sétája

8.3. festményeken és szobrokon túl grafittik, iszlám iparművészeti alkotások is megtalálhatóak

8.4. óriási felbontás, szinte az ecsetvonásokat is látni lehet

9. digitális könyvjelző

9.1. gyorsabbá teszik a visszatérést egy-egy oldalra

9.2. megjelölhető egy-egy tananyaghoz tartozó kiegészítő információ

9.3. linkgyűjtemény ami megosztható a diákokkal

10. Wikipédia és wikik

10.1. webes enciklópédia

10.2. több nyelvű

10.3. szinte bárki szerkesztheti

11. webergonómia

11.1. weblapok használhatósága

11.2. felhasználói szokások vizsgálata

11.3. a honlap professzionalitása és hitelessége

11.4. navigáció

11.5. integrált multimédia elemek

12. Okostelefon

12.1. email

12.2. alkalmazás letöltése

12.3. fotók, zene szinkronizálása számítógéppel

12.4. internetezés

12.5. beépített GPS

12.6. játékok

12.7. operációs rendszer: iPhone,iOS,Android

13. digitális bennszülöttek

13.1. bennszülöttek a gyerekek, diákok, akik a számítógép, internet mellett nőttek fel, és akik számára ez a világ a természetes.

13.2. A hálón lógnak

13.3. Mobilak

13.4. Mindig be vannak kapcsolva

13.5. Gyorsak

13.6. Türelmetlenek

13.7. Globálisak

13.8. Kísérletezők

13.9. Közösségiek

14. digitális szakadék/digitális esélyegyenlőség

14.1. digitális írástudás hiánya

14.2. technikai eszközök hiánya

14.3. megvan a megfelelő technika, de nem tudja vagy nem akarja azt használni

15. online viselkedéskultúra

15.1. Az internetes közösségi felületen használóknak ismernie kell az un."netikettet".

15.1.1. Útmutatásai számos területet érintenek: e-mail, Usenet, levelezési listák, internetes vitafórumok, IRC stb.

15.2. soha ne szerepeljünk teljes névvel a fórumokon

15.3. ügyeljünk a helyesírásra

15.4. ne alkalmazzunk bántó nyelvezetet

15.5. mivel az interneten minden tartalom sokáig megmarad, érdemes átgondolni a küldés előtt, hogy mit írunk. Későbbi években kellemetlen lehet néhány korábbi hozzászólás.

16. internetbiztonság

16.1. tűzfalszoftverek

16.2. antivírus szftverek

16.3. Host-based Intrusion Prevention System (gazdagép-alapú behatolásvédelmi rendszer)

17. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

17.1. Az információ-technológia központi szerepe a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban

17.2. az ipari társadalom örökösének is tekintik.

17.3. Állandó követelménnyé válik az élethosszig tartó tanulás

18. eLearning

18.1. internetes webalapú tanulás

18.2. távoktatás

18.3. számítógéppel segített tanulás

19. blended learning

19.1. a hagyományos oktatási forma és az eLearning egybegyúrása

19.2. formális és informális technológiára alapozott

19.3. emberközpontú

19.4. egyéni és társasági

19.5. irányított és felfedezés orientált

20. ePortfolio

20.1. dokumentumok gyűjteménye

20.2. szelektált v. szelektálatlan

20.3. tanuló

20.3.1. öszzefoglalók készítése a tanulmányokról

20.3.2. megosztható a barátokkal

20.3.3. megismerhető mások munkái is

20.4. tanár

20.4.1. - Segítse a diákok digitális munkáinak rendszerezését a webes tárolásában

20.4.2. Indítsa e-portfolió létrehozásával kapcsolatos projektekit!

20.4.3. - Használja ki a portfolió-alapú értékelés lehetőségeit, mérje fel diákjaid teljesítményét, jelezze vissza előrehaladásukkal kapcsolatban!

20.5. fejlesztő intézmény

20.5.1. Mutassa be szakmai eredményeidet!

20.5.2. Ismerd meg a potenciális felhasználók véleményét, visszajelzéseit!

21. LCMS rendszerek

21.1. tananyag tartalom kezelő rendszer

21.2. Az LCMS rendszer biztosítja a didaktikus feldolgozást, a tartalomfejlesztést, megosztást, terjesztést.

21.3. Lehetőséget ad a tartalom változtatására a szakértők, oktatók, média-készítők, programozók számára.

22. Prezi

22.1. online prezentáció

22.2. bárhol, bármikor elérhető

22.3. bárhol, bármikor szerkeszthető

23. Google dokumentumok

23.1. közös dokumentumok létrehozása

23.2. nincs szükség külön szoftverre

23.3. egységes felület mindenki számára

24. digitális lábnyom

24.1. azokat jeleket jelenti, ami online jelenlét után marad a használt rendszerben

24.2. internetes lábnyomnak is nevezik

24.3. kiber- vagy digitális árnyék

25. digitális bevándorlók

25.1. régebbi generáció

25.2. alig vagy egyáltalán nem töltenek időt az interneten

25.3. zenét magnóról hallgatnak