Дипломна робота

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дипломна робота by Mind Map: Дипломна робота

1. розділ аналізу літературних джерел

1.1. підібрати літературу для аналізу

1.2. власне аналіз тематичної літератури

1.2.1. Task 1

1.2.2. Task 2

1.3. зробити висновки із розділу

1.3.1. Call 1

1.3.2. Call 2

2. розділ емпіричного дослідження

2.1. спланувати емпіричне дослідження

2.1.1. підібрати методики

2.1.2. знайти виборку досліджуваних

2.2. проведення емпіричного дослідження

2.3. статистична обробка сирих даних

3. вступний розділ

3.1. визначити гіпотезу, предмет, мету та ін.

3.2. написати вступ

3.2.1. Task 1

3.2.2. Task 2

3.3. визначити літературу для етор. аналізу

3.3.1. Call 1

3.3.2. Call 2

4. висновки та інтерпритація результатів

4.1. аналіз та інтерпритація результатів

4.2. висновки щодо розділу

4.3. розробка методичних рекомендацій

5. перевірка роботи на дотримання формальних норми