Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. kollaboratív tanulás - vs. egyéni munka

1.1. okostelefon

1.1.1. mobil tanulás

1.1.1.1. Lehetővé teszi, hogy a diákok bárhol, bármikor tanuljanak.

1.1.1.2. Pl.: történelem órán azt a feladatot kapják, h 56-ról készítsenek riportokat.

1.1.1.3. A diákok az okostelefonok segítségével felfedezhetik egy adott esemény emlékei az adott városban.

1.1.2. Az okostelefonokkal feladhatok pl. képgyűjtőmunkát,a diákok be tudják fotózni, és feltölteni.

1.1.3. Ha valami probléma felmerül órán, (pl. osztályfőnök vagyok és kellene egy menetrend, de lehet egy történelemmel kapcsolatos is pl.: évszám, név) gyorsan ki lehet keresni az okostelefonok segítségével.

1.1.4. Segítségével zenét, történelmi hangfelvételeket is lejátszhatok, ha nincs az osztályban cd-lejátszó.

1.2. interaktív asztal

1.2.1. Microsoft Touch Pack

1.2.1.1. Bejárhatjuk a Földet, megtekinthetünk híres épületeket (akár 3D-ben is), helyszíneket.

1.2.1.2. Történelmi képeket gyűjthetünk, montázsolhatunk össze.

1.2.1.3. Különféle relaxációs játékokat is játszhatunk segítségükkel, ha a diákokat fel szeretnénk frissíteni.

1.2.2. Nagy előnye, hogy egyszerre többen is az asztalhoz férnek, így csoportmunkára is kiváló.

1.2.3. Vaktérképeken bejelölhetünk fontos történelmi helyszíneket.

1.2.4. Forrásokat elemezhetünk a segítségével közösen.

1.3. interaktív tábla

1.3.1. Megjeleníthetünk történelmi témájú képeket, szövegeket, ha kell jegyzetelhetünk is a táblára.

1.3.2. Az előre elkészített óravázlatot megjeleníthetjük.

1.3.3. A beépített játékok segítségével szórakoztathatóbbá tehetjük az órát, pl.: évszámkvíz, "akasztófa" játék

1.4. Úgy vélem kollaboratív és egyéni munkára is szükség van az osztályteremben, mert mindkettő más területet fejleszt.

1.5. Az egyéni munka pl.: forráselemzés segíti (wikipedián számos forrás fellelhető) az olvasás-értő, lényegkiemelő készség stb. fejlesztését.

1.6. A kollaboratív munka megvalósulhat egy projektben, mikor a diákok egy adott témát felosztanak maguk között és mindenki kiveszi a kutatómunkában a részét.

2. virtuális tanulási környezet

2.1. eLearning

2.1.1. digitális tananyag

2.1.1.1. Google Art Project

2.1.1.1.1. Az órát színesebbé tehetem festmények, műtárgyak bemutatásával.

2.1.1.1.2. Nem kerül pénzbe a "barangolás", életszerűbb, mint egy kép.

2.1.1.1.3. Egy-egy történelmi korszak képeit, tárgyait közösen is elemezhetjük.

2.1.1.2. eBook

2.1.1.2.1. Elemezhetjük az adott történelmi témájú szöveg egyes részeit a tanórán.

2.1.1.2.2. Otthoni olvasmányként is feladhatom, melyhez írhatok kérdéseket, amire a tanulóknak válaszolniuk kell.

2.1.1.2.3. Csoportmunkában is dolgozhatnak egy-egy szöveggel/könyvvel a diákok.

2.1.1.3. Lehet történelmi témájú kép, beszkennelt könyv/forrás, videó, és bármi, melyet feladhatok házi feladatként, elemzésre vagy kiegészítő érdekességként.

2.1.1.4. Az óra vázlata feltölthető az internetre, így a gyerekeknek nem kell írniuk az órán, időt spórolunk meg, melyet kreatív feladatokra fordíthatunk.

2.1.1.5. A feltöltött tananyag bármikor a rendelkezésükre áll, azt tárolhatják otthoni számítógépeiken és felhasználni az érettségire való készülésben, így nem kell vesződniük a tételek kidolgozásával.

2.1.2. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

2.1.2.1. Személyre szabott, e-learninges felületen közzé tehető értékelés, pl.: egy esszédolgozat eredményéről.

2.1.2.2. Otthon is megírhatjuk, ami jó, mert át tudjuk gondolni, miben is kell még a tanulónak fejlődni, ill. mik az erősségei.

