Maahanmuuttajaopetus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Maahanmuuttajaopetus by Mind Map: Maahanmuuttajaopetus

1. Lait ja asetukset

1.1. koululaki

1.2. kotoutumislaki

2. Opetussuunnitelmat

2.1. Valmistava opetus

2.1.1. suomen kieli

2.1.2. taito- ja taideaineet

2.1.3. reaaliaineet

2.2. Yleisopetus

2.3. S2-opetus

3. resurssit

3.1. omakieliset avustajat

3.2. S2 palkkina

3.3. resurssiopettaja

3.4. positiivinen diskriminointi

4. Verkottautuminen

4.1. opetustoimi

4.2. sosiaalitoimi

4.3. terveydenhuolto

4.4. järjestöt

4.5. museot

4.6. kirjastot

5. Didaktiset valmiudet

5.1. toiminnalliset työtavat

5.2. kielitietoinen opetus

5.3. kielivaikeus vai oppimisvaikeus

5.4. Kulttuuritietoisuus

6. Oppilashuolto

6.1. kriiisialueilta tulleet

6.2. uusi oppilas kouluun

6.3. inkluusio-ohjaus

6.4. nivellykset

7. Kouluttautuminen

7.1. Opetushallituksen valtakunnalliset koulutukset

7.2. S2-koulutus

7.3. maahanmuuttaja-VeSot

8. Kulttuuriset valmiudet

8.1. Juhlat

8.2. Kulttuurien tuntemus

8.3. Erityistä taideaineissa

8.4. Erityista liikunnassa

8.5. Erityistä ruokailussa

9. Koti ja koulu

9.1. monikieliset vanhempainillat

9.2. tulkkitapaamiset

9.3. vanhempainkahvilat

9.4. Wilma