Теоретико-психологічні основи типології та формування акцентуацій характеру у підлітковому віці

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Теоретико-психологічні основи типології та формування акцентуацій характеру у підлітковому віці by Mind Map: Теоретико-психологічні основи типології та формування акцентуацій характеру у підлітковому віці

1. Plan

1.1. Вступ

1.2. Поняття акцентуацій характеру

1.3. Прояв акцентуацій в підлітковому віці

1.4. Вплив акцентуацій на розвиток девіантної поведінки у підлітків

1.5. Чинники формування девіантної поведінки

1.6. Роль акцентуацій у формуванні девіантної поведінки

2. Problem

2.1. Вплив акцентуацій на поведінку

2.2. Роль у формуванні девіантної поведінки підлітків

3. Ideas

3.1. Проаналізувати зв'язок

3.1.1. Sub Idea 1

3.2. Прояви акцентуацій характеру

3.3. Фактори, що впливають на формування акцентуацій характеру

3.4. Модель

4. Prioritize Ideas

4.1. Проаналізувати поняття акцентуацій характеру, розглянути їх типологію та прояв у підлітковому віці

4.2. Визначити поняття та чинники формування девіантної поведінки у підлітків

4.3. Надати психолого-педагогічні рекомендації щодо корекції акцентуйованих рис особистості

5. Action Points

5.1. Теоретичні основи дослідження проблем акцентуацій характеру у підлітків

5.2. Акцентуації характеру у структурі девіантної поведінки у підлітків