Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wiki by Mind Map: Wiki

1. andre web 2.0

1.1. google docs

1.2. youtube

2. Links til fri viden.dk

3. formelsamling

4. Liste over ioner

5. Et godt periodisk system

6. videoer af forsøg

6.1. demonstrationsforsøg

6.2. evt. video vejledning

7. opløselighedstabel

8. regneeksempler

9. Teknisk hjælp

9.1. Wiki

9.2. Anmdreprogrammer

10. Forklaring om stoffer vi har brugt

10.1. Reaktioner

10.2. udseende

10.3. atomer , molekyler

11. Begreber

11.1. ionreaktionsskemaer

11.2. stofreaktionskemaer

11.3. faglige ord

11.3.1. klar

11.3.2. farveløs

12. Mindmaps over emne

13. Noter til bogens tekst

13.1. uddybning

13.2. Andre eksempler

13.3. Noter om andre emner

14. Vores forsøg

14.1. fremgangsmåde (vejledningen)

14.2. efterbehandlingen

14.3. billeder af forsøget