Trade Forex by Aj Job

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trade Forex by Aj Job by Mind Map: Trade Forex by Aj Job

1. Basic 1

1.1. 1.การเลือก Broker การไหลของเงิน สินทรัพย์ทั้งโลก

1.1.1. สินทรัพย์ในโลก

1.1.1.1. เงิน = 13-17 ล้านล้านเหรียฐ

1.1.1.2. ทองตำ = 3 ล้านล้านเหรียญ

1.1.1.3. หุ้น = ประมาณ 1 ล้านล้านเหรียญ

1.1.2. เปรียบเทียบโอกาสการลงทุน ซื้อหวย ซื้อคอนโด ซื้อสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

1.1.3. วัฎจักรเศรษฐกิจ

1.1.3.1. ศก.แย่ 5 ปี

1.1.3.2. ศก.ตกต่ำ 10-12 ปี

1.1.3.3. กว่าจะพื้น 3 ปี >>> ดี 5 ปี

1.1.4. การเลือกโบรคเกอร์

1.1.4.1. Dealing Desk : DD

1.1.4.1.1. ข้อดี ให้ Leverage

1.1.4.1.2. ข้อเสีย กราฟจะเพี้ยน

1.1.4.1.3. เก็บคำสั่งมาก่อน

1.1.4.2. Non Dealing Desk : NDD / ECN / STP

1.1.4.2.1. ข้อเสีย ไม่มีโบนัส

1.1.4.2.2. ข้อดี ไม่ดึงใส่กราฟ

1.1.4.3. รายชื่อโบรค FXPro มีสินทรัพย์เยอะสุด / IC Market / Pepperstone

1.1.5. การใช้งาน MT4/

1.2. 2.วิเคราะห์กราฟแบบ VI และ Technical

1.2.1. VI สายดูข่าว

1.2.1.1. ช่าว

1.2.1.2. ปัจจัยพื้นฐาน

1.2.1.3. ต้องรู้ก่อนคนอื่น

1.2.1.4. เข้า www.forexfactory.com / www.Investing.com

1.2.2. Technical สายดูกราฟ

1.2.2.1. อ่านใจ

1.2.2.1.1. สะท้อนความโลภ ความกลัวของคน

1.2.2.1.2. ใครได้กำไรก็จะทำกำไรต่อ

1.2.2.2. อ่านแท่งเทียน

1.2.2.3. เป็นการสะท้อนเงินในกระเป๋าของเราจริงๆ

1.3. 3. Candlesticks Engulfing

1.3.1. แท่งเขียวขึ้น แท่งแดงลง

1.3.2. Engulfing

1.3.2.1. ต้องดูตัวคั่นเทรนด้วย เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนเทรน

