Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Media-based learning by Mind Map: Media-based learning

1. Медіа-засоби навчання — це похідна віз засобів масової інформації. Принципова різниця між ними полягає в тому, що медіа-засобами навчання можуть бути ті матерiали, виділені із загального інформаційного потоку, які спеціально підібрані педагогом відповідно до конкретних навчальних потреб, на які покладаються певні дидактичні завдання та результат роботи з ними.

2. Переваги використання технології у навчанні ІМ:

2.1. медіазасоби мають великий вплив на концентрацію уваги учня, адже ці засоби складають коло інтересів і потреб сучасної дитини, а також приваблюють дітей; забезпечують процес запам’ятовування конкретних предметів, фактів та події, оскільки цьому сприяють розвинуті наочно-образні пам’ять та мислення молодших школярів; впливають на формування логічної пам’яті, процесів оцінювання, порівняння, аналізу, узагальнення інформації; зумовлюють швидший перехід уяви від репродуктивної форми до творчої; забезпечують формування ключових компетентностей особистості; здійснюють організаційно-методичний супровід навчання іноземних мов у початковій школі, розширюючи діапазон дидактичного інструментарію як для вчителя, так і для учнів з метою реалізації змісту навчання іноземних мов.

3. Недоліки використання технології у навчанні ІМ:

3.1. великі витрати, пов’язані з використанням медіазасобів на занятті; відсутність методичної підготовки для застосування медіазасобів; відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах дведено далеко не у всіх школах; у вчителів недостатньо часу для підготови до уроку, на якому використовуються комп'ютери; недостатня комп'ютерна грамотність вчителя; у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету; існує ймовірність, що, захопившись застосуванням медіазасобів на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно- ілюстративних методів.

4. типові форми взаємодії при використанні технології:

4.1. –організаційно-методичний супровід навчання іноземних мов;–створення іншомовного середовища на уроках іноземних мов;–реалізація практичних цілей формування мовних та мовленнєвих компетенцій учнів;–інтеграція всіх видів мовленнєвої діяльності учнів;–впровадження інтерактивних методів навчання;–урізноманітнення способів організації індивідуальної та групової роботи учнів;–використання різних видів засобів комунікації на уроках іноземних мов (газет, журналів, відео, аудіо тощо)–застосування різних медіапродуктів (цифрових ресурсів) для формування іншомовних компетенцій учнів.