Maahanmuuttajaopetus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Maahanmuuttajaopetus by Mind Map: Maahanmuuttajaopetus

1. Didaktiset valmiudet

1.1. toiminnalliset työtavat

1.2. kielitietoinen opetus

1.3. kielivaikeus vai oppimisvaikeus

1.4. Kulttuuritietoisuus

2. Oppilashuolto

2.1. kriiisialueilta tulleet

2.2. uusi oppilas kouluun

2.3. inkluusio-ohjaus

2.4. nivellykset

3. Kouluttautuminen

3.1. Opetushallituksen valtakunnalliset koulutukset

3.2. S2-koulutus

3.3. maahanmuuttaja-VeSot

4. Lait ja asetukset

4.1. koululaki

4.2. kotoutumislaki

5. Opetussuunnitelmat

5.1. Valmistava opetus

5.1.1. suomen kieli

5.1.2. taito- ja taideaineet

5.1.3. reaaliaineet

5.2. Yleisopetus

5.3. S2-opetus

6. Kulttuuriset valmiudet

6.1. Juhlat

6.2. Kulttuurien tuntemus

6.3. Erityistä taideaineissa

6.4. Erityista liikunnassa

6.5. Erityistä ruokailussa

7. resurssit

7.1. omakieliset avustajat

7.2. S2 palkkina

7.3. resurssiopettaja

7.4. positiivinen diskriminointi

8. Verkottautuminen

8.1. opetustoimi

8.2. sosiaalitoimi

8.3. terveydenhuolto

8.4. järjestöt

8.5. museot

8.6. kirjastot

9. Koti ja koulu

9.1. monikieliset vanhempainillat

9.2. tulkkitapaamiset

9.3. vanhempainkahvilat

9.4. Wilma