1.3.2.2. Bullish Engulfing

1.3.2.3. Bearlish Engulfing

1.3.2.4. เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนเทรน

1.3.2.5. ตัวคั่นเทรนเป็นตัวแบ่งเทรน

1.3.2.6. ราคาต้องทะลุตัวคั่นเทรนไปก่อนถึงจะยืนยันการเข้าซื้อ

1.3.3. การรวมแท่ง

1.3.3.1. ขีดมาคลุมไม่ดี

1.3.3.2. ต้องเลยตัวคั่นเทรน

1.4. 4. แท่งเทียน โดจิ และการรวมแท่ง

1.4.1. การกลับตัวของกราฟ

1.4.2. body แบ่งเป็น 4 ส่วน ถ้าขีดประมาณ 3 เท่าจะดีมาก

1.4.3. การรวมแท่ง จะเกิดโดจิ ใน TF ที่ใหญ่ขึ้น

1.4.4. กัฟสวนเทรน

1.4.4.1. กัฟสวนเทรน คนยังไม่มันใจ TP 100%

1.4.4.2. กัฟในเทรน = กัฟตามมีโอกาส TP มากกว่า 100% 200% 300%

1.5. 5. Dow Theory

1.5.1. Dow 1X = SW

1.5.1.1. ถ้ามีเบรตเพื่อเลือกทางจะขึ้นออกจาก SW 100%

1.5.1.2. ไม่แนะนำให้เล่น SW

1.5.2. Dow 2X = Trend

1.5.3. Dow 3/4/5 Confirmed Trend

1.5.4. ราคายกหัว ยกตูด ถ้ามีการทำ HH LL มีโอกาสจะทำ trend สูง

1.5.5. เมื่อทำNew Hight หรือ New Low แล้วทำการเลื่อน Cutloss

1.5.6. ถ้าดาวเสีย จะเลือกทางว่า SW หรือรอเลือกทาง จะเสีย 2 ดาว

1.6. 6. Reversal Patern

1.6.1. สวนเทรน

1.6.1.1. H&S

1.6.1.1.1. 1. Neckline Dow ต้องเสีย

1.6.1.1.2. 2.ถ้าต้องการราคาสวย ไหล่ซ้ายขวาเท่ากัน

1.6.1.1.3. 3.Combo Set ขั้นต่ำ 3 Set

1.6.1.1.4. ต้องมีตัวคั่นเทรน

1.6.1.1.5. ไว้สวนเทรน

1.6.1.2. Saucer

1.6.2. ตามเทรน

1.7. 7. Continuous Pattern

1.7.1. Flat

1.7.1.1. จุดสังเกต ต้องมีเสาธงเสมอ

1.8. 8. Completed Stick

1.8.1. ถ้าเจอสามารถเข้าตามเทรนได้เลย

1.8.2. จะบอกถึงเทรนเป็นอย่างดี

1.8.3. ถ้ามีขีดเยอะจะแสดงถึงการการสิ้นสุดเทรน

1.8.4. แท่งที่เข้าใกล้ความเป็นสีเหลี่ยมมากที่สุด

1.8.5. แท่งหัวร้อน ถ้ามีขีดด้านล้าง กรณีเทรนขาขึ้น จะดีมาก ขึ้นดีกว่า เมื่อเทียบกับแท่งสมบูรณ์

1.9. 9. Super Trend

1.9.1. Speed Trend

1.9.1.1. ในเทรนจะถูกแบ่งออกเป็น Past ย่อยๆ หลายๆ Past เทรนที่ดียิ่งวิ่งยิ่งต้องแรงขึ้น

