Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MLD by Mind Map: MLD

1. Povijest

1.1. Dr.Emil Woder osnovao je 1930 ih godina novu masažnu tehniku koja se zove manuelna limfna drenaža. Tridesetih godina prošlog stoljeća sa suprugom Estrid radio je u lječilištu za respiratorne bolesti sa povećanim limfnim čvorovima na vratu (skrofuloze). U to vrijeme malo se znalo o limfi kao tekućini , a nešto više o limfnom toku.

1.2. Limfne čvorove na vratu Dr Woder tretirao je nježnim pritiskom ujednačenim ritmom i konstantnim tempom

2. Vrste limfnog edema

2.1. Limfostatički edem

2.2. Limfodinamički edem

2.3. Isuficijencija sigurnosnog ventila

2.4. Idiopatski edem

3. Djelovanje MLD - e

3.1. 1.Limfni sustav u cjelosti i njen tok

3.2. 2.Ravnoteža tjelesnih tekućina prvenstveno na edem

3.3. 3.Djeluje na bjelančevine čija je specifična težina veća od specifične težine krvi

4. MLD - je vrsta masažne tehnike koja ima za cilj uspostaviti ravnotežu tjelesnih tekućina prvenstveno se odnosi na limfu

5. Cilj MLD - e

5.1. Zaustaviti naticanje

5.2. Smanjiti oteklinu

5.3. Održavati postojeće stanje

6. Indikacije za provođenje MLD - a

6.1. Kod žena i muškaraca nakon operacije

6.2. Nakon amputacije dojki kod žena

6.3. U traumatologiji nakon ozljeda

6.4. Kod reumatskih i degenerativnih bolesti (spondiloza i sva ostala zglobna tijela - osteoartroza)

6.5. Periferne lezije živaca,hemiplegija

6.6. Elenfatijaza

6.7. Ne smijemo provoditi kod malignih procesa

6.8. Febrilna stanja - Nebusi(madež sa sumnjom na maligne promjene)

6.9. TBC

6.10. Sve akutne bolesti

6.11. Vankoziteti(tromboza)

7. Obrada vrata

8. Obrada lica

9. Obrada ruke

10. Obrada noge