2.1.2.3. A tanuló is, és mi is nyomon követhetjük a tanuló fejlődését, mely megkönnyíti és sokkal reálisabbá teszi a jegyadást.

2.1.3. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

2.1.3.1. A diákok felelősséget vállalnak munkájukért, kooperálnak egymással interneten keresztül.

2.1.3.2. Egy témát feladok pl. Trianon, az egyik diáknak írásos forrásokat, a másiknak képi forrásokat stb. kell gyűjteni, majd a témát egy prezentációban bemutatni.

2.1.3.3. Az elkészített anyagokat mappába lehet rendezni, és megosztani az osztály többi tagjával, e-leaninges felületen keresztül.

2.1.4. blended learning

2.1.4.1. Az internetet használatot integráljuk a tanórába, színesebbé tesszük azt, történelmi tárgyú képekkel, diagramokkal, zenével, stb.

2.1.4.2. A kiválasztott tananyagokat rendezhetjük témakörönként, hetente stb.

2.1.4.3. (Vita)fórumot nyithatok a tapasztalatok cseréje szempontjából, pl.: mi a véleményük egy adott történelmi problémával kapcsolatban a diákoknak. (Amire órán nincs lehetőség időhiány miatt.)

2.1.5. Házi feladatok közzététele, ami lehet videó, olvasmány, történelmi online játékok stb.

2.1.6. Időspórlás, ha nem tudom befejezni az órát időben, elég, ha csak annyit mondok, hogy házi az e-learningen, a diákok pedig tudják, hol találhatják meg.

2.1.7. A feltöltött anyagok, írásos esszék megmaradnak, és később is visszakereshetők, felhasználhatók.

2.2. Virtuális tananyagot hozhatok létre, pl.: forráselemző órához válogathatok diagramokat, fényképeket, szövegeket, hogy a diákok ismerkedhessenek vele előzetesen.

2.3. A dolgozatok eredményhez névre szóló értékelést írhatunk, mely bármikor visszakereshető.

2.4. Kiválóan alkalmas online röpdolgozatok íratására, melyek rövid válaszokat igényelnek, pl.: évszámok, fogalmak, személyek neveit.

3. LLL paradigma

3.1. digitális írástudás

3.1.1. digitális lábnyom

3.1.1.1. Az esszék, dolgozatok elmenthetőek online, a diákok később is elővehetik ezeket.

3.1.1.2. Projekt munkáknál nyomon lehet követni ki mennyi munkát fektetett a közös feladatba.

3.1.1.3. A diákok csekkolhatják mely társuk, hogy áll az elvégzett munkával, ez ösztönzően hathat rájuk.

3.1.2. digitális szakadék/digitális esélyegyenlőség

3.1.2.1. Azért jó, ha órán is nézünk pl.: internetes forrásokat, mert akiknek nincs otthon lehetőségük netezni, órán bepillnatást nyerhetnek az internet világába.

3.1.2.2. Különféle házi feladatokkal ösztönözhetjük a "hátrányos helyzetű" tanulókat, hogy használják az iskola könyvtárának gépparkját.

3.1.2.3. A csoportmunka itt is segíthet, ha megfelelően osztjuk el a diákokat.

3.1.3. netokrácia

3.1.3.1. Minél több feladatban használjuk órán az internetet, annál többet segítünk a diákoknak.

3.1.3.2. pl.: esszéírás, elemzés, gyűjtőmunka, kiselőadás, projekt

3.1.3.3. A különféle munkák során a diákok felelősségérzetet, alkalmazkodó képességet, kreativitást fejlesztenek.

3.1.4. Órán szöveget elemzünk.

3.1.5. Esszét íratunk a diákokkal.

3.1.6. Projekteket készíttetünk velük, ezáltal a csoportmunkát is gyakorolhatják.

3.2. Szükség van IKT-s eszközök használatára a tanórán, mert a diákok jobban megjegyzik a tananyagot, pl.: szemléletesség miatt.

3.3. A továbbtanulás során elengedhetetlenné válik a különféle alkalmazások pl. szerkesztőprogramok használata/ismerete.

3.4. Az ITK-s eszközök egy új világot tárnak fel a tanuló előtt, növelik a kreativitását, ezért kötelességünk órán tananyaghoz kötve bevezetni őket.

4. web 1.0 - web 2.0

4.1. Netvibes

4.1.1. RSS

4.1.1.1. A kiszemelt weboldal tartalmát egyszerűen, közvetlenül megoszthatjuk diákjainkkal.

4.1.2. Időspórolásra használhatjuk, a boxok, lehetővé teszik kedvenc történelmi témájú weboldalak, tananyagok gyors elérését.