1.9.1.2. แรงคือ

1.9.1.2.1. ระยะมากขึ้น 2 เท่า

1.9.1.2.2. เวลาน้อยลง 2 เท่า

1.9.1.2.3. ระยะมากขึ้น 2 เท่า

1.9.2. ถ้า Speed เริ่มตก ให้เตรียมสวนเทรน

1.9.3. ใช้แท่งมากได้แต่ราคาสูงขึ้น ใช้ได้ ดี ซื้อได้

1.9.4. ใช้ร่วมกับ H&S เพราะจะติด combo มองในมุมสวนเทรน ก่อนเป็น H&S

1.10. 10. Fibonacci Retracement

1.10.1. Sideway 3X (23.6 / 38.2) = มีโอกาสเป็นเทนขาขึ้นเท่าสูง

1.10.2. 50 / 61.8 = SW ป่าเถื่อน

1.10.3. 76.4 = ด่าน # แตะครั้งเดียวเท่านั้น last Buy or Last Sell 100-23.6=76.4

1.10.3.1. การเข้าออเดอร์เข็ม

1.11. 11. Combo Win Rate 99 99%

1.11.1. แท่งเทียน =10%

1.11.1.1. Engulfing (หาแท่งคลุม)

1.11.2. Dow Theory= 30%

1.11.2.1. เสีย 1 ดาว SW

1.11.2.2. เสีย 2 ดาว จัดไป

1.11.2.3. เสีย 3 ดาว Confirmed

1.11.3. Pattern = 30%

1.11.3.1. H&S

1.11.3.2. Surcer

1.11.4. แท่งสมบูรณ์ = 10%

1.11.4.1. เนื้อแท่งเทียนเต็ม หรือมีใส้ 10%

1.11.5. Super Trend = 10%

1.11.6. Fibonacci = 10%

1.11.7. ถ้า %เกิน 50 % เตรียเข้าออก

2. Basic 2

2.1. 1. Money fetching

2.1.1. เน้นชัวร์ = เล่นตัว Lead

2.1.2. เน้นระยะเยอะ = เล่นตัว leg

2.1.3. ทางเลือกที่ดีทีสุด ระหว่าง หุ้น / FX / ทอง

2.1.3.1. เทรน

2.1.3.1.1. รอ HH,LL 2-3 ครั้ง

2.1.3.2. side way

2.1.3.2.1. ดูเต็มจอ

2.1.4. เลือกตัวเล่น

2.1.4.1. เรียนละเอียดตอน Elliott wave LV.4

2.1.4.1.1. DS = Double Sync

2.1.4.1.2. Parcial Sync

2.1.4.1.3. Oly Sync

2.1.4.1.4. Single Sync

2.2. 2. Exceeded Engulfing

2.2.1. กัฟเกิน***

2.2.1.1. ต้องลงมาย้ำเส้นเสมอ**

2.2.1.2. เป็นจุดเปลี่ยนเทรน

2.2.1.3. อยู่ใน initial / Mid 1 / mid 2

2.2.1.4. อย่าให้เกินมากเกินไป ปรกติประมาณ 100% ถ้า

2.2.2. กัฟพอดี = ไม่แนะนำเล่น

2.2.2.1. ย่อเยอะ

2.2.2.2. เล่นระยะสั้น

2.2.2.3. ต้องรอแท่งคอนเฟิร์ม

2.2.3. กัฟก่อน = ไม่แนะนำเล่น

2.2.3.1. ย่อเยอะ

2.2.3.2. เล่นระยะสั้น

2.2.3.3. หยุดเทรนไม่ได้ เล่นเร็วออกเร็ว

2.3. 3. V shape Concept

2.3.1. Speed ของ Engulfing ดูโดจิ

2.3.1.1. 1:2

2.3.1.1.1. ไม่เข้าข่าย ใช้เวลานาน เช่น ขั้น 4 แท่ง ลง 8 แท่ง ไม่น่าลงต่อแล้ว

2.3.1.2. 1:1

2.3.1.2.1. เช่น นับแท่งเทียน ขึ้น 4 แท่ง ลง 4 แท่ง

2.3.1.3. 1:0.5

2.3.1.3.1. นับแท่งเทียนเวลากลับตัว เช่น ลง 4 แท่ง จะต้องขึ้น 2 แท่ง ดีมาก

2.4. 4. Candlesticks confirmed stick

2.4.1. 100 : 50

2.4.1.1. มีคนเห็นด้วยกับเราน้อย เห็นด้วยแค่ 50 คน

2.4.2. 100 : 100

2.4.2.1. ดีเห็นด้วยกับเรา 100%

2.4.3. 100 : 200

2.4.3.1. มีคนเห็นด้วยกับเรา 100 คน แล้วยังเบิ้ล lot เพ่ิมอีก 100 % ด้วย

2.4.4. 100 : 300-500

2.4.4.1. มากเกินไป ไม่ดีเพราะเป็นการสร้าง Gulf เกินในตัว ซึ่งต้องย้อนกลับมาย้ำเส้น ของ Doji แท่งก่อนหน้า

2.4.5. เวลาดูแท่ง คอนเฟิร์มดูแค่ Body ขีดไม่ต้องสนใจ

2.4.6. รอย่อที่ราคา body แรก แต่ครั้งก็ไม่ลงมา

2.4.7. กัฟเกินไม่ต้องการแท่งคอนเฟิร์ม เพราะมีแท่งคอนเฟิร์มในตัวแล้ว

2.5. 5. Candlesticks Training

2.5.1. เฟิมแบบ 200% เข้าได้ได้เลย เพราะแท่งต่อไปจะเป็น 300%

2.5.2. Check point

2.5.2.1. ตัวคั่นเทรน

2.5.2.2. กัฟเกิน

2.5.2.3. แท่งคอนเฟิร์ม (ทคฟ)

2.6. 6. Trendline

2.6.1. ลักษณะของการเบรค จริงต้องมีระยะ 100% ของ SW แต่ถ้าเบรคปลอม 23.4%

2.6.2. ราคาปิด จะดีกว่าราคาเข็ม

2.6.3. เส้น Worst Line

2.6.3.1. เส้น Worst Line หลังเบรค ต้องมีการย้ำเส้นเสมอ

2.6.3.1.1. เพื่อปรับองศาของเส้น Worst Line

2.6.3.1.2. ถ้าองศาดีแล้วอาจไม่มีการย้ำเส้น Worst Line

2.6.3.2. 1-30 องศา

2.6.3.3. ห้ามหลุดเส้น

2.6.3.4. บางครั้งเพื่อดูเวลาดาวเสีย

2.6.4. เส้น Speed Line 1

2.6.4.1. 30-45 องศา

2.6.4.1.1. ไว้เข้า เบิ้ล

2.6.5. เส้น Speed Line 2

2.6.5.1. 45-90 องศา

2.6.5.1.1. เตรียมมองสวนทาง

2.6.6. การปรับเส้น สามารถปรับได้ไม่เกิน 10 องศา

2.6.7. ห้ามใช้เป็นจุดเข้าเด็ดขาด

2.6.7.1. มนุษญ์ลากมือ

2.6.8. ใช้เส้น Channel เพื่อดูจุดย่อ

2.7. 7. Trend Index & Trend Conditioning (56.52)

