Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wiki by Mind Map: Wiki

1. Forklaring om stoffer vi har brugt

1.1. Reaktioner

1.2. udseende

1.3. atomer , molekyler

2. Begreber

2.1. ionreaktionsskemaer

2.2. stofreaktionskemaer

2.3. faglige ord

2.3.1. klar

2.3.2. farveløs

3. Mindmaps over emne

4. Noter til bogens tekst

4.1. uddybning

4.2. Andre eksempler

4.3. Noter om andre emner

5. Vores forsøg

5.1. fremgangsmåde (vejledningen)

5.2. efterbehandlingen

5.3. billeder af forsøget

6. andre web 2.0

6.1. google docs

6.2. youtube

7. Links til fri viden.dk

8. formelsamling

9. Liste over ioner

10. Et godt periodisk system

11. videoer af forsøg

11.1. demonstrationsforsøg

11.2. evt. video vejledning

12. opløselighedstabel

13. regneeksempler

14. Teknisk hjælp

14.1. Wiki

14.2. Anmdreprogrammer