IKT és web2.0 a matematika és informatika oktatásban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT és web2.0 a matematika és informatika oktatásban by Mind Map: IKT és web2.0 a matematika és informatika oktatásban

1. digitális könyvjelzők

1.1. matematika: egy téma internetes anyagaiból linkgyűjtemény létrehozása

1.2. csoportosítási igények és képességek

1.3. böngészők, és böngészőtől független alkalmazások

2. címkézés

2.1. tudás rendszerezése

2.2. kulcsfogalmak, lényegkiemelés

2.3. matek feladatokhoz megoldási stratégiák (pl.: indirekt, indukció, skaulya-elv, ...)

3. digitális írástudás

3.1. digitális bennszülöttek

3.1.1. informatikából a gyerekek néha többet tudnak majd, mint én

3.1.2. számítógép és programozás használata matekfeladatok megoldásához

3.1.3. többféle média, párhuzamos információfeldolgozás

3.2. digitális bevándorlók

3.2.1. idősebb tanártársaimnak segíteni kell

3.2.2. informatikatanárként "továbbképzések" tartása a többi tanárnak

3.2.3. szülők nem érthetik meg a gyerekek "virtuális világát"

3.3. számítástechnikai alapismeretek

3.4. alkalmazói rendszerek

3.5. internet, webes technológiák

4. felhő (cloud computing)

4.1. otthonról és az iskolában is ugyanabban a környezetben dolgozhat informatika órán

4.2. online szoftverek (pl. Google Docs)

4.3. megkönnyíti a közös munkát

5. Google Dokumentumok

5.1. a szövegszerkesztést, táblázatkezelést, prezentációkészítést már ebben is kell tanítani informatikából

5.2. szóbeli érettségi tételsor közös kidolgozása

5.3. csoportmunka értékelés az előzmények alapján

6. ingerfalók

6.1. számítógépes prezentációk, animációk matekórán

6.2. internetes keresés alkalmazása tanulás közben

6.3. informatika órán facebookozó gyerek problémája

7. interaktív asztal

7.1. geometriai szerkesztési feladat közös megoldása

7.2. függvények ábrázolása és elemzése

7.3. játékos tanulás kisebbeknek

8. interaktív tábla

8.1. függvények ábrázolása, egyenletek grafikus megoldása

8.2. geometriai ábrák, animációk

8.3. számítógépes szimulációk a valószínűségszámítás tanításához

9. social bookmarking

9.1. érdeklődő diákoknak olvasnivalók

9.2. szakmai közösségek (pl. szakkörről)

9.3. del.icio.us

10. webinárium

10.1. testreszabható tanterem

10.2. bepillantás külföldi matekórákba

10.3. tér és idő korlátok megszűnnek

11. Wikipédia és wikik

11.1. definíciók, fogalmak (enciklopédia helyett)

11.2. szerkesztés informatika órán

11.3. tudásmegosztás egymással

12. online fogalomtérképek

12.1. matematika ágai, kapcsolataik ábrázolása

12.2. négyszögek rendszerezése

12.3. kollaboratív munka

13. blended learning

13.1. SDT alkalmazása (informatikából pl. Logo)

13.2. Matekóra szoftverekkel, pl. GeoGebra

13.3. elektronikus számonkérés (teszt), diagnosztikai célokra kiváló

14. digitális tananyag

14.1. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT)

14.2. online digitális tananyag - mindenki a maga ütemében haladhat

14.3. interaktív matematikai oktatóprogramok

15. eLearning

15.1. tananyagok, forrásfájlok közzétételére, és a megoldások begyűjtésére is jó

15.2. fórum: nyoma marad a kommunikációnak (nem kell mindent többször elmondani)

15.3. házi feladatok kitűzése, begyűjtése és értékelése is folyhat online, a 45 perces órán kívül

16. ePortfolió

16.1. szövegszerkesztés, táblázatkezelés tanulásakor saját munkák gyűjtése

16.2. reflektálás a beadott munkákra diák és tanár részéről is

16.3. matematikából "mini" kutatási projektek

17. internetbiztonság

17.1. informatika órán egyre növekvő súlyú tananyag

17.2. vírusok, férgek, spam, adware

17.3. védekezés: tűzfal, vírusirtók, spam-szűrők, elővigyázatosság

18. LLL paradigma

18.1. informatika folyamatosan változik

18.2. alapelveket kell tanítani, a technológiák úgyis folyamatosan változnak

18.3. képességfejlesztés

19. mobil tanulás

19.1. projekt feladat, terepen

19.2. IKT tudás fejlődése járulékosan

19.3. hordozható eszközök használata

20. okostelefon

20.1. egyszer majd informatika óra témája lesz

20.2. matek képességfejlesztő alkalmazások

20.3. órai figyelmet elvonhatja

21. LCMS rendszerek

21.1. digitális tananyagok létrehozása

21.2. SDT

21.3. helyi tantervhez illesztés

22. Prezi

22.1. prezentációkészítés tanításakor szót kell ejteni róla

22.2. gondolattérkép-szerű prezentáció

22.3. kreativitás

23. web 1.0 - web 2.0

23.1. információ keresés

23.2. tudásmegosztás

23.3. webtörténelem informatika órán