2.7.1. Trend Index :TI =100%,75%,50%,=เทรนระยะยาว อยู่ใน Mid 3

2.7.1.1. TI = 100% วัดจาก MinDD ก่อนหน้า ใส่ไม่ต้องยั้ง ไม่โดนกลับแนวรับด้านล่าง

2.7.1.1.1. ถ้าย้อนกลับมามากเกินไปจะทำให้เกิดกัฟ หรือ DD เสีย

2.7.1.1.2. จะอยู่ใน Mid 3 ใน NOP 1

2.7.1.2. TI = 75% แนวรับที่ขีดของแท่งก่อนหน้า แย้งของ

2.7.1.3. TI = 50% แนวรับที่บอดี้

2.7.1.4. ถ้าลง

2.7.2. Trend Index : TI =25%,0%,-25%,-50%=ขึ้นเพื่อลงต่อ อยู่ใน Mid 2

2.7.2.1. TI = 25% เสีย 1 Dow (ขึ้น-ลง ไปเบรค H&S)

2.7.2.2. TI = 0% เสีย 2 Dow

2.7.2.3. TI = -25% เสีย 3 Dow

2.7.2.4. TI = -50% เสีย 4 Dow

2.7.3. จุดเข้า Order

2.7.3.1. การย้ำเส้นของราคา

2.7.3.2. การเข้าที่ปรสิต =จุดย่อของอดีต

2.7.3.3. การเข้าที่ TF ที่เล็กลง

2.7.3.4. การเข้าที่ไหล่ซ้าย ไหล่ขวา H&S

2.7.4. การปรับสภาพเทรน

2.7.4.1. Trend ค่า TI 50,75,100 อยู่ใน Mid3

2.7.4.2. ไหล่แรก หรือ Initail ค่า TI 25,0,-25,-50,-75

2.7.4.3. ไหล่สอง Mid 1, mid 2 ค่า TI 50,75,100

2.7.5. ถ้ามีการสบัดแรง จะทำให้เสียดาว คนจะได้ของ มีแจ่คนแช่ง

2.8. 8. Pattern (50.23)

2.8.1. Surcer

2.8.1.1. แท่ง Main Stick : MS ช่วยบอกเทรน

2.8.1.1.1. แท่งเต็ม

2.8.1.1.2. แท่งขีด

2.8.2. H&S*

2.8.2.1. คุณสมบัติของไหล่

2.8.2.1.1. แกนเวลา

2.8.2.1.2. แกนราคา

2.8.2.1.3. ตำแหน่งไหล่

2.8.2.2. จุดสิ้นสุด H&S

2.8.2.2.1. กัฟเกิน

2.8.2.2.2. V Shape

2.8.2.3. ระยะ TP 100 : 100

2.8.2.4. Super Trend จะเกิดก็ต่อเมื่อไหล่ขวาลดเวลาเท่านั้น

2.8.3. ฝั่งไหนเป็นเทรนจะมีแทงสมบูรณ์อยู่เยอะ เพื่อมองว่ามีแรงซื้อแน่นอน

2.9. 9. Pattern Training เฉพาะ DS

2.9.1. การนับแท่งและความสูง

2.9.2. มีหุ้น / มี XAUUSD / มี AUDUSD

2.10. 10. Legendary Support Resistance

2.10.1. แนวรับแนวต้านในตำนาน

2.10.1.1. แนวต้านแข็ง

2.10.1.1.1. แท่งโดจิ หัวแหลม ครั้งที่ 1,2

2.10.1.2. แนวต้านอ่อน

2.10.1.2.1. โดนลบกวนบ่อย ก่อนปรับราคา

2.10.1.2.2. ราคาเป็น sideway

2.10.1.3. วิธีการสลายแนวรับแนวต้านต้องสลาย Bid - offer ด้วยการทำ Sideway

2.10.1.4. Trend ที่ดี มีหัวอ่อนเพื่อเบรก / ตูดต้องแข็งเพื่อรับดีๆ

2.10.1.5. สวนเทรน

2.10.2. ราคาไม่เคยมีการรบกวน จะเป็นแนวต้านแข็ง

2.11. 11.Recap

2.11.1. ดูเรื่องความคุ้มค่า

2.11.1.1. dow index เป็นหลัก

2.11.1.2. ดูความคุ้มค่าจาแนวรับแนวต้าน

2.11.1.3. ค่า TI ต่ำ ไม่คุ้ม เพราะลงมารับลึกเกินไป

2.11.1.4. ไม่เกินเดือน 10 ทำ DS ไว้

3. Nature of Price: NOP

3.1. NOP

3.1.1. 1. ปูพื้นเรื่อง Trend

3.1.1.1. ตอน 1

3.1.1.2. ตอน 2

3.1.2. 2. โครงสร้างราคา

3.1.2.1. Middle of trend ความสูง x2 เท่า ของ Initiail (อยู่หลัง Initail)

3.1.2.2. Impulse

3.1.2.2.1. Time 1:1

3.1.2.3. Correction

3.1.2.4. DD

3.1.2.4.1. Min DD

3.1.2.4.2. Max DD

3.1.2.5. initial

3.1.2.5.1. จะเริ่มเทรนใหม่ๆ ขึ้นน่้อย ย่อลึก

3.1.2.5.2. ห้ามเล่นเด็ดขาด

3.1.2.6. Mid1

3.1.2.6.1. ความสูงเป็นสองเท่าของ Initial (Initial x2 = Mid 1)