4.1.3. Egy adott történelmi témakörhöz, csoportosítva gyűjthetünk weboldalakat.

4.1.4. Beilleszthetünk kis jegyzetfüzetet, naptárat (pl. dolgozat időpontjának megjelölésére), illetve összeállíthatunk tennivaló listákat.

4.2. Wikipédia és wikik

4.2.1. Egy témáról bővebb információt nyújt, mint a tankönyv és gyorsabb is keresni benne.

4.2.2. Projektmunka keretén belül a diákok együttesen is kutathatnak egy téma után, és a végeredményt közölhetik a wikipedián.

4.2.3. A wikipedián számos történelmi témához találhatunk forrást is, melyet elemezhetünk az órán.

4.3. online játékok

4.3.1. Kitűnően használható pl. a Honfoglaló egy történelem órán, hiszen a gyerekek tanulnak vele, és motiválja is őket a versengés. (Beállíthatjuk azt is, hogy csak történelemmel kapcsolatok kérdéseket kapjunk.)

4.3.2. Mi is hozhatunk létre online játékokat, pl. keresztrejtvényeket, kvízeket, melyek segítségével tesztelhetjük a gyerekek mennyire sajátították el egy témakör fogalmait, évszámait

4.3.3. A játékokkal jól lehet fejleszteni a különféle képességeket, mint megoldóképesség/kreativitás, együttműködés.

4.4. videómegosztó szolgáltatások

4.4.1. Bármely történelmi témájú film (vagy annak részletei) megtekinthető a Youtube-on, pl.: A rózsa neve, ill. a mohácsi csatáról készült illusztrációs film.

4.4.2. Én magam is oszthatok meg különféle fontosnak vélt videókat, és kérhetem a diákokat, h elemezzék, foglalják össze vagy emeljék ki a történések főbb pontjait.

4.4.3. A mai gyerekeknél a vizuális ingerek mélyebb nyomot hagynak, így jobban fognak emlékezni pl. egy második világháborút bemutató filmre, mintha csak szimplán elmagyaráznám nekik.

4.5. Google dokumentumok

4.5.1. címkézés

4.5.1.1. A címkézés, segít nekünk könnyeben megtalálni a keresett weboldalt, képet, videót,cikket.

4.5.1.2. A leveleinket, olvasmányainkat rendezhetjük, csoportosíthatjuk általuk.

4.5.2. Különféle történelmi témájú dokumentumokat hozhatok létre, szerkeszthetem, majd feltölthetem. (Ez kényelmes, hiszen otthonról is elérhető szolgáltatás.)

4.5.3. A diákjaimmal megoszthatok, pl. egy sillabuszt, így a tanórára mindenki magával hozhatja, s jegyzetelés helyett a diákok jobban tudnak figyelni.

4.5.4. A kezelőfelület magyar nyelvű, ami megkönnyíti a használatot, továbbá az egy témához tartozó dokumentumokat könnyen csoportosíthatjuk.

4.6. mikroblog

4.6.1. Közös blogot hozhatunk létre, melyen sokféle anyagot, szöveget, képeket, videókat oszthatunk meg.

4.6.2. Olyan érdekes/kiegészítő anyagokat is közölhetünk, melyre az tanóra rövidsége miatt nem kerül sor. Az érdekességek motiválják a tanulókat.

4.6.3. Intenzív/ szorosabb kapcsolatot tesz lehetővé a diákokkal, pl. házi feladat kiosztás, kérdések megválaszolása stb.

4.7. online fogalomtérképek

4.7.1. Lehetővé teszi a diákoknak, hogy jobban átlássanak egy témát, illetve ellenőrizhetjük is tanárként, hogy a diákok fejében összeállt-e valami a leadott anyagról.

4.7.2. Fejleszti a kreativitást, és a logikát.

4.7.3. Megoszthatjuk őket, így a diákok segíthetik ötleteikkel egymás fejlődését.

4.8. ePortfólió

4.8.1. Ösztönözhetjük a tanulókat, hogy a jól sikerült esszéiket, ill. számukra fontos jegyzeteket digitális formában megőrizzék, pl. hasznosíthatják őket az érettségire készülésben.

