Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MLD by Mind Map: MLD

1. Vrste limfnog edema

1.1. Limfostatički edem

1.2. Limfodinamički edem

1.3. Isuficijencija sigurnosnog ventila

1.4. Idiopatski edem

2. MLD - je vrsta masažne tehnike koja ima za cilj uspostaviti ravnotežu tjelesnih tekućina prvenstveno se odnosi na limfu

3. Cilj MLD - e

3.1. Zaustaviti naticanje

3.2. Smanjiti oteklinu

3.3. Održavati postojeće stanje

4. Obrada lica

5. Obrada noge

6. Povijest

6.1. Dr.Emil Woder osnovao je 1930 ih godina novu masažnu tehniku koja se zove manuelna limfna drenaža. Tridesetih godina prošlog stoljeća sa suprugom Estrid radio je u lječilištu za respiratorne bolesti sa povećanim limfnim čvorovima na vratu (skrofuloze). U to vrijeme malo se znalo o limfi kao tekućini , a nešto više o limfnom toku.

6.2. Limfne čvorove na vratu Dr Woder tretirao je nježnim pritiskom ujednačenim ritmom i konstantnim tempom

7. Djelovanje MLD - e

7.1. 1.Limfni sustav u cjelosti i njen tok

7.2. 2.Ravnoteža tjelesnih tekućina prvenstveno na edem

7.3. 3.Djeluje na bjelančevine čija je specifična težina veća od specifične težine krvi

8. Indikacije za provođenje MLD - a

8.1. Kod žena i muškaraca nakon operacije

8.2. Nakon amputacije dojki kod žena

8.3. U traumatologiji nakon ozljeda

8.4. Kod reumatskih i degenerativnih bolesti (spondiloza i sva ostala zglobna tijela - osteoartroza)

8.5. Periferne lezije živaca,hemiplegija

8.6. Elenfatijaza

8.7. Ne smijemo provoditi kod malignih procesa

8.8. Febrilna stanja - Nebusi(madež sa sumnjom na maligne promjene)

8.9. TBC

8.10. Sve akutne bolesti

8.11. Vankoziteti(tromboza)

9. Obrada vrata

10. Obrada ruke