3.1.2.7. Mid2

3.1.2.7.1. จะเป็น SW ซ้อนทับกัน 2 - 3 ชั้น

3.1.2.7.2. เป็นการสะสม Order ในจุดที่ Sideway ย้ำเส้นกัน

3.1.2.8. Mid3

3.1.2.8.1. เป็นจุดเล่นหนักที่สุด เล่นเอารวย แลกกันทั้งพอร์ต

3.1.2.8.2. ทำเงินได้มากสุด ใช้ Dow Theory

3.1.2.8.3. ต้องติด Super Trend

3.1.2.8.4. Original Trend

3.1.2.9. EOM

3.1.2.9.1. ทำหน้าที่สร้างไหล่ซ้าย

3.1.2.9.2. เป็นการชลอเทรน

3.1.2.10. EOT

3.1.2.10.1. ช่วงที่เป็น Head

3.1.2.11. Wycop

3.1.3. 3.Power

3.1.3.1. จะเป็นกาาซ้อนกัน ของแกนเวลา และแกนราคา

3.1.3.1.1. ถ้าแกนราคาหนักไม่ดี

3.1.3.1.2. แกนเวลารอนานได้

3.1.3.2. Power แย่ไม่ดี

3.1.4. เทรดสด Power

3.1.4.1. สอนการตั้ง sl tp

3.1.4.2. ในกราฟ m1

3.1.5. การเปิดซิงราคา

3.1.5.1. โครงสร้างแข็ง

3.1.5.1.1. แท่งจะเป้นแท่งเต็ม(แท่งสมบูรณ) ฝั่ง impulse

3.1.5.1.2. จะวิ่งแท่งเดียวออกจาก Sideway

3.1.5.1.3. แท่งเดียวเสียวทั้งเทรรน

3.1.5.2. impulse

3.1.5.3. Correction

3.1.5.3.1. การหั่นแท่ง

3.1.6. Recap ฝึกกราฟให้ดู ใช้ทุกความรู้ ทุกจังหวะ

3.1.6.1. 1 ดูว่า อยู่เฟสไหน

3.1.6.2. 2.ตัดสินใจว่าใช้ความรู้ไหนมาใช้

3.1.6.3. 3. Cut Loss ให้น้อยที่สุด

4. Mind Set

4.1. ปูพื้นเรื่อง Mindset

4.2. เปิดพอร์ต พร้อม COPY Warren

4.3. เปิดพอร์ต พร้อม Copy George

4.4. Test Mindset

4.5. Result ผลการทดสอบ

5. Full Indicator

5.1. 1. Price Structure และ การนับแท่ง

5.1.1. โครงสร้างแข็ง

5.1.1.1. 1.เป็นแท่งเต็มฝั่ง Impulse

5.1.1.2. 2.จะวิ่งแท่งเดียวออกจาก SW

5.1.1.3. 3.เวลา Impulse=Correction

5.1.2. โครงสร้างอ่อน

5.1.2.1. 1.แท่งจะเป็นแท่งขีด

5.1.2.2. 2.แท่งหันเกิน TF+1 (เกิน 2 เท่า)

5.1.2.3. 3.แนวต้านตาย "เวลา Corr นานกว่า Impulse"

5.2. 2. Cycle Lines

5.3. 3 Ichimoku

5.4. RSI

5.4.1. RSI#1/3

5.4.2. RSI#2/3

5.4.3. RSI#3/3

5.5. MACD

5.5.1. MACD#1

5.5.2. MACD#2

5.6. Training

6. Port Management

6.1. Preliminary

6.2. "Option 1 ตามแท่ง Imp"

6.2.1. pattern + Dow

6.2.2. เจอ Imp. แล้วเข้า Stop Loss ใต้ Imp.

6.3. "Option 2 ดู Dow Theory"

6.3.1. เสีย 2 Dow เปลี่ยนเทรน

6.4. "Option 3 โยนเหรียญ"

6.4.1. ต้องรู้ว่า Dow อยู่ที่ไหน

6.5. "Option 4_DCA : Dollar Cost Average"