4.8.2. A dokumentumok gyűjtésével nyomon követhető a fejlődés, illetve, hogy mely témáknál jelennek meg hiányosságok.

4.8.3. Könnyebb rendszerezni ezeket a digitális iratokat, mint az évek során felhalmozódó papírkötegeket.

4.9. Prezi

4.9.1. Már a tanóra előtt, otthon elkészíthetjük a prezit, így egy szemléletes órát tarthatunk bármilyen történelmi témában.

4.9.2. Sok időt megspórolunk azzal, hogy nem kell a táblára írni, hanem csak irányítani az előadást.

4.9.3. Bármelyik prezit bárhonnan elérhetjük, letölthetjük, módosíthatjuk, ebbe a tanulókat is bevonhatjuk.

4.10. Bármely történelmi témával kapcsolatban információhoz juthatok a web 2.0-es szolgáltatások segítségével.

4.11. Különféle tananyagokat (lehet saját készítésű/ már kész tartalom) közölhetek a diákokkal.

4.12. Történelmi témájú videókkal, zenékkel (pl. Reneszánsz muzsika) színesíthetek egy tanórát.

5. technofília-technofóbia

5.1. digitális bevándorlók

5.1.1. Ha idősebbeket tanítok, célszerűbb kivetítő segítségét is igénybe venni, hogy megkönnyítsem a munkájukat.

5.1.2. Ha idősebbeket tanítok történelmet, célszerű a megsegítésük érdekében egy weblaplistát összeállítani számukra, melyek egy adott témához kötődnek, vagy videókat, érdekes olvasmányokat, képeket tartalmaznak.

5.1.3. Idősebb csoporttal is célszerű közösségi oldalon (pl.: történelmi) fórumot létrehozni, hiszen így egy helyen, könnyen elérhetően halmozhatunk fel érdekes anyagokat.

5.2. digitális bennszülöttek

5.2.1. Okostelefonja lassan minden gyereknek lesz, ezt tanárként kihasználhatjuk, pl.: fotózzanak be számukra érdekes cikkeket, képeket, stb.

5.2.2. Szerintem nem szégyen ha a tanár nem tud mindent pl.: egy program használatáról, némelyik diákot büszkeséggel tölti el, ha megmutathatja tudását, segíthet, így ezt kihasználhatjuk tanárként.

5.2.3. Mivel a mai gyerekek digitális bennszülöttnek számítanak, az internetet is bele kell foglalni az iskolai oktatásba, mert segít összekovácsolni az osztályt, és engem is velük, és gyors kommunikációt tesz lehetővé.

5.3. internetbiztonság

5.3.1. cybermobbing

5.3.1.1. A tanórán figyelek arra, hogy a diákok tényleg a kiadott feladattal foglalkozzanak, és ne közösségi portálokat látogassanak, a kijelölt feladat elvégzése helyett, pl.: körbejárok.

5.3.1.2. A feladatok mennyiségét úgy kell alakítani, hogy a diákok kellően el legyenek foglalva, ha valaki hamarabb készen van, pluszfeladattal kell készülnöm pl.: történelmi témájú olvasmány, keresztrejtvény stb.

5.3.1.3. Megelőzhető ha tanórán, pl.: mozaik-olvasást alkalmazok, vagy valamilyen projekt tevékenységet, pl.: egy történelmi videó/olvasmány esetében mindenki külön megfigyelési/elemzési szempontokat kap, így mindenkinek figyelnie kell, majd tapasztalatait megosztani a többiekkel.

5.3.2. Ha körbejárunk ellenőrizhetjük, hogy a tanulók valóban azzal foglalkoznak-e, amivel kell.

5.3.3. Ha számítógépes teremben tartjuk az órát, nekünk kell nyitni, zárni a termet, hogy a tanulók ne kezdjenek el játszani, beszélgetni az interneten, illetve célszerű egyeztetni a rendszergazdákkal, hogy bizonyos oldalak használatát tiltsák le.

5.3.4. Az internetes tananyag pl. olvasmány/videó helyét, letöltési módját pontosan jelöljük ki a diákoknak, mert ha nem megfelelő oldalakon keresgélnek, könnyen vírusossá válhat a gépük.

5.4. A lehető legérthetőbben, legpontosabban kell kiadni a feladatot, hogy mindenkinek érthető legyen, senki se maradjon le.

5.5. Órán körbe kell járnunk, és segíteni, ha valaki nem érti a feladatot, illetve bátorítani azt a tanulót is, aki nem szeret számítógépen dolgozni.

5.6. A páros munka is jelenthet megoldást, hiszen a gyerekek tudnak segíteni egymásnak, tanulhatnak egymástól, motiváltabbakká válnak.