IKT és web2.0 a matematika és informatika oktatásban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT és web2.0 a matematika és informatika oktatásban by Mind Map: IKT és web2.0 a matematika és informatika oktatásban

1. blended learning

1.1. SDT alkalmazása (informatikából pl. Logo)

1.2. Matekóra szoftverekkel, pl. GeoGebra

1.3. elektronikus számonkérés (teszt), diagnosztikai célokra kiváló

2. digitális könyvjelzők

2.1. matematika: egy téma internetes anyagaiból linkgyűjtemény létrehozása

2.2. csoportosítási igények és képességek

2.3. böngészők, és böngészőtől független alkalmazások

3. címkézés

3.1. tudás rendszerezése

3.2. kulcsfogalmak, lényegkiemelés

3.3. matek feladatokhoz megoldási stratégiák (pl.: indirekt, indukció, skaulya-elv, ...)

4. digitális írástudás

4.1. digitális bennszülöttek

4.1.1. informatikából a gyerekek néha többet tudnak majd, mint én

4.1.2. számítógép és programozás használata matekfeladatok megoldásához

4.1.3. többféle média, párhuzamos információfeldolgozás

4.2. digitális bevándorlók

4.2.1. idősebb tanártársaimnak segíteni kell

4.2.2. informatikatanárként "továbbképzések" tartása a többi tanárnak

4.2.3. szülők nem érthetik meg a gyerekek "virtuális világát"

4.3. számítástechnikai alapismeretek

4.4. alkalmazói rendszerek

4.5. internet, webes technológiák

5. digitális tananyag

5.1. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)

5.2. online digitális tananyag - mindenki a maga ütemében haladhat

5.3. interaktív matematikai oktatóprogramok

6. eLearning

6.1. tananyagok, forrásfájlok közzétételére, és a megoldások begyűjtésére is jó

6.2. fórum: nyoma marad a kommunikációnak (nem kell mindent többször elmondani)

6.3. házi feladatok kitűzése, begyűjtése és értékelése is folyhat online, a 45 perces órán kívül

7. ePortfolió

7.1. szövegszerkesztés, táblázatkezelés tanulásakor saját munkák gyűjtése

7.2. reflektálás a beadott munkákra diák és tanár részéről is

7.3. matematikából "mini" kutatási projektek

8. felhő (cloud computing)

8.1. otthonról és az iskolában is ugyanabban a környezetben dolgozhat informatika órán

8.2. online szoftverek (pl. Google Docs)

8.3. megkönnyíti a közös munkát

9. Google Dokumentumok

9.1. a szövegszerkesztést, táblázatkezelést, prezentációkészítést már ebben is kell tanítani informatikából

9.2. szóbeli érettségi tételsor közös kidolgozása

9.3. csoportmunka értékelés az előzmények alapján

10. ingerfalók

10.1. számítógépes prezentációk, animációk matekórán

10.2. internetes keresés alkalmazása tanulás közben

10.3. informatika órán facebookozó gyerek problémája

11. interaktív asztal

11.1. geometriai szerkesztési feladat közös megoldása

11.2. függvények ábrázolása és elemzése

11.3. játékos tanulás kisebbeknek

12. interaktív tábla

12.1. függvények ábrázolása, egyenletek grafikus megoldása

12.2. geometriai ábrák, animációk

12.3. számítógépes szimulációk a valószínűségszámítás tanításához

13. internetbiztonság

13.1. informatika órán egyre növekvő súlyú tananyag

13.2. vírusok, férgek, spam, adware

13.3. védekezés: tűzfal, vírusirtók, spam-szűrők, elővigyázatosság

14. LLL paradigma

14.1. informatika folyamatosan változik

14.2. alapelveket kell tanítani, a technológiák úgyis folyamatosan változnak

14.3. képességfejlesztés

15. mobil tanulás

15.1. projekt feladat, terepen

15.2. IKT tudás fejlődése járulékosan

15.3. hordozható eszközök használata

16. okostelefon

16.1. egyszer majd informatika óra témája lesz

16.2. matek képességfejlesztő alkalmazások

16.3. órai figyelmet elvonhatja

17. social bookmarking

17.1. érdeklődő diákoknak olvasnivalók

17.2. szakmai közösségek (pl. szakkörről)

17.3. del.icio.us

18. LCMS rendszerek

18.1. digitális tananyagok létrehozása

18.2. SDT

18.3. helyi tantervhez illesztés

19. Prezi

19.1. prezentációkészítés tanításakor szót kell ejteni róla

19.2. gondolattérkép-szerű prezentáció

19.3. kreativitás

20. webinárium

20.1. testreszabható tanterem

20.2. bepillantás külföldi matekórákba

20.3. tér és idő korlátok megszűnnek

21. Wikipédia és wikik

21.1. definíciók, fogalmak (enciklopédia helyett)

21.2. szerkesztés informatika órán

21.3. tudásmegosztás egymással

22. online fogalomtérképek

22.1. matematika ágai, kapcsolataik ábrázolása

22.2. négyszögek rendszerezése

22.3. kollaboratív munka

23. web 1.0 - web 2.0

23.1. információ keresés

23.2. tudásmegosztás

23.3. webtörténelem informatika órán