6.5.1. H4 -> D1 พักไม่เกิน 6 แท่ง

6.5.2. H1-> H4 พักไม่เกิน 4 แท่ง

6.5.3. M30-> H1 พักไม่เกิน 2 แท่ง

6.5.4. M15-> M30 พักไม่เกิน 2 แท่ง

6.5.5. M5-> M15 พักไม่เกิน 3 แท่ง

6.5.6. M1-> M5 พักไม่เกิน 5 แท่ง

6.6. All together วิธีการใช้งาน ทุก Option Simulate กราฟ

6.7. เทรดสดๆให้ดู วิชา Port Management

7. Training

7.1. Training #1 Basic

7.2. Training #2 Full Indicator

7.3. Training #3 Mindset

7.4. Training #4 Port Management

8. Full Elliott Wave

8.1. Version Elliott Wave

8.1.1. Version Old

8.1.2. Version New

8.2. จุดเข้าแบบโง่ๆ**

8.2.1. เทียบขนาด wave 1 ถ้า 2 เท่าของ Wave 1 คือเข้าเทรดได้

8.2.2. ระยะ 2 เท่า

8.3. แต่ละ Wave จะมีเส้น Trend Line ส่วนตัวเสมอ

8.3.1. ถ้าเบรค ต้อง No Fear

8.3.1.1. สังเกตว่าเป็น Wave 2 หรือป่าว

8.3.2. ไม่ว่าจะเป็น SW,Shap#(76.4%)=trend Line ขาลง = ไม่ดี

8.3.3. โยนทุกกรณี TP

8.4. Wave 1

8.4.1. หน้าที่ ทะลุ ทะลวง แนวรับ / แนวต้าน

8.4.2. ต้องมี Super Trend

8.4.3. ขนาดพอๆ กับ Wave 5

8.4.4. กฎของ Wave 1

8.4.4.1. 3 Wave ย่อย

8.4.4.2. ระยะ Wave 3 ของ 1 อยู่ที่ 138.2% (ถ้า Position ดี มี 200% Mid 1)

8.4.4.3. มีหน้าที่ฝ่าแนวต้าน แท่งสมบูรณ์ต้องเยอะ

8.4.4.4. จุดจบของ Wave 1 ดาวต้องเสีย (เกิด H&S)

8.4.4.4.1. เสียดาวตัวที่ 1 จะ Confirm Wave 1 ตัวที่ 1

8.4.4.4.2. เสียดาวตัวที่ 2 จะ Confirm Wave 1 ตัวที่ 2 (138.2%)

8.4.4.5. ต้องมี Super Trend ถ้าไม่ติดจะเป็น Wave 1 ระยะสั้น

8.4.5. ถ้ารู้ wave 1 จะได้ wave 3 วัดขนาดล่วงหน้า

8.4.6. หลักการเล่น Wave 1

8.4.6.1. Take Profit ทุกๆ แนวต้าน

8.4.6.2. อย่าสวน Initial

8.4.6.3. เข้าที่แท่งสมบูรณ์

8.5. Wave 2

8.5.1. Sideway / Flat / Complex

8.5.2. Sharp / Simple / Down Trend

8.5.3. จุดสังเกต Wave 2

8.5.3.1. ห้ามหลุดจุดเริ่มต้นของ Wave 1 เด็ดขาด

8.5.4. การเบรคของราคา

8.5.4.1. เบรคปลอม

8.5.4.1.1. เป็นการหั่นแท่ง

8.5.4.1.2. ระยะไม่ถึง 100%

8.5.4.2. เบรคจริง

8.5.4.2.1. 100%

8.5.4.2.2. เป็นแท่งใหญ่

8.5.5. จุดเข้า wave c

8.5.5.1. แบบที่ 1

8.5.5.1.1. เข้าเบรคปลอม

8.5.5.1.2. จุด C เรียก โว (C เรียก วอลุ่ม)

8.5.5.1.3. all in ต้องมี doubel Cross การตัดกันของเส้น trend line

8.5.5.1.4. หลังจากเบรคปลอมจะสร้าง กัฟเกิน ทันที รอย่อ แล้วตาม

8.5.5.2. แบบที่ 2

8.5.5.2.1. จุดจบ Sideway จะต้องมีการเรียกเม่า เรียกโวลุ่ม แท่งใหญ่ๆๆๆ

8.5.5.2.2. ใน Sideway จะเกิด กัฟใหญ่ 2 เท่า จากเดิมมี กัฟเล็กใน sideway ( C Trap)

8.5.5.3. แบบที่ 3

8.5.5.3.1. จุดระเบิดหัว 1 ขึ้น 100% จากจาก Side way

8.5.5.3.2. ถ้ามีการช้าหลายแท่ง มีการย้ำเส้น ภายในแล้ว

8.5.5.3.3. ถ้าขึ้นเร็วเกินไปจะต้องกลับมาย้ำเส้นเสมอ

8.5.6. Wave C

8.5.6.1. C ยก

8.5.6.1.1. ส่วนมากอยู่ใน wave 2

8.5.6.2. C trap

8.5.6.2.1. ส่วนมากอยู่ใน wave 4

8.6. Wave 3

8.6.1. มีขนาดใหญ่สุด

8.6.2. Wave ที่ทำเงินมากที่สุด

8.6.3. ตัวใหญ่กว่า Wave 1 เป็น 2 เท่า วิชากดโง่***

8.6.4. Wave 3 แท้ (impulse)

8.6.4.1. โครงสร้างแข็ง

8.6.4.2. ใช้ระยะ 300% - 400%

8.6.4.3. แท่งสมบูรณ์

8.6.4.4. Super Trend

8.6.5. Wave 3 เทียม (Correction)

8.6.5.1. โครงสร้างอ่อน

8.6.5.2. ระยะสั้น (Correction)

8.6.5.3. ระยะ ​161.8%

8.6.5.4. เตรียมสวน trend

8.6.6. วิธีลากเส้น Fibo Expansion

8.6.6.1. จุดที่ 1 จากจุดเริ่มต้นไปหัว Wave 1

8.6.6.2. จุดที่ 2 ท้าย Wave 2

8.6.6.3. ตัวเลขมีขนาด 161.8% เป็น Correction

8.6.7. ระยะเวลา การไล่ดาว

8.6.7.1. dow ใกล้

8.6.7.1.1. Take Risk

8.6.7.1.2. แท่งสมบูรณ์ ดีมาก

8.6.7.1.3. แท่งเข็ม โดจิ จะเจอ V Sharp

8.6.7.2. dow ไกล

8.6.7.2.1. Cut loss ไกลไม่คุ้ม

8.6.7.3. trend Cycle

8.6.7.3.1. M15 >>> 1 วัน

8.6.7.3.2. M30 >>> 2 วัน

8.6.7.3.3. H1 >>> 3-4 วัน

8.6.7.3.4. H4 >>> 2 อาทิตย์

8.6.7.3.5. Day >>> 2 เดือน

8.6.7.3.6. Week >>> 6 เดือน

8.6.7.3.7. Month >>> 3 ปี

8.7. ระยะยาว (Impulse)

8.8. wave 4

8.8.1. จะมีเวลาเท่ากับ 3

8.8.2. จะเบรคจับเส้น wave 3

8.8.3. ขนาด 3X

8.8.4. 2# = 4SW

8.8.5. 2SW = 4#

8.8.6. ย่อได้ลึกที่สุดคือ 4 ชนหัว 1

8.8.7. 4# ด้วยเวลาได้ แต่ด้วยราคาไม่ได้เพราะจะเสีย Trend

8.9. Wave 5

8.9.1. จุดสิ้นสุด Trend คือ 5 ของ 5

8.9.2. Max ของ Wave 5 จะอยู่ที่ FE 61.8%

8.9.3. ถ้า 4# ระยะ 76.4% FE 86.4%

8.9.4. Wave 5 Fast

8.9.5. Wave 5 Slow

8.9.5.1. ช้ากว่า กัฟ 5 ไม่ติด Super Trend

8.9.6. Trueated

8.9.6.1. มี New Low แต่ไม่ New Hight

8.9.7. Wave 5 จะเกิด Dead Cross / Golden Cross เสมอ

8.9.8. ต้องเป็น Drivergent แรง

8.9.9. จะมี Hidden Drivergent

8.10. Correation Wave 2,4

8.10.1. SW= 335

8.10.1.1. 3=SW

8.10.1.2. 3 เหมือน #

8.10.1.3. 5 เสมอ

8.10.2. Sharp# = 535

8.10.2.1. 5=#

8.10.2.2. 3 เหมือน SW

8.10.2.3. 5 เสมอ

8.11. ประโยชน์

8.11.1. รู้ระยะ Mark Wave

9. DS ble yub

9.1. ปูพื้น #1

9.1.1. Mindset

9.1.1.1. ให้เงิน 10 ล้าน

9.1.1.2. กับ 1 บาท แต่ x 2 ทุกวัน ระยะเวลา 31 วัน

9.1.2. Strength Of Trend (SOT) วิธีการเลือกTrend เทรนที่ดี

9.1.2.1. 1.ค่า Index 50% - 100%

9.1.2.2. 2.จะวิ่งออกจาก Sideway (ราคาหลับไหล)

9.1.2.3. 3.เวลาพักตัวไม่เกิน 1 Timeframe

9.1.2.3.1. ไม่ควรเกิน 1 impulse

9.1.2.4. 4.Drawdown DD

9.1.2.4.1. Max DD

9.1.2.4.2. Min DD ถ้า DD เพิ่มโยนทุกกรณี

9.2. คำนวณ ความเสี่ยง#2

9.2.1. Risk ในพอร์ต 350 pip

9.2.2. Risk ใน Chart SL 1 ดาว

9.2.3. เราจะกำไร 100% เท่าตัว ทุกๆ 350 pip

9.2.4. Max loss = 350 pip >>> min DD อย่าให้ DD เกิน 350 pip

9.2.5. Trend ใดๆ ที่ DD ไม่เกิน 350 pip Trend ฟ้าประทาน

9.2.6. After Order >>> bet breat >>> ใช้วิชาไล่ดาว เพื่อเบรคแนวต้าน ไม่ว่า # หรือ SW

9.2.7. แต่ละแท่งต้องไม่เสีย แต่ละดาวต้องไม่ตาย

9.2.8. ต้องมีการเช็คพ็อย check Point

9.3. Trick#3

9.3.1. Trick เวลาไล่ดาว เพื่อ Break Side way ทำ เทรน

9.3.1.1. 1ดาวอยู่ไกล ยิ่งดี

9.3.1.2. เวลาติดแนวต้านแข็ง ดาวจะเริ่มอยู่ชิดกันมากขึ้น (Last Resistance : LR)

9.3.1.3. เวลาไล่ดาว ใกล้ๆ แนวต้าน ​LR สามารถเสียได้ 1 ดาว (ต้องไม่ไกลกันมาก หรือเสียได้ 1 แท่งเทียน

9.3.1.4. แท่งรับน้อง

9.3.1.5. แนวต้านอ่อน จะไม่เสียดาว

9.3.1.6. ถ้าติดแนวต้าน แท่งจะตาย 1 แท่ง จุดที่ดาวด้องเสีย

9.3.2. จุด Start จุดเริ่มเข้า Order

9.3.2.1. ต้นทาง

9.3.2.1.1. ยังไม่เลือกทาง (ใช้วิชา Bet Break ใน Sideway) วิชา LR

9.3.2.1.2. จุดเริ่มเข้า เริ่มเข้าตั้งแต่ กลางทาง >> HH หรือ LL ครั้งที่ 2 หรือ 3 รอย้ำเส้นแล้วค่อยเข้า

9.3.2.1.3. Take Profit ที่ปลายทาง กรณีที่ DD เพิ่มขึ้น ทุกกรณี Take Profit ให้หมด

9.4. Porasit Suport #4

9.4.1. การเข้าราคาเข็ม

9.4.2. ปรสิธรรมดา

9.4.2.1. ไปหาปรสิต ยิ่งติดปรสิตยิ่งดี ค่า Index จะสูง

9.4.2.2. หา จุดแนวรับแนวต้าน V Sharp

9.4.2.3. DD ต้องไม่เพิ่ม

9.4.2.4. วิธีลักไก่ ปรสิต

9.4.2.4.1. แท่งจะเสีย 1 แท่ง

9.4.3. ปรสิต คืน Zone

9.4.3.1. คืนเต็ม Zone

9.4.3.2. คืนครึ่ง Zone

9.4.4. วิธีการเล็งปรสิต

9.4.4.1. เล็งละเอียด ใช้ Time Frame เล็ก + เอา Zone ล่าสุดเป็นสำคัญ

9.5. Kor Tor crashing, Confirmaion sticks #5

9.5.1. เมื่อใช้ ปรสิตแล้ว จะไม่ใช้ซ้ำ เป็นการ Respect Zone (Res)

9.5.1.1. ต้องใช้ภาพใหญ่

9.5.1.2. ถ้ากลับมาใช้ซ้ำจะเป็นการคิดเรื่องเปลี่ยนเทรน

9.5.2. จุดประทะ แนวรับ แนวต้าน

9.5.2.1. ราคาควรเข้าหรือแนวรับแนวต้านแบบ ชลอเทรน ต้องม่ีเสมอ

9.5.2.2. การเข้าออเดอร์ควรเข้าหลักชลอเทรน

9.5.2.3. อย่างน้อย ให้ Super Trend หายไปก่อน

9.5.2.4. ข้อต่อ

9.5.2.4.1. ถ้าไม่มีข้อต่อ แสดงว่าไม่มีแนวรับ แนวต้าน

9.5.2.4.2. การสร้าง ข้อต่อจะเป็นตัวช่วยเหลือเวลาจะเปลี่ยนเทรน

9.5.2.4.3. ถ้าเป็นแท่งยาวววว แสดงว่าไม่มีข้อต่อ

9.5.2.4.4. บางครั้งไม่ลงมาถึงข้อต่อ เพราะมีปรสิตแย่งซื้อไป

9.5.2.4.5. การมีข้อต่อ เหมือนเป็นจุดพักและ แรงส่ง

9.5.2.5. ทคฟ

9.5.2.5.1. การเล่นหลังเข้า order จะต้องมีแท่งคอนเฟิมเสมอ

9.5.2.5.2. ถ้ามีแท่งคอนเฟิม 100% รับรองราคาวิ่งแน่นอน

9.5.2.5.3. พอมี ทคฟ แล้ว รอย่อเพื่อเข้าออเดอร์

9.5.2.5.4. ถ้า H4 ไม่ต้องรวมแท่ง

9.5.2.5.5. ถ้าแท่ง M15 หรือ H1 ต้องมีการรวมแท่งก่อน

9.6. DS - Semi Beyond #6

9.6.1. Blind DS

9.6.2. Major

9.6.2.1. EUR =700 pip/day , GBP = 3000pip/day, JPY = , USD

9.6.2.2. XAUUSD

9.6.3. ค่าเงินที่เป็นพี่น้องกัน คือทิศทางเดียวกัน

9.6.3.1. EUR : GBP เป็นพี่น้องกัน

9.6.3.2. USD : XAUUSD เป็นพี่น้องกัน

9.6.3.3. NZD : AUD เป็นพี่น้องกัน

9.6.4. คู่เงินที่ควรเล่น

9.6.4.1. GBPJPY

9.6.4.2. XAUUSD